Back to collection

History of Ming 明史

卷六十五 志第四十一 輿服一 Volume 65 Treatises 41: Carriages and Clothing 1

Click on any word to see more details.

大馬 小馬 步輦 步輦 后妃車輿 皇太子親王以下車輿 公卿以下車輿
天下成周 天子萬邦臣民輿東都日新江左偏安 珊瑚所謂法駕法服武德車輿衣服 不得珠玉政和修車 郊祀巡幸四時 明太祖天下合乎世宗燕居講武冠以 冠以旌節 加密明初開基宮殿落成不用文石以此 馬廄亦或酒器太祖 重懲稽古器用制度歷代中外宮室器用等差


天子明初朝會拱衛奉天居中輿其後太祖周禮:「?」博士對曰:「孔子 』,。」太祖:「 之際不可。」參政:「不可 。」太祖:「孔子斟酌禮樂以爲萬世不可 。」洪武元年有司輿服金飾有司 不足太祖:「富有四海儉約奢泰 未有不由至大。」祭祀行幸中宮 後宮中立非常二十六 鹵簿大駕九龍步輦九龍永樂 鹵簿大駕大馬小馬步輦步輦具服殿


高一 前後如意鍍金 龍頭葉片下方四周十二內飾綠地 天馬天祿孔雀朱雀左右車輪輪輻 葉片蓮花輪盤駕轅 雲龍左右四周沉香描金香草十二 葉片線條屏風描金雲龍雲龍 沉香描金雲龍其次描金雲龍其次葉片內黃線條軟座蓮花 坐椅靠背描金雲龍 福壽織金四圍帷幔 圓盤高三鍍金 四面沉香描金四角五彩 斗拱寶蓋 四周五彩雲龍金邊耀八十一 綠地雲龍五彩八十一四周黃銅 八十一五彩雲龍四角垂青五彩 圓盤四角左右轉角 一字左右轉角闌干五彩十二五彩蓮花闌干四周 太常內外日月 北斗竿鍍金竿鍍金銅鈴十二寶蓋下垂 葉片葉片 、〈(。)〉雨衣紅油合扇紅油


十二 屏風無上雲龍內用雲龍 太常之類


大馬古者。《周禮·其一」。 車輦」,《」,臣民步輦高一 高三 左右 葉片線條軟座不用紅毯外用十二圓盤高二上下寶蓋 太常


小馬大馬大馬 四周左右 屏風 葉片紅花外用 大馬


步輦高一 四周五彩十二 五彩十二長三左右 鍍金龍頭 四周沉香描金香草十二葉片左右十字雕飾 沉香描金雲龍屏風沉香描金雲龍沉香描金雲龍葉片 圓盤高二


步輦高一四面 五彩二十如意左右長三前後龍頭 左右四周描金香草十二線條 坐椅四周沉香描金寶相花靠背帷幔闌干闌干鍍金 高二鍍金 寶珠高一頂用 如意四周三十二五彩雲龍大紅冒頂如意 四周四角鍍金寶蓋四周雲龍四角左右轉角闌干一字轉角闌干 五彩闌干四周闌干十二


中興以後皇后乘龍肩輿征伐道路險阻 百官:「竹轎」,:「竹輿」。皇帝 鍍金 火焰四角鍍金雲朵前後鍍金龍頭 四周左右鍍金坐椅福壽一併內黃織金四周雨衣嘉靖十三后妃肩輿 奉天輿隆慶郊祀輿皇極 殿輿


車駕具服殿周官大小上下四旁宮室鹵簿載具殿儀仗帳房帷幕木棉 竿竿


世宗天子嘉靖十年:「大明》,耒耜同行順天府耒耜輿 耒耜祭祀耒耜 只有尺寸通用。」


皇后高一前後如意 葉片 左右輪輻葉片 車轂蓮花輪盤駕轅 沉香描金香草十二左右 沉香葉片屏風鸞鳳中裝葉片 紅花坐椅靠背五彩上下香草福壽一併織金四周帷幔。〈(。)〉 外用十二寶相花鸞鳳 高二四周沉香描金五彩寶蓋 四周五彩 金邊耀七十二內飾五彩鸞鳳五彩七十二 四周黃銅鸞鳳垂青鸞鳳 圓盤四角前後左右轉角闌干十二紅蓮青綠蓮花 大馬


安車周禮之一應劭鹵簿五色安車皇后 雲母安車皇后安車皇后安車簡素前後葉片左右輪輻 駕轅上裝五彩花板十二左右高三十字三山 後壁葉片紅花 四周帷幔外用車蓋寶珠 四角鸞鳳 下垂


皇后左右 車宮唐書》、《宋史。《金史》:七尺皇后升降鸞鳳


皇太后皇太后安車皇后


歷代異名四角 寶蓋 葉片並坐一頂金寶香草 紅油


皇后以下彩繪 香草


皇太子高一 高三輪輻四周五彩香草左右紅線