Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十 載記第十 慕容俊 Volume 110 Records 10: Murong Jun

Click on any word to see more details.

慕容

 慕容第二常言:「積福子孫中原。」既而:「。」及長身長姿魁偉圖書文武安北將軍東夷校尉世子永和王位春秋列國故事元年境內兼併慕容將軍慕容評為輔弼將軍將軍慕容前鋒都督將軍精卒二十使謁者使持節侍中大都都督河北諸軍大將軍單于一如故事

 明年三軍南伐出自盧龍次於幽州刺史攻陷因而代郡

 僭稱大號使使記室:「篡逆僭稱大號?」:「不同三王用兵殺伐哲王盛典仲尼宦官不盈大功蒼生誅除黎元可謂皇天高祖何不?」:「去歲使為己不成奈何天命?」:「從而求救實在妖孽萬端其事上帝四海大業何所取信。」不成神色自若:「結髮庸人巧詐虛言死者使臣不為直道。」左右:「古者使其間人臣常事。」

 慕容中山慕容中山太守固守不下慕容常山南安中山嚴明章武太守高城斬首

 丁零其所歸義司馬

 鮮卑其後慕容相國慕容中山聲勢常山及于威名:「為難勇而無謀甲兵不足掎角軍勢中軍諸君不克。」斬首七千龍城金光常山進攻閉城慕容會攻正陽殿西五色成章:「是何祥也?」:「章甫正陽西至尊萬國神鳥五色聖朝五行四海。」既而五千挑戰慕容擊敗斬首四千單騎於是群臣尊號答曰:「被髮左衽歷數有分。」慕容慕容攻克妻子僚屬及其文物中山

 傳國璽建鄴其事號曰」,永和皇帝大赦境內建元百官太尉慕容侍中尚書皇甫尚書僕射尚書僕射其餘追尊高祖武宣皇帝太祖文明皇帝朝廷遣使使者:「天子中國。」使華山:「不絕壬子真人。」以為校尉:「受命之後旗幟。」行文使三級戰士臨陣亡者將士二等士卒子孫殿皇后世子皇太子

 將軍彭城

 常山聚眾壁壘慕容率眾

 自號安國前軍及于

 慕容評為都督河南諸軍洛水慕容前鋒都督都督諸軍河南

 和龍薊城人為互相驚擾所在:「不虞不可不為。」於是內外戒嚴

 河內太守王會太守太守濟北太守建興太守歸於車騎大將軍范陽至此歸罪將軍高句麗遣使謝恩方物諸軍大將軍刺史樂浪如故

 給事黃門侍郎

 先王冠冕不同殿入朝至於東宮因循皇儲太子遠遊所以貴賤冠冕仲冬長至太陰綿閉關。《禮記:「君子去聲。」周官天子有事前來不宜鏗鏘神氣未盡朝服雖是相仍朔望正旦諸侯見天不得朝日天雨未有適時不在不得朝服所以一體之間上下受命施行損益以為

 :「太常參議太子超級未可冠服皆可。」

 自號齊王建鄴正位慕容慕容:「慕容善用不可固守精銳追擊使。」率眾三萬濟水大敗其弟:「軍勢勢均患者羈縻兵法離心濟南以致天險上下同心攻守常法不過自有不覺人命持久。」:「。」徐州刺史單于遣使建鄴中郎將遷延不敢攻破將軍鮮卑慕容

 太子元年次子皇太子境內改元

 撫軍慕容中軍慕容步騎丁零敕勒十三牛羊

 駿馬避難悲鳴:「先君!」退四十九駿鑄銅薊城掖門

 匈奴單于部落三萬五千西將軍代郡舒城

 太山太守諸葛慕容敗績中郎將進兵入寇河南

 薊城境內宮殿

 廷尉:「革命至於朝廷因循祖父清朝適時損益是以高祖喪亂積年傾城往往父子異邦存亡吉凶成天便一時孝子無補招魂以敘琳琅英才不齒明揚吳起才幹免于平城何以戊辰詔書》,天下更始年間相違。」:「宿刑法其所六合喪亂正當未可大同。」

 使昌黎遼東范陽大匠監造

 苻堅刺史五千

 河間聚眾攻略州郡棗強長樂太守

 常山自拔七十七十三異常以為尚書郎太宰

 僭號高昌其所既而建鄴苻堅爵位羈縻使不絕誠節未盡謝罪將軍河內太守上党自稱太守以為京兆太守京師新興雁門西太原上黨三百萬戶鼎峙司徒慕容討平領軍輿司空撫軍慕容百餘尚書僕射安西將軍匈奴中郎將刺史西諸葛三十八官爵既而率眾平陽滎陽

 於是入寇欲經關西州郡校閱使步卒滿一百五十明年洛陽節度武邑上書百姓非法不堪時政不便三事公卿改為三五一周明年季冬

 太山太守青州刺史慕容司馬敗績

 小學胄子濟北中山群臣賦詩談經太子流涕群臣:「孫權無已愛稱大雅以來鬚髮何如得無將來?」司徒長史對曰:「東宮庶子近侍志業不敢不知聖人太子大德未見。」:「。」:「至孝其一聰敏其二其三直言好學不恥下問姿超時尊師。」:「無憂不能追蹤天下三王傳授以為何如?」:「皇太子天資岐嶷日躋闃然絲竹所以。」:「藥石。」高年疾苦孤寡不能

 :「安敢天子!」御史中尉約數殘酷

 諸葛水陸三萬石門部將水軍泛舟上下東西聲勢慕容步騎五萬東阿敗績

 七國賀蘭

 俄而慕容:「不濟短命何所社稷。」:「太子不可以正統。」:「兄弟之間!」:「陛下天下不能!」:「周公大事。」

 盜賊每夜晨昏斷行於是常賦都尉百餘

 四十二在位十一皇帝廟號龍陵

 俊雅文籍即位末年講論不倦