Back to collection

Romance of the Three Kingdoms 《三國演義》

第九十六回 Chapter 96

Click on any word to see more details.

第九十六 孔明揮淚 

 獻計尚書曹叡問曰:「妙計?」:「太祖皇帝而後群臣:『南鄭。』五百天下東吳不如現在大將險要不過數年中國日盛自相殘害那時勝算陛下。」司馬懿:「?」:「尚書。」司馬懿險要長安洛陽

 孔明回到漢中軍士趙雲心中接應起身趙雲到來並不遺失孔明大喜出迎趙雲慌忙伏地:「敗軍之將丞相?」孔明:「不識以致如此各處?」:「先行獨自立功敵人驚怕因此不曾遺棄。」孔明:「將軍!」五十趙雲:「三軍尺寸受賞丞相賞罰不明諸軍。」孔明:「如此!」欽敬

 王平高翔孔明王平:「何不致使失事?」:「再三當道土城參軍大怒不從因此五千四面不能次日土崩瓦解無數求救半途山谷之中柳城高翔指望以此心疑登高高翔圍住重圍同參陽平因此來回丞相不信部將。」

 孔明退孔明變色:「自幼飽讀兵書熟諳戰法叮嚀告戒根本全家重任王平失地不明何以服眾犯法之後按月給與祿不必挂心。」左右推出:「丞相丞相死罪丞相九泉!」大哭孔明揮淚:「兄弟不必。」

 左右推出之外參軍成都武士大驚孔明:「文公今天未定智謀豈不可惜?」孔明流涕答曰:「孫武所以制勝天下用法四方紛爭何以討賊合當。」須臾武士首級孔明大哭不已問曰:「得罪軍法丞相何故?」孔明:「白帝臨危:『其實不可大用。』不明追思因此痛哭!」大小將士無不流涕年三十建興五月後人詩曰


斬首軍法
 孔明首級自修加意撫恤按月給與祿於是孔明申奏後主丞相成都後主進入孔明後主拆開

庸才三軍不能明法違命不明不知春秋責備何所三等不勝慚愧俯伏待命
 後主﹕「勝負兵家常事丞相?」﹕「治國奉法不行何以丞相敗績自行。」後主孔明將軍丞相照舊總督漢中孔明孔明﹕「丞相以為。」孔明變色﹕「不得以此實足使愧赧。」:「丞相天子。」孔明:「不曾奪得寸土?」:「丞相十萬?」孔明:「大軍多於不能不在多寡主將思過變通將來不然以後遠慮翹足。」成都孔明漢中愛民攻城聚積糧草預備以為細作探知洛陽

 曹叡司馬懿商議:「未可今天不出深入險要急切。」:「奈何?」:「諸葛亮韓信陳倉陳倉築城守禦萬無一失人身猿臂善射謀略諸葛亮當之。」大喜問曰:「何人?」:「太原將軍鎮守河西。」西將軍陳倉遣使

 揚州司馬大都東吳太守遣人七事東吳發兵拆開司馬懿:「。」中一:「反覆不一未可深信智謀不肯詭計。」將軍賈逵:「不可機會不可錯失。」:「賈逵。」領命於是大軍賈逵將軍滿太守陽城向東司馬懿江陵

 孫權武昌官商:「鄱陽太守揚州都督詭計七事引誘深入重地設伏高見?」:「不敢當。」大喜國大將軍元帥統御大兵文武百官約束親自領命謝恩人為左右都督三道何人:「將軍將軍輔佐。」都督都督於是江南八十一七十自居進兵獻策:「智勇深入重地元帥小徑險峻便壽春萬世一時。」:「善策妙用。」於是不平退諸葛江陵司馬懿調撥停當

 休兵來迎帳下問曰:「足下七事天子大軍進發江東足下有人足下足下。」大哭佩劍自刎仗劍:「七事恨不能出心使反間忠心!」自刎大驚慌忙:「戲言足下何故如此?」:「忠心父母。」

 深信設宴相待辭去將軍賈逵問曰:「何為?」:「東吳都督不可兩下夾攻。」:「?」:「刺殺未可深信。」大怒:「起兵!」左右推出:「未及進兵大將不利。」賈逵中調賈逵兵權暗喜:「賈逵東吳今天使成功!」遣人:「前面山路埋伏早先陣勢。」先鋒前進

 前進行間問曰:「何處?」:「前面屯兵。」大軍駐紮次日報道:「前面不知多少山口。」大驚:「為何準備?」不知何處:「雖然如此不足。」大將先鋒交戰:「!」無數不住勒馬收兵回見不可:「奇兵。」。「明日一千詐敗北山之前夾攻大勝當晚埋伏

 分付:「三萬放火親率大軍從中。」當日黃昏時分伏兵不知便放火那裡一陣敗走後面自相衝擊上馬奔走大隊正路死者不可勝數逃命衣甲大驚道中奮力奔走從小為首大將賈逵驚慌:「不用!」:「都督吾等!」於是賈逵林木險峻小徑旌旗以為疑兵及至趕到山坡埋伏不敢追趕收兵因此司馬懿退

 須臾所得牛馬驢騾器械數萬大喜太守班師孫權文武官僚武昌迎接慰勞:「大事功名竹帛。」關內勞軍慶賀:「大敗喪膽國書遣使諸葛亮進兵。」遣使正是

西
未知孔明勝負如何下文分解

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary