Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第三十一回 Chapter 31

Click on any word to see more details.

第三十一回 曹操 荊州劉表

 曹操袁紹整頓迤邐袁紹單衣八百大將迎接以前離散軍勢冀州宿荒山遠遠哭聲卻是敗軍相聚訴說各各大哭:「我等!」:「兵敗將亡回去面目!」

 次日上馬行間:「歸去。」:「主公大笑:『不出!』」袁紹大怒:「!」使者寶劍冀州

 一日獄吏:「賀喜。」:「?」獄吏:「將軍大敗。」:「!」獄吏問曰:「?」:「將軍忠誠戰敗。」

 獄吏使者袁紹獄吏:「。」獄吏流淚:「大丈夫天地不識今日!」自刎後人詩曰

今日
河北棟梁折斷喪家
 袁紹冀州心煩意亂不理政事後嗣所生長子青州次子幽州後妻形貌因此在身官渡之後後嗣商議原來

 當下袁紹:「外患不可後嗣長子為人剛好次子為人柔懦英雄欲立之公等?」:「之中主公目下豈可使父子兄弟自相主公理會。」

 袁紹躊躇未決引兵幽州引兵五萬青州外甥高幹引兵五萬冀州人馬曹操引得陳列土人簞食壺漿父老鬚髮:「老丈多少年紀?」答曰:「。」:「軍士驚擾不安。」父老:「遼東天文宿老漢:『此間五十真人之間。』整整五十丞相興仁弔民伐罪官渡袁紹百萬正應當時兆民可望太平。」:「老丈?」酒食絹帛老人號令三軍下鄉殺人殺人於是軍民震服心中暗喜

 袁紹三十前進已定次日相對陣勢文官武將:「投降直待!」大怒回顧:「出馬?」逞能便來往奔馳:「何人?」答曰:「袁紹。」

 部將相交馬刺趕來拈弓搭箭翻身正中墜馬袁紹得勝大隊人馬過來混戰鳴金收軍商議程昱十面埋伏:「退伏兵我軍退路必將死戰。」

 左右中軍先鋒次日先進埋伏左右已定半夜引兵前進偽作劫寨袁紹五寨人馬一齊便袁紹趕來喊聲不絕比及天明去路:「去路諸軍何不死戰?」奮力向前飛馬十數袁紹退背後趕來

 行間一聲左邊右邊衝出袁紹血路奔走不到左邊右邊血流不到左邊右邊一陣袁紹父子心驚三軍左邊右邊上馬人馬歇息後面曹操大軍趕來袁紹捨命

 之間左邊右邊擋住去路:「不決死戰!」奮力衝突重圍高幹死亡殆盡痛哭不覺昏倒眾人急救鮮血不止:「不意今日狼狽至此本州一決雌雄!」便火急前往青州整頓曹操幽州高幹收拾人馬調用袁紹冀州養病軍事

 曹操大勝三軍令人探察冀州虛實細作回報:「臥病城池高幹本州。」:「冀州糧食有機未可。」荀彧:「劉備汝南數萬丞相出征河北汝南親自引兵乘虛許昌丞相。」大驚屯兵虛張聲勢大兵汝南劉備

 趙雲引兵山地便於山下屯兵東南張飛屯兵西南趙雲曹操陣勢出馬旗下:「忘恩?」:「國賊漢室宗親奉天密詔反賊!」馬上朗誦衣帶

 大怒背後趙雲出馬將相三十不分勝負忽然喊聲東南衝突西南張飛衝突一齊掩殺疲困不能大敗得勝

 次日使趙雲搦戰旬日不出使張飛搦戰不出圍住張飛背後汝南大驚:「如此前後!」

 不一飛馬打破汝南現今大驚張飛圍住急欲搦戰不敢出馬天明軍士飽餐土山火把山頭:「劉備丞相在此!」趙雲:「主公。」趙雲躍馬

 趙雲力戰背後背後喊聲深山逃生天明衝出大驚敗軍護送家小前來訴說:「軍勢因此趕來因此。」:「不知何處?」:「將軍理會。」

 前面人馬大將乃是:「劉備下馬受降!」退後山頭紅旗為首大將兩頭仰天:「使事勢至此不如!」自刎:「死戰。」便交鋒一刀

 後軍忽然翻身落馬趙雲大喜前軍三十敗走乘勢衝殺守住山隘不得

 三百兩下夾攻退隘口使尋覓張飛原來張飛奮力退迤邐圍住敗軍退回見

 大隊趕來乾等保護老小先行趙雲在後且戰且走敗軍不滿一千狼狽土人漢江權且安營土人奉獻聚飲沙灘之上:「諸君不幸跟隨劉備累及諸君今日諸君何不明主功名?」

 :「昔日高祖項羽天下九里成功四百基業勝負兵家?」:「成敗有時不可喪志荊州不遠坐鎮九州兵強漢室宗親何不?」:「不容。」:「使出境主公。」

 大喜便荊州劉表劉表問曰:「何故至此?」:「使天下英雄兵微將寡匡扶社稷汝南使漢室使江東諫言:『不可荊州將軍禮賢下士何況同宗?』因此使特使。」

 大喜:「相會不可得惠顧幸甚。」:「不可劉備呂布後事曹操袁紹不克可見為人曹操干戈不如曹操主公。」正色:「使忠心曹操袁紹呂布等比前此相從不得已將軍漢朝苗裔同宗千里相投如此!」

 劉表聞言:「主意已定多言。」慚恨劉表一面親自三十迎接相待拜見劉表荊州居住

 曹操探知已往荊州投奔劉表便引兵程昱:「袁紹袁紹勝負未可知不如來年然後引兵袁紹南北一舉。」

 建安正月商議興兵滿鎮守汝南劉表荀彧大軍官渡

 且說袁紹感冒症候商議:「官渡軍民。」

 曹操進兵官渡冀州:「兵臨城下將至河邊然後大軍出迎。」:「父親不可遠征。」使青州幽州高幹曹操正是

汝南
未知勝負如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary