Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima

Click on any word to see more details.


清河武城擊劍尚武二十三感激論語》、《》。二十九公孙郑玄徐州黄巾攻破北海与门避难诸生充斥西道不通于是周旋壽春望江琴書自娱

大将军袁绍士卒横暴丘陇:“:‘甲兵不利汤武不能战胜。’道路未见郡县文王。”以爲骑都尉次于延津:“天子民望不如。”官渡交争由是获罪囹圄陳琳营救

太祖冀州从事:“户籍三十。”对曰:“今天九州兄弟干戈蒸庶原野存问风俗涂炭校计甲兵!”太祖于时宾客失色

太祖文帝世子田猎变易驱逐

盖闻春秋格言不远不乐以爲得失不可不深富强公子哲人君子有色熊罴壮士吞噬所以百万邦國企踵所思御戎上下世子大路社稷所以世子众望老臣获罪

世子:“使。”

太祖丞相東西:“伯夷史鱼慕名壮士可以。”魏國尚書太子太祖狐疑访答曰:“盖闻春秋五官聪明正统死守。”女婿太祖叹息,〈《太祖还家赐死。〉中尉

姿眉目疏朗威重瞻望太祖。〈先贤行状直道正色铨衡清议文武朝廷天下。〉鹿好不守道太祖太祖发表称赞盛德:“。”本意情理太祖:“’,‘。‘’,意指不逊。”於是使太祖:“宾客宾客直视有所。”。〈《魏略宿不平名著从而太祖以爲腹诽:“直视不平。”太祖以爲使经营:“日期消息。”平安忿:“使!”以是:“不宜不知至此!”自杀。〉

司馬宣王:“。”〈:“”,。〉以爲不然从弟无名:“所谓大器晚成。”涿郡又名:“明理不消。”友人公孙遗孤鉴识如此。〈《魏略明帝司空冀州人士存身:“大丈夫邂逅即如!”〉

孔融
太祖有所不堪孔融、〈。《孔子二十高祖父鹿太守太山都尉异才河南重名宾客当世家子:“家子。”问曰:“高明周旋?”:“先君孔子先人老君同德相师累世。”:“童子。”太中大夫:“小时了了未必。”答曰:“即如幼时!”大笑:“高明长大伟器。”山阳中正中常侍忿州郡十六长者窘迫:“不能君主!”后事以下登时:“。”:“。”兄弟郡县不能由是远近平原陳留俊秀后进持論经理不及司徒大将军北军中郎将北海年三十黄巾残破之后修复城邑学校庠序贤才儒士方正有道孝廉高密郑玄國人无后四方死亡棺木殡葬知名不及如此刘备青州刺史建安元年大匠少府朝会访大夫寄名而已司馬彪九州春秋北海智能当时不能大志群贤要功海岱根本不肯碌碌平居郡守期会而已其所任用好奇至于稽古恭敬國事高密郑玄子孙教令盈溢气温論事网罗自理一朝奸民污吏不能幽州精兵徐州无异幽州幽州无几黄巾将至醇酒上馬淶水之上上部涉水直到不得南县左右连年倾覆不能四境徐州以北海相青州刺史山東戎馬建树根本孤立于时公孙共相首尾战士不满数百王子左丞坐席而已民望不可讀書自若山東室家汉纪以爲依旧定王所部千里公卿上書天下建明不识时务天性平生狎侮太祖太祖:“酒泉桀纣亡國不禁婚姻。”太祖宽容不能御史大夫太中大夫居家宾客爱才:“无忧。”貌似蔡邕:“老成。”如此。《太尉袁术婚姻僭号太祖不及朝服太祖:“累世重光周書父子兄弟’,’,。”太祖:“國家。”:“假使成王召公周公不知今天所以瞻仰聪明辅相汉朝无辜海内不解孔融男子明日便当不复。”太祖。《春秋袁绍太祖:“武王伐纣妲己周公。”太祖对曰:“当然!”十三孙权使弃市端坐左右:“?”子曰:“安有!”见杀高名太祖远近:“太中大夫孔融世人虚名核实变异不复平原祢衡以爲父母其中不肖市朝以此宣示诸军将校使闻见。”《子曰:“何以不辞?”:“如此何所!”以爲以爲不辞小兒祸福聪明卓然乐之成人安有生就不以己身将死颠沛以此美谈夫人好奇不知。〉
南阳、〈《魏略袁绍太祖冀州坐席官渡太祖相攻》。强盛极其兵势不可太祖冀州自恃勋劳太祖太祖:“某甲不得不得冀州。”太祖:“。”左右:“非得不得出入。”。〉。〈《魏略太祖荆州合众太祖太祖以爲大将使常在坐席河北平定冀州太祖诸子出游随从左右:“家父如今。”太祖以爲腹诽。《少有叹息:“男兒得数!”后坐亡命衣服不能天下合众刘表相依曹公國大刘表曹公荆州曹公曹公:“天下扰攘自重至诚。”曹公:“。”进兵家累千金:“娄子乐于不如!”馬超曹公:“不及。”曹公:“父子如此!”:“世间他人!”鱼豢古人:‘之一不得不远。’以此功臣未必。〉痛惜至今。〈《简素尚書大鸿胪冀州。〉


陳留公称避乱荆州刘表政令不明太祖兗州从事太祖:“今天國主迁移生民流亡公家百姓难以持久袁绍刘表民众未有基建奉天不臣如此霸王。”太祖幕府功曹

太祖司空丞相选举其所举用清正盛名不由由是天下莫不自励舆服不敢过度太祖:“用人如此使天下自治!”文帝五官亲自亲眷答曰:“老臣守职是以不敢奉命。”大军不行:“西。”太祖:“日出凡人亦复何以?”西

太祖柳城器物以素屏风:“古人古人。”布衣蔬食抚育赏赐振施军师魏國尚書仆射选举。〈先贤行状公正选举宰官功绩不著丰足免黜选用于时四海莫不长吏柴车朝服。〉太子未定:“袁绍不分废立大事。”起更太祖:“所谓。”

不悦:“黥面妻子奴婢使’。”太祖大怒大理

自古妻子:‘。’司寇男子女子。罪人妻子奴婢黥面汉法古典奴婢祖先有罪黥面