Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十三 列傳第七 范雲 沈約 Volume 13: Fan Yun; Shen Yue

Click on any word to see more details.

梁書第十三 列傳第七

 沈約
 將軍豫州刺史風姿應對無人賦詩便親人晝夜不怠:「精神。」機警屬文便尺牘下筆未嘗宿參軍吳興沈約新野

 起家西參軍俄而舉兵城固家屬軍人所得聲色容貌不變自陳:「可兒。」明旦:「老母今日甘心。」長史

 齊建元竟陵王子會稽太守使丹陽主簿相親進見齊高帝最後答曰:「敬宗。」:「感應至此!」刑獄參軍領主簿如故尚書殿司徒記室參軍侍郎本州大中零陵內史百姓明帝還都及至侍郎復出始興內史大姓二千石殺害盜賊內史兵刃自衛入境恩德商賈露宿神明建武將軍中郎將廣州刺史尚書僕射曲江以爲下獄赦免永元博士

 高祖竟陵王子高祖京邑侍中使高祖便帷幄黃門侍郎沈約同心大司馬參軍侍中高祖政事以爲臥內:「祖居山東貪財好色入關婦女所幸以爲定天下海內望風奈何昏亂。」:「天下。」高祖默然便高祖明日百萬

 天監元年高祖受禪侍中高祖:「今日所謂。」對曰:「陛下一日。」高祖是日散騎常侍吏部尚書無不高祖推心高祖臨川鄱陽王恢:「尚書親善四海天下代我。」尚書東宮太子中庶子尚書僕射吏部頃之用人吏部僕射

 家事而後領軍長史居宅還家竟陵王子損益未嘗齊武帝:「庸人賣弄不復。」:「不然規誨。」百餘歎息:「不謂使。」文惠太子:「可觀。」:「三時殿下稼穡艱難一朝。」侍中不相識:「今日。」隆重書牘賓客滿門應對如流文墨威重有所是非造次以此號稱廉潔貴重蓄積親友

 五十三高祖流涕輿駕臨:「追遠常情散騎常侍尚書僕射立志綢繆傷悼追贈侍中將軍僕射如故鼓吹一部。」三十太子中舍人

 沈約吳興林子將軍淮南太守元嘉赦免篤志好學晝夜不倦滅火博通屬文

 起家濟陽刺史安西參軍記室諸子:「記室人倫師表善事。」荊州西記室參軍西安西晉安王法曹參記室尚書

 記室襄陽文惠太子太子東宮步兵校尉書記永壽四部圖書東宮多士當時王侯不得以爲太子:「生平談論然後。」太子著作中正司徒長史黃門侍郎竟陵琅邪王融謝朓樂安任昉當世得人尚書左丞御史轉車長史隆昌元年吏部將軍東陽太守明帝將軍尚書國子祭酒明帝尚書使遺詔將軍散騎常侍永元求解冠軍將軍司徒長史將軍清河太守

 高祖西建康司馬將軍如故高祖天人高祖:「不可以萬物士大夫尺寸福祿童兒悉知莫不天文人事永元以來中水天子』,天心不可人情不可謙光不可得。」高祖:「。」對曰:「此時王業何所武王伐紂便武王不違民意所思京邑不同大業天人便威德金石時事難保豈可建安子孫天子還都公卿在位君臣異心忠於有人作賊。」高祖約出高祖告之高祖:「智者乃爾明早。」:「。」許諾先期高祖其事詔書高祖俄而外來殿不得徘徊壽光咄咄」。約出問曰:「何以?」舉手:「。」有頃高祖:「生平不覺異人今日才智縱橫可謂。」:「。」高祖:「起兵功臣業者。」

 散騎常侍吏部尚書僕射高祖受禪尚書僕射建昌縣常侍如故建昌太夫人僕射二十朝野以爲尚書僕射常侍如故領軍侍中天監輿不宜舍人將軍丹陽侍中光祿大夫太子詹事揚州大中尚書尚書侍中詹事中正如故尚書僕射前將軍侍中如故尚書太子光祿大夫侍中如故鼓吹一部

 有志不用外出不見陳情:「契闊朝夕崎嶇祿東歸襄陽公私不得不任人永明東陽建武人世王政因此退庶幾宿今歲開元事由不能簿同異年以來生靈有限勞役暮年行止努力外觀形骸解衣不復相關取暖不及小半以此推算豈能不休日復一日還是才力。」高祖三司鼓吹而已

 飲酒嗜欲隆重居處儉素矚望》,

 至人以下以爲而後德昌晦跡西伊吾經世大方固無東郊
 西漢播遷祿隆安世交失時狼顧亂麻大地旻天安土龍顏悠遠世道綿難保西容身
 平生耿介有心幽人軫念忘情羈絏牽絲滔滔未合薄暮浩蕩
 喪德黎元喋喋而後上天靈命積惡牢籠驅馳
 盛世中涓叨光此時麗辭河山祿前世驕奢甲館所能安身先哲不慕城市風霜
 荒郊洿甕牖蘭室宿水草爛漫之後紛披蓊鬱間關來往水禽>,參差成文不興江海東南獨秀雀噪之下情偽難以尤物而今
 人命井田阡陌空虛四百不足五十有餘排外