Back to collection

Book of Liang 梁書

卷三十九 列傳第三十三 元法僧 元樹 元願達 王神念 楊華 羊侃 子鶤 羊鴉仁 Volume 39: Yuan Faseng; Yuan Shu; Yuan Yuanda; Wang Shenian; Yang Hua; Yang Kan; Yang Yun; Yang Yaren

Click on any word to see more details.

梁書第三十 列傳第三十

    
 始祖道武光祿大夫使持節都督徐州諸軍徐州刺史彭城普通稱帝誅鋤異己諸子部署將帥遣使附庸高祖侍中司空五千高祖舍人降附甲第前後不可勝數疆埸殺戮甚多自衛出入大通冠軍將軍大通元年轉車將軍太尉祿東魏不行使持節散騎常侍大將軍三司刺史大同侍中太尉領軍將軍八十三普通入朝

 持節都督十三諸軍平南將軍中郎將廣州刺史大通侍中將軍將軍徐州刺史彭城不行侍中尚書太清使持節都督十三諸軍將軍中郎將廣州刺史五十八

 枝江侍中將軍大通一部持節都督十三諸軍將軍中郎將廣州刺史大同侍中將軍廣州刺史作亂元氏舉兵應景西江刺史起兵:「朝廷社稷使曲江刺史鎮撫。」棄甲自縊

 獻文咸陽宗正天監歸國散騎常侍普通應接使持節諸軍將軍刺史南蠻散騎常侍安西將軍五百大通侍中將軍使持節將軍都督諸軍鼓吹一部譙城如願城陷發憤四十八

 大同使太子舍人太清元氏戚屬咸陽天子遣還

 明元樂平刺史普通大軍北伐樂平甲第使持節散騎常侍都督諸軍平南將軍刺史大通侍中太中大夫左將軍大同五十七

 太原儒術起家主簿潁川太守家屬渡江南城縣五百頃之內史宣城內史太僕持節都督諸軍武將刺史

 剛正州郡禁止冀州東北鹿臨海先有神廟百姓遠近祈禱糜費極多便風俗普通大舉北伐將軍使持節散騎常侍爪牙將軍如故七十五刺史鼓吹一部

 善騎射不衰高祖左右往來一時高祖

 太僕將軍刺史鼓吹一部次子別有

 武都名將少有勇力容貌雄偉太后太后追思不能》,使宮人晝夜征伐戰功太僕太子益陽太清立志妻子

 泰山漢南太守宋武帝徐州祭酒從事大中彭城由是將軍刺史侍中金紫光祿大夫瑰偉身長七尺雅愛文史書記左氏春秋孫吳兵法》。梁州立功正光秦州稱帝其弟天生攻陷雍州偏將天生使持節大將軍東道泰山太守

 其父南歸諸子:「人生安可異域。」兗州刺史從兄精兵三萬朝廷應接使大將軍司徒泰山兗州刺史使者人大僕射十萬相繼南軍一日萬餘士卒悲歌:「不能去留別異。」

 大通京師使持節散騎常侍都督征討諸軍安北將軍徐州刺史刺史都督諸軍以爲持節將軍刺史

 大通使持節都督諸軍安北將軍兗州刺史太尉:「同行。」高祖方略進取高祖:「太尉同行。」:「效命未曾同行南人同行還是素心使匈奴。」高祖:「朝廷。」以爲大軍司馬高祖;「司馬已久。」行次譙城侍中高昌將軍晉安太守閩越反亂前後太守止息滿於是肅清頃之太子

 大同車駕少府新造高祖上馬左右擊刺高祖三十應詔高祖:「仁者可謂遺風不絕。」司徒長史遷都尚書時尚用事未嘗:「閹人。」使持節武將刺史

 太清元年侍中大舉北伐持節冠軍元帥彭城並不

 尚書攻陷高祖:「壽春不得退自然瓦解。」便京師國門新林宣城都督諸軍百姓公私混亂復次區分宗室軍人武庫自取不能西昌近路」。掖門縱火親自射殺退侍中軍師將軍五千戰士不受

 尖頂攻城不能東西兩面土山臨城城中震駭地道不能城樓:「設備。」長圍出擊高祖:「不可攻城不能長圍城中不足一旦失利自相大致示弱。」不從使未及交鋒望風退死者太半

 長子:「不足。」:「以身許國誓死不以進退。」忠義:「侯王問訊天子不時尚書國家大臣朝廷。」:「將軍之後國家重鎮方城何所稱兵王城之下帝室有人至於稟承逆耳不能開門揖盜侯王。」:「侯王朝廷所知至尊帶甲來朝何謂?」:「聖上四海五十聰明在朝侯王白刃城闕若是!」:「風猷平生戎服相見。」瞻望久之如此

 大雨土山苦戰不能築城不能十二月五十四五百三百侍中將軍鼓吹一部

 膂力兗州橫行悉皆破碎

 音律》、《姬妾窮極奢靡鹿角腰圍東宮一時珠玉加之陳列乘潮解纜置酒大同使同學詔令賓客三百金玉百餘不能飲酒賓客交遊終日寬厚置酒失火七十不可勝數不輟使第三

 城陷陽平松江戰敗下海蒙山:「何處蒙山處分。」京口胡豆大驚岸上猶在廣陵」,大喜使京口透水走入小刀刺殺世祖持節散騎常侍都督諸軍將軍青州刺史五百五千一千東陽太守散騎常侍西晉刺史使持節武將東晉刺史西魏江陵不及太尉豫章遇害二十八

 太山平人膽力主簿普通兄弟歸國晉縣征伐功績員外散騎常侍太守大通持節都督諸軍將軍刺史大同太子持節都督諸軍輕車將軍刺史刺史刺史精兵三萬懸瓠應接都督西諸軍刺史懸瓠渦陽高祖大怒淮上所部太清南康王會府城城陷以爲尚書奮發:「受寵朝廷報效社稷傾危不能偷生以至於以此沒有。」出奔江西數百江陵東莞徐州刺史諸子

 史臣高祖革命威德莫不懷來殉難投身前後重任鼎食太清臨危殞命可謂鐵石殉節![1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary