Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 三國演義

第七十八回 Chapter 78

Click on any word to see more details.

第七十八 神醫 奸雄

 漢中關公父子遇害文武急救半晌殿孔明:「主上自古:『死生。』關公平日自矜今日主上保養。」:「桃園結義同生豈能富貴!」一聲一日三五漿只是痛哭濕衣斑斑孔明再三勸解:「東吳不同日月!」孔明:「東吳關公首級曹操王侯。」:「?」孔明:「東吳曹操厚禮關公主上。」:「問罪!」孔明:「不可伺隙主上按兵不動關公發喪不和乘時。」再三勸諫傳旨大小將士盡皆挂孝漢中南門招魂號哭終日

 曹操洛陽關公每夜合眼便關公驚懼:「洛陽行宮殿殿。」:「殿建始殿。」:「洛陽巧思。」畫圖大殿前後廊廡樓閣:「棟梁。」:「三十躍龍躍龍梨樹建始殿。」

 大喜即令人工砍伐次日回報不能斬伐不信數百直至躍龍下馬仰觀華蓋雲漢前來:「數百常有神人未可。」大怒:「平生遊歷之下四十餘年天子庶人無不!」佩劍親自滿身愕然大驚上馬二更臥不安殿仗劍身穿直至面前:「梨樹建始殿篡逆神木特來!」大驚:「武士安在?」仗劍一聲忽然驚覺頭腦疼痛不可傳旨良醫治療不能

 :「大王有神華佗?」:「江東?」:「。」:「未知。」:「華佗字元醫術罕有患者隨手五臟六腑不能病者尖刀剖開臟腑病人疼痛然後一月二十平復神妙如此一日道上呻吟:『飲食不下。』果然飲食廣陵太守心中不能飲食醫治首尾動搖:『今日之後必將復發不可。』眉間不可:『。』黃雀病者不可:『黑白棋子。』不信扁鵲金城不遠大王何不?」

 差人華佗診脈:「大王頭腦疼痛病根腦袋不能湯藥不可治療然後腦袋取出除根。」大怒:「!」:「大王關公中毒右臂關公大王小可多疑?」:「腦袋安可關公機會!」左右下獄拷問:「良醫未可。」:「乘機無異!」

 華佗獄卒稱為」。每日酒食供奉華佗:「將死青囊》,無可遣人我家青囊。」大喜:「醫治天下病人先生。」直至金城青囊》,華佗即將贈與回家旬日之後華佗殯殮差役回家青囊那裏焚燒大驚連忙搶奪燒毀怒罵:「縱然華佗一般神妙落得?」因此青囊不曾閹雞後人

華佗一方
惆悵後人青囊
 曹操自殺華佗之後病勢近臣東吳遣使上書

孫權天命大位剿滅劉備歸降
 大笑出示群臣:「使爐火!」侍中:「漢室久已衰微殿下功德巍巍生靈仰望孫權稱臣天人齊聲殿下天順大位。」:「功德至於名爵天命周文王。」司馬懿:「孫權稱臣歸附賜爵劉備。」孫權將軍南昌荊州即日遣使東吳

 病勢三馬同槽:「三馬同槽父子三馬同槽吉凶?」:「祿吉兆祿歸於何必?」因此不疑後人詩曰

三馬同槽可疑不知根基
奸雄朝中司馬
 寢室三更頭目忽聞殿中聲皇后貴人皇子二十渾身血污之內隱隱索命忽然一聲響亮殿宇西南近侍救出養病殿男女哭聲不絕群臣:「戎馬之中三十餘年未嘗怪異今日為何如此?」群臣:「大王道士。」:「聖人:『獲罪。』天命安可?」

 次日不見商議殿門前皇后貴人皇子陰雲之中大驚昏倒左右自此得病司馬懿臥榻以後頓首:「大王不日定當霍然。」:「縱橫天下三十餘年群雄江東孫權西劉備未曾剿除病危不能家事長子所生不幸早年歿宛城平生第三為人誠實嗜酒放縱因此不立次子勇而無謀難保長子曹丕篤厚恭謹輔佐。」

 涕泣領命近侍平日侍妾:「之後女工可以自給。」臺中每日奏樂講武城外設立七十二後人為人發掘一聲淚如雨下須臾氣絕六十六建安二十五正月後人曹操

異人從此
韻事文心君臣兄弟父子
英雄未有胸中出沒眼底
罪魁流芳一身
文章有神豈能
橫流低昂
安有不為
霸王兒女無可奈何不平
明知有益未可無情
嗚呼古人寂寞豪華有意
書生中人書生
 曹操身亡文武百官盡皆舉哀一面遣人世子曹丕鄢陵臨淄曹植報喪入殮曹丕父喪放聲痛哭大小官員偏殿官僚掛孝殿挺身而出:「世子大事。」庶子司馬:「天下震動哭泣?」群臣:「世子嗣位天子詔命豈可造次?」兵部尚書:「愛子私立彼此社稷。」袍袖厲聲:「即今便世子嗣位異議者以此為例!」百官悚懼許昌飛馬大驚須臾來意:「天下震動何不世子嗣位?」:「正因不及詔命王后世子。」:「詔命在此。」踴躍取出詔命原來威逼只得聽從下詔曹丕丞相冀州即日登位大小官僚起居

 宴會慶賀鄢陵長安十萬大軍來到大驚群臣:「小弟平日武藝王位奈何?」應聲:「鄢陵片言。」:「大夫。」正是


未知下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary