Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百四十七 列傳第一百三十五 劉綎 李應祥 陳璘 鄧子龍 馬孔英 Volume 247 Biographies 135: Liu Ting, Li Yingxiang, Chen Lin, Deng Zilong, Ma Kongying

〈()〉 〈()〉 〈(吳廣)〉  
目录
1
1.1
2
2.1
3
3.1 吳廣
4
5
6 【

都督勇敢指揮使

雲南守備南京

十年緬甸永昌巡撫明年遊擊將軍守備緬甸雲南邊境江西宣撫多士記室妻子奪金宣撫馬賊正堂從父十萬永昌大理指揮戰死知州婿使使

八百巡撫楚雄數萬參政使心得通霄趙州永昌監軍使等分進擊大小六百妻子責令獻金妻子四面軍門父子乘勝馬來招撫獲之移師生擒

雲南百官大學士申時以下安撫宣撫增設安撫長官鎮安」。巡撫

未幾大舉戰敗五百數萬西南戰功第一安撫部將謝世祿

家子健兒金沙江故址威名無法民居金錢遊擊調

曲靖知州嘉靖生子年老王道為主不從十三廣西師宗巡撫調等分沾益直搗妻妾數人王道五十財物白金廣西四川

二十朝鮮五千七十峭壁一線大驚釜山大邱羅水釜山海口朝鮮未幾西晉州提督李寧咸陽釜山西王子朝鮮帝命大軍遊擊七千六百扼要總督力主先後

應龍作亂四川朝鮮御史雲南四川應龍青海特設臨洮

二十四三月真相內地部將斬首三十

明年五月朝鮮提督明年二月朝鮮經略一元西水兵水源西行順天遣使使者三反道中八月定約長大進攻失利監軍參政其中力戰退不敢三道挑戰大城夜半舟師邀擊順天

班師都督同知移師應龍四川八道分為當之應龍要害二十八正月銅鼓直搗楠木山羊眾數其三大戰生擒乘勢直搗督戰:「用命不用!」死者四十應龍及其數萬三道萬人萬人策應部下轉戰斬首數百五十石虎

逗遛難以朝廷言官調南京辭任總督不可受事夜郎攻克石虎直抵插天中一十三深坑奇兵左右大軍永安持重永安指揮前鋒輕敵松門烏江遣使守備天全士卒二千親率部將夾攻應龍不敢堅壁冠子吳廣諸軍

言官應龍從軍德化使使黃金白金御史其事永不收錄都督指揮使

三十六雲南討賊四十四川建昌參政八道居中節制大小五十六三千三百巢穴一空

如故知府調祿半年軍政拾遺

四十六明年二月經略使遊擊朝鮮好用不成大清五百大清不敵五十深入三百不知大清大清西殊死西夾擊不能大清乘勢追擊未及大清戰死養子突圍數人士卒

朝鮮軍營大清移師朝鮮狂風沙石發火反擊大清掩殺數百大清走入朝鮮朝鮮元帥元帥率眾使陣亡將士

朝鮮大小數百威名海內難為二十馬上輪轉天下大刀」。指揮」。


上海


湖廣武生從軍廣西

巡撫築城營建當事王明都督軍營

十三南京四川四十八吳子擊破故事無已上馬解渴氣力更番一切西猖獗楊柳普安石門巡撫三千如故

使三反蒲江黃土東南聲援官軍:「如此磨子?」磨子旋轉平夷良民牛角明年正月蒲江朱文東南

遊擊前鋒遊擊酉陽朱文居中節制參議良民徒手徒手國師喇嘛狡猾聯姻青海大小歃血歸化官軍喇嘛守備攻克攻破蜈蚣嘉靖指揮六十

官軍官軍不顧河東渡河西西西大軍西設備成夜險惡將士夾攻父子河西諸軍六月班師然後反接要路二十三天竺山谷以為六百生擒三十震驚不敢碑記

建昌雜居建昌巡撫征兵八千使十一月三峽德昌征兵退巢穴夜半三百擊敗渡河入山

旗山挑戰官軍夾擊退保七百大小西西西鹽井三千猙獰跳躍非人潛移來襲狼籍進攻西田中三百七十守夜西南大小呼號世世不敢

土木城中數百諸軍將士還軍

大軍密告孤山於是建昌上首二千三千十五七月

部屬木瓜祿內地巡撫二百如故興師指揮等分詐降士卒猖獗酉陽五萬三道十一月祿乘勢木瓜射殺祿大敗萬人大田合於追逐遊擊妻子三寶大戰生擒諸軍深入獲之二千土田斬首一千六百九十俘獲七百三十屏山論功都督同知兵部尚書

威名御史千金兵部南京給事三才不可

二十八貴州逗遛總督時分八道貴州烏江興隆二道烏江興隆二月進兵受事直搗四面峭壁鼓噪官軍殊死妻子乘勢河畔烏江旬日受任渡河浮橋諸軍相繼壁立死守:「三十門戶。」四千開門戍卒渡河攻關大敗直抵應龍

明年四川司法遵義知縣