Back to collection

History of Ming 明史

卷一百八十七 列傳第七十五 何鑑 馬中錫 陸完 洪鍾 陳金 俞諫 周南 馬昊 Volume 187 Biographies 75: He Jian, Ma Zhongxi, Lu Wan, Hong Zhong, Chen Jin, Yu Jian, Zhou Nan, Ma Hao

Click on any word to see more details.

馬中錫〈()〉周南〈(祿)〉

浙江新昌成化進士宜興知縣御史大同巡撫以下太倉總督太監犯法錦衣江北鳳陽所在山麓河南知府荒政四川使

弘治御史巡撫江南兼理水災便宜十五侍郎吳淞白茆水患巡撫山東刑部侍郎

十八承平天下戶籍溺職御史河南湖廣陜西戶口二十三五千七十三九千善後軍民武宗

正德南京兵部尚書參贊機務江南不能

正月刑部尚書大盜畿輔四川江西四方告急兵部尚書不能馬中錫五月練兵民間武士團結相救河南山西黃河留守所在城邑河濱運道通行文武縣令調討賊大用臨清十二月乘間一日霸州設備安人成禮西保定州縣河南巡撫:「山東不及官軍十倍勢要私人頭目將士指揮以下失事前行調。」太子

明年正月霸州京師戒嚴山東河南山東河南老虎未幾敗績大用彭澤河南山東五月河南七月山東以次平江西四川太子太保錦衣:「多方長吏故業舊事置於。」

七月未盡山東河南畿輔風土人馬之一討賊遣還鎮壓溫恭所部遼東大同

寵幸以為十一月不可集議不從大內」,進用

脫脫勇士:「關中亂階苻堅鮮卑漢南虛實使出入萬一使以為間諜不為將來?」

護衛都督白玉失事幸臣不從幸臣家僮將校金錢言官致仕八十

馬中錫天祿故城長史直諫京師家人御史御史奉母京師訴冤知府

成化十年鄉試第一明年進士給事中貴妃驕橫公主內田陜西督學使

弘治大理南京守備太監兵部郎中指揮數百不服太監除名下獄抵罪御史巡撫鎮守以下軍士使督軍中外

武宗即位遼東屯田鎮守太監正德元年兵部左右侍郎得誌數百尚書不可南京工部明年致仕詔獄遼東年事大同居官有名

三月吏部尚書建議大臣節制御史提督軍務惠安南征

其弟文安善騎射有司及其家人不得尚義大盜高樓重屋亡命宦官夤緣大用得出蹴鞠乘間如故河間求救置酒東西:「自今。」:「河間。」而已相率自首成為:「萬金。」不能既而自首兵部未幾將吏

受命出師河間御史文安民家樓上有頃大刀殺傷樓下射殺大敗棗強死者七千

當是時畿輔山東河南南下湖廣江西霸州河北入山西文安縱橫千里無人有時不能招撫良民酷吏下令所在邀擊饑渴不死猶豫未定朝廷向背不得要領建議不能退德州肩輿酒食開誠慷慨仰天咨嗟:「不得柄國所知自主?」而是懸賞偵知疑懼如故故城由是言官下詔切責堅持兵部尚書解甲不然」。既而侍郎

受命討賊大學士:「文士不足。」下獄十一御史:「僉事請益賊心軍門檻車就道。」朝廷

諸生諸生諸生巡撫成化二十三進士吏部:「御史。」

正德江西按察使金罍御史巡撫後期視事明年南院御史故事御史兵部侍郎不問

明年霸州為首惠安御史馬中錫八月御史提督軍務涿州京師還軍遊擊等於霸州京師解嚴指揮復大阜城追擊滄州中流山東二十威縣新河於是益發遼東山西濟寧御史大用旦暮大用總督軍務五千討賊

縱橫宿遷淮安知府靈璧知縣永城虞城夏邑德州退小黃渡口設伏溺死河南為首大敗白玉攻陷沈丘指揮指揮鹿邑奉天征討大元帥軍國元帥長史東西二十八宿都督聚眾十三牽制官軍於是河南山東分為復轉霸州擊破文安湯陰先後

當是時號數脅從精銳不過兵部功令官軍良民前行官軍良民不衰

明年正月霸州京師戒嚴大用近畿西博野蠡縣臨城大用長垣大敗御史彭澤河南畿輔山東滕縣大敗平度遊擊溫恭進攻連戰大敗先後六百三百沿途香河寶坻玉田武清遊擊巡撫畿輔震動冠縣指揮張勛平原南奔邳州渡河固始河南湖廣御史炳然登陸漢口指揮滿中流

五百黃州順流鎮江南京告急帝命彭澤進剿大兵江南乘潮上下御史敗績死者七月鎮江防守江北江陰指揮孫文福山通州颶風大作同知登山中槍太子御史錦衣明年為兵尚書

才智功名權勢部將寵幸用事

異志為兵陳舊護衛屯田遣人寓所用事貴人屯田戶部內閣嘩然給事中十三御史力爭南京給事中納諫不許十年吏部尚書

南昌平日交通大怒通州妻子竿姓名凱旋前部極刑武宗世宗護衛福建九十

大武」。:「已久何所!」

錢塘成化十一進士刑部郎中奉命江西福建流民福建武平上杭清流永定江西安遠龍南廣東錯雜鬥爭平時有司社學》《禮讓

弘治再遷四川按察使知府土人刺骨有司不問遷延二十僉事御史按治京師極刑以來一方江西福建使

十一御史巡撫順天整飭建議山海關西北密雲黃花直抵城堡二百七十數萬所部河川京師二百百余水漲退坦然平陸長驅直入:「以東水勢使不得京師。」兵部尚書興工壓死數百御史給事中巡撫未幾侍郎石洞沙石不利耕種給事中屈伸言官兵部不當停俸三月

正德元年巡撫貴州漕運巡撫江北明年御史浙江港口大江瓜洲遠涉二百八十往往:「塔河四十揚州運河開浚便。」南京刑部尚書太子御史

湖廣軍務陜西河南四川僭稱天王將軍出沒洞庭岳州臨湘官軍失利指揮使使擊破七百四十遂平言官御史討賊不問

自稱順天