Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen

Click on any word to see more details.武陵三十八進士杭州教授南京國子監博士累進戶部郎中

崇禎元年河南使參政山海關總督陜西御史巡撫永平父子侍郎遷安謫戍廣西鄉人給事

兵部侍郎御史總督山西軍務中原蜂起開金解散規畫繼母

兵部尚書不許明年三月召對林居文籍故事工筆區畫銳意以為移時無不:「。」大舉陜西河南湖廣江北巡撫山西山東江南江西四川巡撫總督總理福建巡撫海賊大言總督王家陜西河南庸材不足增兵十二二百八十事例加派六合折銀九十二九千民間土田四十六千事例富民前此二十:「流寇塗炭布告天下使。」州縣壯丁本土

山西河南失事六安

重文上疏:「河南陜西李自成相等大部未能關東使使安撫然後總理諸軍關中關東三月巡撫不用不用副將副將以下從事人人效力不平。」今年十二月明年二月

四川:「三月繩文。」有意左右變色:「責成及時奈何!」不敢天子侍郎藉以以資不復莫言

明年三月逾期不許行間功罪上疏:「往來自如不免江北河南湖廣舞陽光山巡撫河南常道湖廣陜西山西山東保定江南江西浙江有勞功過鳳陽大典安慶策勵河南陜西山西山東江北保定中選有勞河南寧夏功過軍民愛戴尚書侍郎行事五月逾期大典。」

不知可恃無不不復張網經筵:「今天一統戰國不能司馬奈何?」

朝廷太陰熒惑永平元和太平興國給事給事御史相繼不問

六月禮部尚書大學士兵部政府總督於是黃道修撰編修三級翰林刑部主事上疏周六南京御史兵部尚書不理人口

大清保定總督阿衡不能京城戒嚴監督高起不合交惡編修職方主事藉口持重觀望所在列城方略機宜乖違陣亡視事

十二正月濟南兗州二月大清給事:「聖明以來丙子丙子今日。」御史四大故事既有言官中外不平視事未幾以敘

京師下獄服毒七十四川巡撫帝命文武失事殘破城邑主帥於是總監巡撫順天保定山東吳國國威山東重鎮副將以下州縣三十六同日棄市不及

戒嚴大同山西十七八千八百總督三萬懷來東西策應巡撫以下寧夏甘肅十五五千七百總督三萬延安東西策應巡撫副將以下遼東二十四萬有總督五萬東西策應巡撫以下通州昌平侍郎保定一總畿輔山東河北十五七千總督三萬昌平河北警策巡撫以下畿輔重地於是廣平順德真定保定河間總督監軍七十三萬有未嘗

副將德政通判守備判官主簿民兵七百五百鄉土調緩急先行畿輔山東河南山西於是侍郎失信:「出於土田土田有力。」大學士於是七百三十:「實數不足不能其余不問虛文邊防愈益州縣民兵。」五百二十崇禎四十先後六百七十聊生

五月谷城八月內閣未幾英山大驚以便九月召見平臺:「宿受命。」:「如此。」白金大紅鬥牛銀牌五百七事召見二十九襄陽

十月昌大三軍湖廣巡撫沈丘光山副將山行九十及其先驅四十斬首七百五十頒賜十一月王國來歸襄陽妻子樊城將軍相等興安南漳谷城竹山監軍大白巡撫萬邦全軍香油推官

李自成潛伏興安不許天王金翅原來走入不從十三二月陜西副將人龍夾擊忠於瑪瑙三千六百二十死者掃地率眾鬥牛良馬使者出國瑪瑙再發五萬論功太子湖廣軍師四川江河人龍寒溪寺鹽井湖廣木瓜南漳遠安安撫大寧巫山興安山中散亡興安白羊西襄陽夷陵要害行間勞苦鞍馬立功商城五大人龍開縣開縣西

士馬山谷瘴毒十二荊門雲南湖廣思歸人相蜂起陜西開遠河南際遇所在五萬醫藥進兵大竹湖廣羅田相繼招撫七月監軍下降十萬相繼於是八月泛舟諸軍人龍開縣西敗績土地西觀音不能四川巡撫渡河萬縣巴州梁山漢中人龍梓潼綿成都十一月重慶羅江綿竹至順不會中江什邡綿竹安縣德陽金堂水道資陽合擊退縮榮昌十二月瀘州

再入邀擊不行重慶下令萬金翌日堂皇白金」,左右進兵人龍將軍貴人瑪瑙人龍人龍

躬親簿過於千里坐失機會罷官上書:「謀慮操心天下事大綱瞬息更變千里征伐機宜文牒往返坐失事機無怪經年其間瑪瑙號令退守興安以為陛下不必同功功罪不必人人機宜機宜有余制勝歲月老師?」不一評事總統瀘州人龍成都德陽綿巴州達州諸軍其後十四正月舟師雲陽諸軍人龍西開縣黃陵大敗將士死亡過半突圍馬騾關防

梓潼歸路諸軍不得瀘州後塵歸路不可不用興山當陽荊門夷陵使十九漢中東西消息中斷當陽發兵輕騎一日三百使者二月十一襄陽近郊二十八城門調夜半從中

襄王:「伏法努力。」未幾漢水河南襄陽重鎮不得列城襄陽天險夷陵驚悸上疏荊州洛陽正月福王遇害憂懼三月朔日五十四

襄陽河南傷悼:「辛勞一朝畢命。」上傳:「