Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第七十五回 Chapter 75

Click on any word to see more details.

第七十五 關雲長 明白渡江

 關公落馬引兵衝出一陣關公拔出原來箭頭右臂青腫不能運動商議:「父親安能不如荊州調理。」於是關公問曰:「?」對曰:「右臂損傷衝突不便眾議班師荊州調理。」:「樊城目前樊城剿滅漢室豈可大事!」平等默然退

 不肯退只得四方訪問名醫一日有人從江直至引見青囊姓名字元將軍天下英雄中毒特來醫治。」:「莫非昔日東吳?」:「。」大喜華佗關公關公無可消遣馬良衣袍:「其中無用。」:「?」:「自有治法。」:「視死如歸?」:「標柱大環穿然後尖刀皮肉直至。」:「如此容易?」酒席相待

 一面馬良尖刀:「便下手。」:「醫治世間?」皮肉直至帳下失色飲酒談笑全無痛苦須臾血流盈盈大笑:「如故先生真神!」:「一生未嘗天神!」後人詩曰: 

治病分內外科世間
神威聖手華佗
 關公設席華佗:「愛護切勿怒氣日後平復。」關公:「特來醫治?」不受瘡口辭別

 關公龐德威名華夏探馬報到曹操大驚文武商議:「智勇蓋世龐德直至奈何遷都。」司馬懿:「不可國家大計長得孫權不喜大王遣使東吳陳說利害孫權暗暗起兵之後江南孫權樊城。」主簿:「使東吳不必遷都。」遷都:「三十臨危不如龐德一面遣使東吳一面必得大將。」應聲:「。」大喜精兵五萬起兵駐紮東南然後

 孫權曹操書信欣然應允使者文武商議:「龐德華夏遷都樊城危急遣使求救之後反覆。」未及發言呂蒙有事:「樊城荊州。」:「徐州如何?」:「河北徐州守兵地勢利於陸戰不利縱然難保不如荊州長江良圖。」:「孤本荊州前言隨後便起兵。」呂蒙孫權:「沿江上下二十三十烽火。」荊州整肅準備大驚:「如此急難一時面前荊州如何處置?」尋思不出使回報孫權呂蒙患病怏怏進言:「。」:「。」

 領命呂蒙果然:「探子貴恙。」:「探問?」:「重任乘時鬱結?」目視良久不語:「將軍?」屏退左右問曰:「良方。」:「不過荊州兵馬整肅沿江烽火沿江不能舉火荊州束手歸降?」:「肺腑良策。」:「英雄無敵將軍將軍機會辭職他人使他人讚美關公荊州樊城荊州無備出奇荊州掌握之中。」大喜:「良策!」

 由是呂蒙上書辭職回見孫權孫權呂蒙建業養病問曰:「周公魯子敬。」:「必然防備意思深長未有用以有所。」大喜即日偏將都督:「年幼不堪。」:「不差推辭。」印綬連夜交割馬步三軍具名遣使齎赴樊城關公

 公正將息按兵不動:「江東呂蒙病危孫權取回調理呂蒙差人特來拜見。」關公使而言:「見識短淺孺子!」使伏地:「將軍一來二來和好。」拆書極其關公大笑左右禮物使者回去使者回見:「關公欣喜江東。」

 大喜遣人關公果然荊州大半樊城調便進兵察知備細差人孫權孫權呂蒙商議:「荊州攻取樊城便設計荊州大軍何如?」孫權叔父次子:「主公豈不昔日周瑜左右都督敬服才不未必。」

 呂蒙大都江東在後接應糧草拜謝點兵三萬快船八十商人穿白衣搖櫓精兵𦩷𦪇調大將相繼其餘一面遣使曹操進兵之後一面傳報然後發白快船潯陽晝夜直抵江邊烽火臺上盤問答曰:「我等皆是到此。」財物軍士軍士停泊江邊

 二更𦩷𦪇精兵烽火臺上官軍暗號一聲八十精兵緊要去處不曾一個於是荊州無人知覺將至荊州呂蒙沿江官軍好言撫慰各各開城縱火領命呂蒙便前導比及半夜叫門認得荊州城門一聲城門荊州呂蒙便傳令:「妄取民間軍法。」官吏依舊關公家屬不許閒人攪擾一面遣人申報孫權

 一日大雨上馬民間鎧甲左右鄉人:「同鄉號令軍法。」:「遮蓋將軍同鄉。」:「民間。」左右梟首然後屍首三軍

 不一孫權呂蒙迎接慰勞荊州放出曹操安民設宴慶賀呂蒙:「荊州公安如何收復?」:「不須三寸不爛之舌公安?」:「良策使歸降?」:「自幼利害。」大喜五百公安

 荊州閉城堅守城門緊閉城中軍士拾得拆書招降想起關公不如即令大開城門舊情寬洪大度禮賢下士大喜印綬荊州投降孫權公安呂蒙:「公安不若使歸降。」:「招來歸降。」領諾招安正是

今日公安從前
未知如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary