Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷十一 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 11: Book of Wei 11 - Biographies of Yuan, Zhang, Liang, Guo, Tian, Wang, Bing, and Guan


司徒

袁宏漢紀純素同異中立愛憎不及。〉當時公子法度清靜舉動功曹公府御史劉備豫州袁術有所不能不敢呂布拘留劉備使不可再三不許大怒:「不為。」顏色不變:「可以使君子將軍小人將軍在此在於將軍今日將軍一旦將軍?」

太祖。〈《世紀父子太祖不為太祖太祖使重載數百資糧而已:「足以而已以此悔恨。」太祖以此。〉:「凶器不得已道德仁義自大以來十數然而暴亂明君善於救世異事治國不同不可制度損益古今不必兼愛天下反之武平不易明哲所以所以海內免於危亡然而未知所以天下幸甚!」太祖南部都尉

逃亡太祖:「安土重遷不可順行難以。」太祖百姓:「鰥寡高年孝子』,斟酌之間擾攘難以所以。」教訓而後溫柔內能。〈魏書遣使相見師友祭酒祭酒歸家不受大怒主簿以為不足孔子不可假人』。師友加大不可。」:「主簿不足師友古今師友士大夫師友夫君師友所以不論師友主簿弟子聖哲時而不必尊君不亦!」。〉百姓諫議大夫丞相祭酒前後甚多不問產業不為

魏國郎中御史大夫太祖:「今天大難文武並用長久以為先聖視聽使海內遠人不服可以文德。」太祖劉備死者居官數年太祖流涕二千郎中」,」,不解:「親舊。」呂布:「何如?」:「貌似大節危難不過。」郡守尚書。〈《世紀公然論議廢興之間謙退不為以是黃門尚書有機好道足以理當終於祿忠信公正唯恐不勝世事退不敢萬言治世周官五經聖人自序九州泰始給事子孫有名至今。〉

大司農知名齊聲友善固有何晏河南尚書。〈《文學博識尚書。〉天下避難交州司徒。〈袁宏漢紀天下:「陵遲天下擾攘義存可以!」:「古人:『』!君子所以天理盛衰大功大事君子退外患。」。〉武藝


河內祖父司徒太尉太傅不受恬靜樂道知名方正都尉董卓作亂天下長安:「不敵一朝練習難以成功不能歸附時而然後可以。」印綬歸家揚州袁術招請相見問曰:「陵遲土地高祖何如?」:「天下霸王不足為難時而?」太祖冀州問曰:「曹公十萬可謂量力以為何如?」:「天命曹公天子天下百萬。」作色

太祖冀州遣使彭城太祖太祖以為諫議大夫山東所得:「夫人。」太祖荊州以為丞相軍事敬重太祖征伐世子太祖文帝:「舉動。」世子子孫窮乏中外孤寡不用建安十七魏國丞相參軍祭酒太守大行太祖西征參軍長安

魏書文帝即位郎中晉中駿晉書》。〉


山陽昌邑好學論議經典是非太祖司空御史泰山盜賊泰山太守。〈《博物小兒。〉樂浪太守公孫遼東不為:「曹公守備步卒三萬?」:「。」〈公孫曹公守備太祖〉,建安太祖以此唯有柳城柳城不復。〉:「何如?」:「海內社稷將軍十萬安坐成敗為人若是曹公國家百姓苦毒天下殘賊可謂無二海內將軍將軍西存亡將軍!」震動良久:「。」太守所在文帝五官長史軍師魏國尚書僕射中尉文帝東宮太子太傅敬禮。〈《英雄。〉


樂安鄭玄。〈《未知:「。」〉遼東。〈魏書篤學遼東講學士人知名。〉太祖司空論議直言正色退無私太祖使其事損益功課年中倉廩豐實百姓樂業太祖關中長史有餘伏法以為不行太祖文書上首其實太祖:「獲之大武之內叛逆。」太祖太守

投書誹謗太祖功曹:「學問開解年少。」功曹引見未及博物世人忽略讀者。」旬日讀者受業使比方投書情理布衣蔬食祿宗族自守。〈魏書太祖。〉


北平讀書元年董卓長安幽州劉虞:「作亂朝廷四海宗室遺老不得奉使?」:「年少。」二十二相見從事車騎:「道路縱橫奉使私行而已。」年少二十

〈《先賢行狀:「失事公孫瓚安忍後悔。」。〉取道西北方長安致命都尉以為天子蒙塵不可榮寵不受朝廷公孫瓚章表哭泣大怒:「劉虞?」:「異心將軍將軍大事無罪東海將軍!」:「義士。」

宗族數百:「不可!」山中養父百姓數年五千其父:「不肖相就成都統一長者以為。」:「。」:「在此而已大事雪恥輕薄自相一時遠慮?」:「。」約束殺傷諍訟其次抵罪二十婚姻嫁娶學校講授便至道拾遺北邊威信鮮卑使不為袁紹遣使將軍不受不行

忿未能建安十二太祖遣使門人:「曹公使一來?」:「。」使者司空引見明日:「。」洿不通不得太祖:「不通車馬舟船為難久矣北平郡治盧龍柳城建武以來斷絕二百微徑大軍不得進而退懈弛無備盧龍白檀空虛便。」太祖:「。」:「道路不通進軍。」以為大軍太祖盧龍柳城二百驚覺單于臨陣太祖交戰柳城論功五百。〈《先賢行狀太祖:「文雅進退幽州避難盧龍要害清靜隱約而後人民袁紹父子威力為首前後奉命易縣淮南使震蕩山中九百五百山谷文武有效節義可嘉。」〉不立以為本意太祖至心。〈《魏書太祖:「使高尚不止一世。」〉

遼東三軍」。弔祭太祖不問。〈以為袁紹父子盧龍致使遼東胡為弔祭在其中為人使舉止進退。〉家屬三百家居太祖車馬宗族荊州太祖追念:「王法。」於是以前。〈《先賢行狀太祖:「高尚州里深山味道百姓成都慷慨真主奉詔河北一時使役便柳城有力食邑五百懇惻前後出入歷年久留。」〉上疏太祖至于不受小節太祖其事世子大臣世子文辭祿尚書荀彧校尉鍾繇以為。〈《魏書