Back to collection

Book of Jin 晉書

卷十二 志第二 天文中 Volume 12 Treatises 2: Astronomy Part Two

Click on any word to see more details.

天文 〈(七曜史傳)〉

 ○七曜

 太陽恩德告示日月有道光明吉昌百姓安寧太平五色變色侯王無光失色行人不止聊生大水日中不明為政國有白衣將軍旌旗日中日蝕亡國

 太陰刑罰朝廷諸侯大臣之類失道大臣用事失理外戚擅權退變色奸邪君臣兵強中國天下數月

 歲星東方五常春令歲星歲星捨命其所國有五穀不可歲星安靜國有不可舉事用兵人主色欲潤澤合同進退奸邪變色大司農主司天下諸侯五穀

 熒惑南方夏令火氣熒惑熒惑使無常捨命為兵所居環繞動搖變色丈夫女子周旋止息死喪戰勝熒惑大鴻臚死喪主司司馬吳越以南天下群臣驕奢妖孽成敗熒惑不動出色逆行鋒刃人主伏兵天子明天熒惑所在太微軒轅

 中央季夏仁義為主侯王不復所居宿女子有福不可失地宿宿不成大水不復地動黃帝安危存亡天下天子天子失信

 太白西方秋令太白太白進退用兵西方夷狄東方中國未盡參天天下亂紀流亡強國太白大臣大司馬

 辰星北方冬令水氣辰星辰星廷尉燕趙以北宰相殺伐戰鬥辰星偏將刑事陰陽不效不和不出在於地動辰星出入夷狄蠻夷刑法得失光明月相國大

 五星有色大小不同順時應節比心本色四時

 五星歲星熒惑有禮有福太白兵強辰星陰陽歲星熒惑太白七星辰星五星

 五星為人歲星熒惑童兒歌謠嬉戲老人婦女太白處於辰星婦人吉凶

 五星內亂水合白衣國有內亂太白歲星牝牡太白歲星不可舉事用兵從軍太白偏將水合北軍用兵舉事大敗水合不可舉事用兵水合不可舉事用兵白衣為兵太白所指環繞太白大戰不在內亂星相以內

 月蝕五星熒惑太白強國

 五星入月太白

 五星國王天下熒惑太白其事天下三星國外內百姓侯王君子小人五星四方子孫國家宗廟百姓離去滿四方五星其事

 五星不平為兵疾疫哭泣有水五星天下百姓安寧歌舞不見五穀

 五星不行過分熒惑不出不還太白不出不出非時五星

 五星之中東方中國西方外國用兵辰星不出太白太白為主太白相從一方

 五星合于亡國喪亂

 ○

 圖緯漢末劉表荊州武陵太守天文荊州》。瑞星流星瑞氣妖氣日月名狀占驗次之

 ○瑞星

 景星半月中空三星相連

 黃色所見國大

 光耀

 

 ○

 彗星所謂大水掃除五色五行史臣無光西日南日光頓挫光芒

 孛星非常惡氣所生大兵天下合謀不明有所傷害晏子:「孛星彗星!」由是

 東北方西方

 不過三月不盡

 天欃彗星西方

 蚩尤而後白下蚩尤惑亂所見不然

 不動天子

 南極老人一二炬火起兵兵強

 昭明太白光芒不行分為昭明昭明以為多變大人

 太白西西方太白強兵豪傑天子不義

 十一西北國內千里藉藉

 十二正東東方辰星星表不利

 十三南方天下不利

 十四北方之中陰精諸侯

 十五旬始北斗雄雞分為旬始諸侯十年聖人諸侯

 十六天下

 十七太白不行不久城邑大盜不成五色

 十八一二西南左右不出大水大旱五穀

 十九長庚

 二十夜半十月為兵

 二十一

 《

 歲星

 熒惑蚩尤昭明天欃

 旬始蚩尤虹蜺

 太白大敗

 辰星

 五色長短曲折

 風角》,五色五星所生

 歲星所生甲寅

 蚩尤熒惑所生丙寅

 天上天樞所生戊寅

 太白所生庚寅

 天欃天麻辰星所生壬寅

 三十五五行所生出於左右之中其所不出之前有水所指亡國失地

 ○

 張衡:「老子之間無期無度」。《荊州:「老子所見黃色國大熒熒國風五穀蝗蟲。」:「東南三星大盜西南三星天下十倍西北東北大喪。」

 ○流星

 流星天使自下流星使使隆隆無光眾人貴人喜事蛇行長者其事長久風雲流星良久大風髮屋流星四面行者

 流星之類炬火下地有喜流星其所起兵流星