Back to collection

History of Ming 明史

卷一百七十 列傳第五十八 于謙 Volume 170 Biographies 58: Yu Qian

Click on any word to see more details.

: :

目录
1
1.1
1.2
1.3

 錢塘:「他日宰相。」永樂十九進士

 宣德御史傾聽御史以為樂安帝命謙口聲色伏地戰慄大臣

 江西數百陝西御史增設侍郎巡撫手書吏部超遷兵部侍郎巡撫河南山西輕騎所部父老時事宜興有水

 正統:「河南山西數百萬三月州縣分支不能州縣滿預備離任以時稽察。」河南沖決督率修繕種樹鑿井大同塞外山西不及御史鎮將以資流行侍郎

 政府朝上主持議事京師權貴不能無望太監用事御史姓名入朝參政使怨望舉人三月大理寺山西河南上書復命巡撫山東陝西流民河南二十河南使使前後十九內外治喪

 十三兵部侍郎明年也先入寇親征尚書土木京師所為監國群臣戰守星象厲聲:「京師天下根本大事不見!」京師不及十萬人心震恐上下河南山東南京沿海倭軍江北北京京師以次部署人心本部尚書

 族誅言官於是給事中隨之:「。」袍袖退出掖門吏部尚書國家今日!」當是時上下倚重毅然社稷安危為己任

 大臣太子皇太后揚言:「國家。」受命九月景帝慷慨:「得志大駕勢必中國協力兵械民兵工部都督張儀要地御史給事中居民通州官軍以資文臣巡撫將帥軍旅當之不效。」

 十月提督營軍也先紫荊京師堅壁不可:「奈何示弱使。」二十二門外都督安定門廣寧劉安東直門武進朝陽門都督西直門鎮遠阜成門指揮端正陽門都督崇文門指揮宣武門德勝門也先侍郎諸城督戰下令臨陣不顧退不顧退於是將士用命福壽精兵以便調用復命太監興安永昌軍務

 也先深入京城見官使大臣萬萬不許也先庚申德勝門設伏發火也先平章西直門都督引退都督前鋒內官數百爭功躍馬土城居民磚石福壽相持也先邀請不利得志勤王歸路良鄉西調追擊論功總督軍務:「四郊大夫邀功!」涿大臣鎮山西南侵

 景泰元年三月萬全退剿殺退京師大同朝廷遣使講和:「指揮也先入寇不見不足不共戴天不可萬一不從不得介胄如此何以敵愾。」切責人人戰守講和

 也先要脅密令大同鎮將用間忠勇封爵使也先遣使京師解嚴:「南京重地中原流民嘯聚內外守備巡撫加意整飭防患未然召募文武鎮守在內。」

 于時八月也先中國乞和使者大臣遣使奉迎不悅:「大位當時。」從容:「已定理當奉迎萬一。」:「。」先後奉上

 瓦剌朝貢使不過正統十三入寇遣使來朝列兵居庸關不虞京師陳兵安邊大同永平遼東神機統一精銳十五自此瓦剌入貢人口使前後數百

 永樂安置近畿也先入寇西南用兵以往妻子使都督輕騎龍門屯田貴州大將:「。」以上國恥也先脫脫乘間大發邊患不許

 為兵也先福建浙江廣東僭號湖廣貴州廣西蜂起前後徵調倥傯俄頃目視章奏機宜號令宿將切責萬里才略精神周至一時過人東宮自奉儉約所居風雨西華:「國家臣子。」前後加封歲時省視而已

 無不從者遣使真定河間野菜直沽一言避嫌由是任職往往退御史簿不實御史六部大事內閣戶部尚書而言不已御史彈劾景帝眾議得以設施

 不如:「一腔熱血!」大臣始終以是不快改名稍稍進用切齒削職不得不樂不加京師:「國家多事臣子不得大將一行微賤軍國臣子公議軍功僥倖決不。」復大都督吉祥

 景泰正月壬午吉祥復位朝臣大學士下獄東宮太監襄王言官御史定讞極刑不勝:「?」英宗猶豫:「。」:「無名。」丙戌改元天順丁亥戍邊遂溪薦舉文武大臣天下一時口實

 也先留宿不還景帝興安更番服用詔令上方畢備萬歲太過興安:「日夜不問家產朝廷何處?」籍沒正室陰霾天下指揮吉祥部下慟哭吉祥明日如故都督同知忠義遺骸杭州六合將才皇太后不知嗟悼英宗

 為兵尚書大臣愀然:「景泰!」俯首不能形於色恭順:「使至此。」默然數年下獄吉祥謀反族誅

 成化上疏:「國家社稷無虞公道在先已知。」天下傳誦弘治給事中光祿大夫太傅」,有司歲時萬曆杭州河南山西奉祀不絕


 龍門自陳不願武職兵部員外居官天府致仕世襲杭州


 永清宣德進士兵部正統再遷職方郎中監國本部侍郎城外方略城門充斥中指兵士移時退相率勤王:「使莫若告捷四方人心。」景泰改元不復家居三十餘年

 擇婿:「他日。」自有


 十四謫戍宣宗安邊》,保安學生正統元年進士起士戶部英宗監察御史廣平職方郎中處分兵部侍郎使壯士突出使者不敢

 叩頭:「自知?」:「?」:「有失?」偉大成化

 巡撫卓然經世及時景帝推心置腹安危猝發出力當時莫不吉祥相繼旋踵忠心日月爭光公論而後


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary