Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 《三國演義》

第六十九回 Chapter 69

Click on any word to see more details.

第六十九 周易 死節

 當日曹操屍首須臾不見左右後人

凌雲九州
等閒施設神仙轉頭
 曹操染病服藥許昌:「大王?」:「未知。」

 :「平原容貌其父瑯琊自幼便仰視星辰父母不能禁止:『何況為人在世?』天文分布日月星辰周易仰觀風角數學相術。」

 「瑯琊太守單子相見百餘:『年少膽氣美酒而後。』:『府君﹖』:『旗鼓相當。』於是講論亹亹反覆對答酒食不行賓客於是天下神童』。」

 「居民兄弟:『中有伯母叔母饑荒孤魂痛苦兄弟不可。』涕泣伏罪。」

 「安平太守頭風心痛:『西死屍弓箭頭痛弓箭心痛。』中有中有朽爛骸骨城外。」

 「館陶諸葛新興太守送行諸葛不信蜘蛛之中四句其一:『含氣雌雄羽翼舒張。』其二:『家室倒懸門戶眾多。』其三:『觳觫蜘蛛。』滿座驚駭。」

 「中有:『追尋皮肉。』茅舍皮肉太守:『何以?』不信山雞其一;『內方五色成文守信。』其二:『羽翼山雞。』大驚。」

 「一日少年田中良久問曰:『少年貴庚?』答曰:『十九先生?』:『眉間日內貌美可惜無壽。』顏回其父趕上:『!』:『天命安可?』:『老夫!』父子:「鹿一塊來日南山之中大樹之下盤石穿穿鹿飲食必得切勿。』」

 老人在家次日南山之中松樹盤石全然不顧貪著不覺飲酒人大穿:『管子必須。』穿身邊取出簿籍:『今年十九九十九回見泄漏天機不然天譴。』穿一陣過處化作白鶴沖天。」

 :『穿穿。』:『?』:『﹖』父子拜謝天機為人現在平原大王何不?」

 大喜差人平原參拜答曰:「幻術何必?」操心天下:「三八縱橫。」:「獅子宮中安神王道鼎新子孫。」:「茫茫不可。」

 :「命薄不敢。」答曰;「無主梁柱三甲泰山不能治生。」:「?」:「人臣何必?」再三文武官僚:「治世。」不肯後人

明神
八卦幽微玄奧天庭
法應無壽自覺
可惜當年奇異後人遺經
 東吳西:「東吳大將西。」不信:「東吳魯肅。」大驚便差人漢中探聽消息:「劉玄張飛屯兵。」大怒便漢中:「大王未可妄動火災。」不敢使五萬東川三萬來往巡警長史總督主簿司馬懿:「嗜酒不堪。」:「荊棘艱難而且鐵石相當。」門外

 洛陽丞相少府曹操封王出入天子不平建安二十三正月:「奸惡將來篡逆豈可惡相?」:「有心之後素有同謀大事。」:「同謀?」:「如何。」

 於是接入後堂坐定:「長史特來告求。」:「?」:「早晚受禪大寶長史高遷提攜!」便地上:「故人薄情?」:「汝等漢朝之後造反面目!」:「如此不得不!」大怒忠義實情:「討賊足下前言。」:「安能公等高見?」:「報國未有討賊。」:「兵權扶助輿皇叔外援。」

 :「有心城外羽翼。」:「衣帶其父逃竄免於使討賊無有不從。」大喜即使須臾其事感憤流淚怨氣沖天國賊:「正月十五日夜城中燈火元宵少府家僮天子百官討賊兄弟城外放火百姓誅殺國賊天子降詔招安已定便進兵曹操使皇叔今日約定舉事自取。」歃血各自歸家整頓器械

 家僮四百預備器械兄弟四百人口安排已定:「天下元宵令節不可燈火太平氣象。」必然告諭居民張燈結彩佳節正月十五天色星月花燈不禁飲宴以後吶喊慌忙火光中有上馬南門射中肩膊幾乎墜馬西門背後趕來馬步門首原來一面使放火一面家僮隨後婦女在家叩門歸來便問曰:「廝殺?」大驚同謀等同謀反披挂上馬城中心腹爪牙城中聞人:「!」

 原來曹操巡警許昌三萬遙望城中便大軍前來圍住使接應天明無人殺死城門大軍圍住活捉手下百餘老小宗族使曹操傳令五家宗族老小在朝大小百官發落

 市曹厲聲:「不能當作厲鬼!」流血滿地大罵不絕面頰:「可恨可恨!」咬牙後人

空手
滿心九泉
 五家老小宗族百官曹操紅旗白旗下令:「造反放火汝等救火閉門不出救火紅旗不曾救火白旗。」救火無罪於是紅旗之下只有白旗紅旗無罪:「當時救火。」漳河死者三百白旗賞賜總督鍾繇相國御史大夫侯爵十八關中侯爵十七金印關內十六五大十五朝廷人物曹操火災不受

 漢中險要親自進兵張飛雷同巴西先鋒領軍相遇退:「銳氣?」於是躍馬交鋒乘勢掩殺大敗回見:「不得何故輕敵?」:「。」:「隘口交鋒。」一面申報成都聽候行止

 不出退回南鄭問曰:「將軍如何退?」:「不出有別大將不敢。」大笑:「將軍半生奈何不才巴西巴西蜀郡。」:「巴西張飛等閒不可輕敵。」:「張飛小兒!」:「疏失?」:「。」進兵正是

自古從來輕敵成功
未知勝負如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary