Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng


 倜儻好奇太祖元帥安慶南昌泰州指揮同知山水俯視壯士數人太子太子大將軍山東

 洪武元年大都使同知大將軍河南臨清通州隘口大軍平陽四十六蘭州慶陽耀擊敗不敢慶陽騎兵西邊

 大都同知濟寧祿五百將軍河南陝西步騎興元成都明年沙漠迷失不能數百躍馬衝擊北平十二四十六鐘山追封功臣

 十五將軍龍泉二十三為首


 國寶鎮江廣德常州宣城江陰銅陵池州北門百余大敗池州先鋒元帥江陰英武親軍指揮使大將軍馬步湖州奇兵湖州平江二門大都撫平將軍通道直抵戰艦士卒進取福州西水部三門

 洪武元年進兵延平秀山使大都大將軍陝西將軍慶陽討平山賊將軍海上食祿五百金朝都督遼陽數萬登州經理遼海家奴指揮使海上都督江陰琉球大洋京師往來總理軍務數年海上

 十一奉詔輿京師明年追封肖像功臣二十三


 徐州元帥親軍指揮征伐南昌大都南昌新城二門搏戰固守三月武昌江西行省參政湖州德清山水太子太子萬人:「今日將軍。」太子湖州平江進行

 大將軍中原太祖勇略冠軍一面。」東昌樂安河南渡河衛輝廣平臨清馬步德州河西通州隘口大同三十四山西保定脫因鐵騎三千平定西太原邀擊桃花山寨大將軍平陽以降十一人見入關臨洮馬鞍山西寧夏會師慶陽突圍原州六盤山塞外陝西

 洪武功臣獸醫謫居海南祿功過無相海南食祿一千五百

 大將軍漠北奉命巡視河南北平山西魏國北邊金山二十二十三不問


 元帥太祖歸心宿元帥常州晝夜不解七月寧國江陰宜興婺州安慶衢州鄱陽獻計武昌指揮使大敗襄陽高郵淮安轉戰湖州平江鎮國將軍大都

 洪武元年中原汴梁守御河南請益潼關:「。」調潼關門戶思齊犄角窺伺大敗輕騎直搗大軍邊境

 陝西都督功臣紀律食祿一千五百成都北平海口十一練兵臨清十六北邊宣武二十三

 英武

 嗜酒列侯舍人太祖成辭:「不能事事祿任職不治人生適意。」金幣匍匐種種:「如此?」:「。」默然佯狂剃髮僧衣:「戲言。」死者


 農家勇力太祖定遠先鋒元帥長興南昌大戰鄱陽湖太祖力戰不退武昌大敗親軍指揮使大都大將軍中原汴梁河南都督討平山西澤州磨盤參政大軍平陽太原大同渡河鳳翔秦州慶陽外援使往來擒獲慶陽古城

 洪武臨江食祿一千五百明年潁川綿大敗乘勝大亨成都成都白金將軍漠北甘肅明年七十海口斬首六百五十四練兵北平十年鳳陽十一追封定襄

 十六將軍討平龍泉練兵汴梁十九二十金山大軍二十三詔書西


 太祖元帥常州寧國江陰宜興高郵九江黃梅鏖戰鄱陽武昌四十親軍指揮使六安六安汴梁渡河留守平陽大將軍西會師興元洪武同知都督六安祿九百漢中腦兒平陽大將軍沙漠其後西南將軍持重未嘗合肥使戰功第一山西軍務處置十六雲南城池驛傳十九追封

 二十二明年安南指揮使世襲不問


 元帥其父淮安兄弟數人太祖大都使大軍山水湖州平江浙江行省大將軍中原山東潼關河北衛輝出走北平州郡大軍陝西邠州參政三十大將軍定西秦州略陽興元洪武論功汝南食祿九百甘肅巡視遼東城池十四四川長官作亂雲南江夏德興討平十五雲南貴州指揮使雲南雲南遠人鐘山

 遼東指揮使二十三從子駙馬都尉

金朝
 金朝西聚眾通海太祖征伐常州先鋒宜興左翼元帥武昌指揮同知指揮使大同大同指揮使東勝十八

 洪武論功都督未幾都督大軍太尉伯顏帖兒二十五東道

 偏師取勝十一西征收納站地明年論功宣德祿二千世襲指揮使十五雲南臨安元帥楊政軍民追封十七雲南祿五百

 長子二十三平壩指揮使指揮使其後世襲指揮使嘉靖元年雲南報功」。


 太祖起兵十八來歸元帥常州寧國力戰援兵婺州池州力戰指揮征友安慶固守南昌江西鄱陽邀擊指揮同知武昌長沙沅陵江陵指揮使大將軍中原汴梁留守大軍延安都督同知洪武延安食祿五百指揮

 十四浙東丁香作亂三千平安臨安十五巡視陝西軍士明年遼東高麗高麗使烏桓威信討平貴州練兵二十三


 太祖滁州柳樹擊敗青山太平左翼元帥指揮使贛州贛州指揮使節制嶺南調梅州會昌湘鄉山寨

 洪武元年廣東忠於廣州廣東指揮使江西行省襄陽同知都督吉安祿五百指揮使雁門

 十二德興練兵臨清未幾既而成都討平

 二十三家奴:「憂色。」

 十七父母兄弟」,征伐:「股肱。」


 五河德興太祖結納

 定遠民兵所屬使者太祖步卒弓弩步卒太祖:「?」已定太祖太祖三百三千八百招降校尉

 既定江東長興元帥炳文元帥擊敗宿江西武昌元帥親軍指揮炳文指揮同知不敢長興淮安湖州平江指揮使邀擊浙東福州延平秀山洪武年會大軍西安西安指揮使都督鎮守祿五百

 酒色事事招降切責明年雲南大戰雲南進取大理未幾安陸攻關貴州指揮使十八指揮廣南萬人雲南二十三李善長:「使姑蘇!」

 人材江西參政雲南指揮使


 不知樞密院同知脫脫{}徐州流亡不敢經理宿太祖詔諭:「桑梓。」歸附江南行省參政徐州兵略宿遷睢寧指揮宿州山東汴梁山東行省參政大同保定真定攻克車子鳳山鐵山井陘會師陝西淮北勁卒不及作亂討平洪武河南祿九百衛國陝西戍守十二練兵臨清福建軍務鳳陽二十三


 勇力太祖滁州先鋒蕪湖戰死不過戰功左翼元帥士卒未嘗太祖六安六安指揮大將軍山東河南朔州朔州指揮使

 洪武同知大都滎陽祿九百明年