Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百二十七 列傳第十五 李善長 汪廣洋 Volume 127 Biographies 15: Li Shanzhang, Wang Guangyang

李善長
 李善長定遠讀書法家太祖長者掌書記從容問曰:「四方戰鬥何時?」:「高起布衣豁達大度知人善任殺人天下瓦解山川所為天下不足。」太祖滁州參謀親信太祖威名日盛將來太祖太祖使齟齬委曲調中流太祖太祖太祖雞籠山寨來襲設伏太祖以為

 太祖巢湖水師太平士卒肅然太祖太平興國大元帥以為鎮江太祖諸法鎮江太祖江南行中書省以為參議軍機進退賞罰章程樞密院大都司馬進行參知政事

 太祖相國故事裁決太祖有所前後居民轉調斟酌元年九月官制以為相國太祖重典一日:「?」自大皆除劉基裁定頒示中外

 太祖帝位冊立太子使東宮官屬太子祿大夫軍國宗廟汴梁留守一切便宜行事六部官制喪服東宮奉命元史》,祖訓》、《天下封號封建功臣巨細

 洪武功臣:「汗馬軍食大國。」開國正文祿大夫太師丞相韓國祿四千子孫世襲鐵券第一甚至

 參議希聖劉基太祖獲罪致仕若干五十五百儀仗二十病癒宮殿江南富民十四經理數年義子臨安公主駙馬都尉婚禮公主一月御史大夫:「自恣陛下視朝不問駙馬都尉殿不敬。」祿八百曹國中書省大都御史台軍國大事

 丞相知縣太常丞相因相往來義子女婿十三謀反伏誅御史台有所建白十八有人義父子實安置崇明長年七十三百四月給事往時交通義父:「使:『!』使楊文:『西。』不許心動不許:『汝等!』」:「將軍捕魚沙漠使者。」於是御史私語狐疑觀望兩端大臣七十吉安延安南雄滎陽宜春河南同時而已若干昭示》,佈告天下長子江浦公主留守中衛指揮旗手世襲

 明年虞部郎中王國:「陛下同心天下第一封王公主親戚人臣尚未可知不然人情兄弟安享萬全富貴僥倖萬一富貴親耳陛下親子使不過第一而已太師封王而已而已復有今日豈不天下不可為此莫不齏粉首領幾何身見為此不得已父子之間陛下骨肉為此天象大臣天象不可天下如此四方解體無益陛下作戒將來。」太祖


 高郵太平太祖元帥江南行省諫官行省累進郎中軍務贛州江西參政

 洪武元年山東廉明持重行省納新中書省參政明年參政陝西李善長御史奉母切責還鄉海南食祿三百六十子房孔明丞相參政建白廣東行省參政御史大夫十年丞相浮沉而已

 十二十二月劉基:「無有。」廣南舟次太平江西

 通經為人自守奸人同位不能

 明初中書省左右丞相樞要其事受命未嘗省事從容李善長而已丞相丞相布衣徒步委身贊成開國乃至覆滅自守不能初心左右職業


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary