Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百九十一 列傳第一百七十九 忠義三 Volume 291 Biographies 179: Loyal Officials 3

Click on any word to see more details.

〈()〉 〈()〉〈()〉〈( )〉鄭國〈( 成功)〉〈(安上 )〉〈(天球)〉 〈()〉〈( 上官)〉〈(慧元 )〉〈()〉〈(宋學)〉〈()〉〈()〉國璽〈()〉〈()〉〈(王維)〉

保安天文兵法萬曆四十一進士戶部郎中上書不能遼東開原四十六出師上書經略:「不堪一面不然。」不從大清策馬殿後膽氣不支遊擊守備通判祿大理錦衣奉祀

沁水萬曆三十二進士保定推官御史巡視陜西江西遼東歿經略出師:「山川未能悉知深入野戰所長奈何不必徵兵四方就近調要害北關行間然後伺隙騷擾天下不在遼東。」直言自治:「宿約束事權節度。」:「不知進取行列錯亂無法萬餘不能死戰以為不宜。」

四十八上疏:「以來創議未幾未幾之一遼東天下血脈危亡天下未必天下人心根本豈可無已使陛下內廷有用無用瓦礫糞土加派不得。」軍國安危先見

即位遼東經略納降力爭:「。」元年三月瀋陽遼東巡撫河西海州總督廣寧聲援遼陽退保河西不從不屈引頸衣冠父母大理兵部尚書忠烈錦衣指揮

南京大理養家加之太子太保海內崇禎歿:「。」僮仆堅守晝夜使夫人」。鄉人以免

錦衣忠臣指揮楊維公論不予納賄雁門山西巡撫壯丁

崇禎四月沁水寧武守備戰死遊擊退八月紫金回回金剛三萬巡撫紫金:「。」致辭:「誓死約束。」使使守約不動紫金未決官軍濟源

九月紫金伏兵雞鳴不得知事倉卒東面上流未幾官軍陵川仙臺以免十二月紫金亂世亂世其弟:「紫金以來。」分部

明年三月官軍陽城設伏滿天星巡撫第一八月沁水沁水去來鄉人五十四三百退十五散亡傾家使得罪清議軍功御史不可海寧

山西威遠萬曆二十九進士涇縣知縣調刑部主事衛輝河南知府西寧使知府使遼陽納降瀋陽同事:「不敢民望。」大清濟急未合並不遼陽金氏死者公署祿大理錦衣

萬曆二十三進士壽光知縣教民墾荒招集流亡三千戶部主事員外永平知府長堤使不敢天津使耀神木參政調元年遼陽參政廣寧八十涕泣不忍大義王化廣寧入關:「一日一日封疆!」夜作:「城中尚未一二人心不行。」仰天長嘆:「夫人。」西:「安可無從。」祿太僕錦衣山西宣武門外

同時參政遼海廣寧太僕

萬曆二十六進士戶部郎中開原開原壯士經略兵馬不足:「。」遼陽東城不少痛哭戎服

揚州萬曆中舉永平同知自在知州瀋陽元年異常天象示警瀋陽奉命印烙左右守土:「封疆。」按察膠州涇陽舉人

鄭國邠州萬曆三十五進士歷山西參政崇禎元年按察使永平山西使上官正月大清京師使文廟不覺初四黎明左右之至須臾自縊中軍守備

知府推官成功盧龍延慶東勝指揮居中舍人武舉十數一門太常祿成功陽曲起家

三原進士休寧知縣崇禎良鄉十二月大清毅然:「守土!」救兵安上父老赤身上達貴州安順萬曆末年死難祿其一:「守土上達致命破格以為朝廷不惜今日將來忠義國學良鄉主簿!」上達五經博士武舉十五十七建坊順天府以上死難

列城死事香河知縣知州祿

壽光崇禎元年進士保定推官明年十一月大清遵化巡撫推官天球遵化知縣澤及知縣察核城中無罪正色:「莫非安敢避難。」東門

太原巡撫數月自縊天球永平推官遵化軍餉襄陽同年進士天球殉難

進賢進士武清知縣為人金酒學官數人:「美酒不可。」惶恐請罪調遵化

巡撫畿輔功罪死節凜然足以殉難天球祿祿不及

同州萬曆二十八刑部主事操行遼東西山東永平大軍山海關永平孔道士馬絡繹關外難民雲集春運參政部長燒餅燒餅叩關不敢

崇禎元年關內道兵部尚書一日十二關內御史李炳:「為人中傷免提。」不從明年

正月永平永平參議:「永平遷安昌黎樂亭撫寧關內道寄跡虎穴安能濟事大將同事舊日義勇不敢規避封疆區區所以聖明。」不可方略參政收復永平論功太僕巡撫起家永平盡心撫恤

八月大清新城九月二十四次長十五大清交鋒火器天地諸軍縱火士卒少頃鏖戰偉力不支遊擊大湖三十三死者人見太宗皇帝遣使:「忠臣不事。」酒饌太宗皇帝一食不從衣冠

不屈御史慟哭自縊大清朝中誠意不從其二

汾西保安知州大清保安固守判官崇禎七月八月靈丘知縣堅守守備太僕全州舉人

崇禎進士刑部主事御史鳳陽請假大將便宜而已出巡七月大清不敵退保昌平太監戶部主事知州保定通判二千判官正解常時守備從父

舉人昌平以南西妻妾子女二十七公事昌平遇難未幾大清順義知縣上官曲沃起家遊擊治國指揮時雨時雨寶坻知縣趙國主簿六師山西樂平鄉試第一崇禎進士定興殉節知縣臨清靈壽大理太僕

舒城崇禎來犯縣令公事七十明年深州十一大清角樓自縊一家死者十三太僕

畿輔望風四十慧元靈壽文安蠡縣新河鹽山故城九鼎殉難