Back to collection

Book of Liang 《梁書》

卷十四 列傳第八 江淹 任昉 Volume 14: Jiang Yan; Ren Fang

Click on any word to see more details.

梁書卷第十四 列傳第八

江淹 任昉
 江淹濟陽少孤好學沉靜交遊起家徐州從事

 建平兗州廣陵得罪上書

 告天未嘗流涕何者一定不易是以義士不顧不可不可大王暫停左右
 布衣退詩書名聲天下升降承明出入金華殿何嘗側身大王三五大王顏色黃金結纓萬一小人是以一念加以左右無色獄吏所以仰天鄉曲嘗聞君子之間之下之上南越單于青史分寸古則如此上將如下祿輿閉關杜門西秦可知使其實匕首何以齊魯燕趙悲歌
 聖曆天下樂業青雲榮光西臨洮陽原莫不大王明白不愧執事不朽
 日出徐州秀才對策上第巴陵王國常侍

 荊州少帝上流因此舉事從容:「流言所以七國殿下宗廟左右麋鹿霜露姑蘇。」參軍東海日夜十五

 東海太守丁艱司馬大怒建安吳興明初尚書參軍荊州刺史作亂高帝:「天下紛紛若是何如?」:「號令諸侯不在』。?」:「。」:「寬容賢能民望奉天叛逆士卒解體千里惡相豺狼十萬。」:「。」使相國記室參軍建元豫章記室國史中書侍郎明初將軍國史建武將軍內史視事將軍尚書博士少帝御史

 明帝:「尚書公事折衷足以。」答曰:「今日可謂不足。」於是司徒長史長史山陵公事益州刺史梁州刺史廷尉治罪臨海太守永嘉太守二千縣官內外肅然明帝:「以來不復嚴明今日可謂近世獨步。」

 明帝車騎臨海長史廷尉給事冠軍長史將軍宣城太守將軍如故黃門侍郎步兵校尉秘書監永元慧景京城衣冠名刺

 秘書監衛尉:「路人所知天時人事孔子:『。』?」領軍新林微服高祖冠軍將軍秘書監如故司徒長史中興元年吏部尚書相國長史冠軍將軍如故

 天監元年散騎常侍將軍開國食邑四百子弟:「富貴至於平生人生富貴何時功名欲歸。」金紫光祿大夫醴陵六十二高祖舉哀三萬五十

 文章才思退著述百餘前後並行

 丹陽長城普通高祖追念

 任昉樂安御史大夫之後大夫四角其一落入心悸身長七尺好學早知丹陽主簿十六兗州秀才太常博士北行參軍

 明初將軍王儉丹陽主簿當時司徒刑獄參軍尚書殿司徒竟陵記室參軍去職至孝居喪哭泣不生太子步兵校尉東宮書記

 齊明帝郁林王大將軍三司揚州刺史尚書宣城五千使:「庸才智力淺短太祖皇帝家人世祖皇帝布衣奉詔愚夫不忍獲罪宣德王室何者社稷昌邑四海至於何以安於國危上將神州尚書鴻毛重山同歸一貫便當同體至於均一賞同光宅不敢永昌君臣有餘。」建武不過

 屬文才思無窮當世王公莫不起草加點沈約一代明帝中書侍郎永元司徒長史

 高祖京邑記室參軍高祖竟陵西從容:「記室。」高祖:「三事騎兵。」高祖是故:「月令四海受教君子二十眄睞小人緒言提挈先覺大廈公道邃古使神功唐突𢉴再造。」

 禪讓高祖黃門侍郎吏部郎中著作

 天監太守清潔而已友人彭城將軍沈約吏部郎中大選御史秘書監前軍將軍永元以來四部紛雜

 將軍新安太守不事便視事四十九痛惜百姓祠堂高祖舉哀追贈太常

 交結進士衣冠莫不賓客號曰建安太守:「哲人儀表指南?」如此不治生產乞貸:「不知。」不見萬餘高祖使學士沈約書目文章十萬盛行

 士大夫汲引聲名諸子平原

 主人:「》,?」主人:「?」:「清風是以琴瑟鬱鬱聖賢以此成風伯牙縱橫不知心計益州交遊人倫。」
 主人:「所謂張羅高飛聖人金鏡日月亹亹五音變化九成赤水組織仁義琢磨道德陵夷通靈之下江湖之上風雨霜雪賢達萬古谿不能鬼神於是天下驚雷同源
 「雕刻萬物雲雨呼吸霜露風塵四海影星流水摩頂約同妻子
 「銅陵平原居里鳴鐘魚貫白水
 「大夫西道人公卿登仙加以涕唾雄辯榮辱其一於是王孫公子通人其餘騏驥
 「悲鳴恐懼盛典由於刎頸是以伍員
 「馳鶩無不權衡所以輕重所以鼻息不能不能>,雪白金玉淵海其一跋扈東陵匍匐折枝便輪蓋實行而後
 「桓譚寒暑遞進盛衰而後循環翻覆波瀾未嘗變化不得所以所以可知所見
 「因此敗德禽獸饕餮古人王丹昌言
 「近世樂安任昉海內文麗田文扼腕揚眉雌黃於是衣裳軿滿龍門至於顧盼使莫不綢繆瞑目宿草流離大海瘴癘把臂金蘭成分嗚呼至於是以耿介獨立高山麋鹿。」
 雜傳二百四十七,《二百五十二文章三十三

 第四頗有尚書

 吏部尚書姚察率先經術近世文史辭藻壯麗沉靜內行名位終始先覺。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary