Back to collection

Book of Jin 《晉書》

卷五十六 列傳第二十六 江統 孫楚 Volume 56 Biographies 26: Jiang Tong; Sun Chu

Click on any word to see more details.

 圉人義行太守南安太守靜默遠志人為:「。」鄉人知名山陰關隴西萬年四夷》。

 四夷。《春秋夷狄言語不通不同法俗詭異種類之外山河崎嶇中國不及正朔不加天子四夷」。西戎貪婪凶悍不仁四夷之中賢聖大德未能通化恩德高宗周文王獫狁高祖孝文及其周公九譯單于四夷匈奴邊塞不可單于屈膝未央是以夷狄稽顙邊城固守強暴兵甲不加境內而已

 及至諸侯封疆利害異心中國招誘安撫以為顛覆襄公春秋大荔之間鄋瞞侵入北狄中國不絕存亡北伐仲尼管仲春秋戰國胡服榆中咸陽天下百越匈奴五嶺長城橫暴一世當時中國四夷

 長安關中號曰,《禹貢雍州及至王莽赤眉因之西百姓流亡建武馬援隴西太守其餘關中河東空地華人雜處之後族類漢人都尉使西域調以為於是互相扇動一時覆沒城邑輿前後相繼至於蜀漢唐突河內孟津十年之中所以深重不定豈不發心肘腋之後餘燼不盡際會終於西雍州漢末關中分隔皇帝將軍千萬漢中強國權宜一時所以萬世當之。」

 關中加以鄭國白渠相通百姓殷實帝王以為在此非我族類使怨恨骨髓至於憤怒乘便之內不備滋擾必然當今安定界內扶風京兆隴右陰平道路使屬國上合往古盛世永久猾夏風塵中國隔閡山河是以數萬全軍遠圖豈不區別要塞

 關中老師十萬危懼百姓愁苦異人雨露使盡力羌戎離散不可未及而後

 答曰羌戎狡猾攻城野戰傷害聚眾寒暑瓦解同種不能以此我德智力以至於無有餘力然則進退不易危懼畏怖使左右死亡關中遠處聖賢謀事未有不著其次關中百餘必須口實窮乏關中生生溝壑不為種族使行者關中盜賊終年日月所謂創業子孫

 匈奴殘破合為衰弱孤危不能阻塞建武單于之後槿戎車黃巾調不從求助喪亂河南建安使賢王部落散居之際一部分為泰始於是連結五部數萬人口過於西戎天性弓馬便利風塵寒心滎陽句驪遼東塞外正始幽州刺史其餘子孫孳息之後百姓失職夷狄能不微弱勢力

 不在不均不在不安四海在內然後皆可發遣羈旅華夏中國四方

 不能未及十年夷狄

 叔父宜春上疏:「故事官職同名改選未有官職同名不在改選以為改選臣子開地不為臣子朝夕從事官位發言四海職位名號繁多士人殷富使受寵皇朝出身不得官稱子孫不得所以臣子體例不通官職春秋以為官職名為體例。」朝廷

 太子洗馬東宮太子朝覲過度禁忌上書

 盡忠退補過拾遺補闕是以人主得以口過後世無能五事察納

 其一六行為首虞舜太子朝夕左右文王世子可謂三代聖體遠近不能深知以致疑惑殿下可堪輿自力。《:「君子終日。」勉強不息

 其二聰明姿必須輔弼虞舜周文成王太子文章大業不用洋溢殿下宣揚諮詢覲見賓客殿下光明如此高朗前人

 其三聖王莫不茅茨漢文太平明王諸侯》;藍縷楚國大夫文子晏嬰鹿興國庶人顏回明君賢臣履行日月不朽末世帝王諸侯至於大夫庶人鼎食亡國破家失身以為金銀畫室日精以為四海萬物不足是故光武皇帝千里馬寶劍騎士世祖皇帝尤物天下四方以為畫室減省肅然清靜優遊道德日新四海

 天下諸侯王侯公卿大夫祿是以士農工商交易退有無庶人。《周禮商賈販夫賤賣庶人貧賤樊遲匹夫仲尼大夫使不仁食祿貧賤以來風俗莫不園圃市井以為乘以古道西國體貶損

 不得牆壁屋瓦以為拘攣大道蠲除

 朝廷

 太子許昌伊水悲泣從事河南洛陽河南洛陽從事:「所以太子以為東宮涕泣不顧太子不如。」洛陽太子改葬

 博士尚書郎司馬齊王軍事廷尉州郡疑獄成都記室申論兄弟去職司徒長史東海兗州:「王子豫州下車下車貴州人士?」高平賢良直言方正以為知人黃門侍郎散騎常侍博士永嘉避難

  本州秀才平南將軍以為參軍司空司馬黃門車騎將軍冰鎮江州長史以為參軍長史大將討平尚書吏部御史吏部尚書將軍會稽內史將軍尚書僕射即位貴人名號》。殿以為中興以來不行僕射積年文帝政事補益將軍國子祭酒琅邪內史西長史尚書

 孝友好學以為君子隱顯未有禮教不羈非但禮法通道》,東陽太尉兗州太尉司徒西將軍庾亮儒林參軍博士著作而後東陽太守一時名士二十餘年四十九相與


 太原中都將軍南陽太守卓絕鄉曲四十軍事文帝使將軍孫皓

 ,《周易不事,《春秋吉凶榮辱是故全國無禮成敗古今不復誇大忠告論事覺悟

 歷數豺狼爪牙生靈塗炭九州四海蕭條太祖承運神武暴亂靈符天命神州中嶽九鼎重光壯觀公孫父兄憑陵供職帝命十萬奔走扶桑沙漠南面宣王遼陽城池