Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷三十三 蜀書三 後主傳 Volume 33: Book of Shu 3 - Biography of the Later Lord

Click on any word to see more details.

後主 劉禪
 後主先主建安二十四先主漢中太子尊號:「章武元年五月辛巳皇帝太子艱難社稷無主人群天明大統皇太子宗廟社稷使使丞相印綬師傅行一!」〈《禮記行一世子而已鄭玄。〉四月先主永安五月後主位於成都十七皇后皇太后大赦初四。〈《魏略曹公家屬荊州西漢中為人建安十六關中扶風漢中良家子初禪其父舍人得益將軍漢中益州以為太子諸葛亮太子太傅丞相諸事:「寡人。」內外:〈妃子後主荊州”,〈後主帝位十七」,建安二年生十三長阪妻子,〈趙雲以免」,後主如此未嘗諸葛亮明年益州主簿朝廷今年十八」,相應理當魚豢荊州其父建安首尾二十四二十事相不得魏略妄說乃至二百書記諸葛亮》,不為太子太傅。〉

 建興元年太守。〈《春秋益州從事異志主簿謀反諸葛亮諸子以為執政安有!〉益州大姓太守夷王背叛皇后尚書王孫使

 務農閉關

 三月丞相益州建寧建寧永昌雲南建寧十二月成都

 永安江州大城。〈故城。〉

 丞相漢中陽平。〈諸葛亮三月下詔:「天地古今是以董卓震盪京畿曹操海內神器皇極天下無主帝命皇帝文武乾坤出身經營四方同謀百姓兆民興衰萬國未定繼統祖宗六合社稷所以未有是以夙興夜寐不敢菲薄將士所謂諸葛丞相天下統領步騎二十元戎舊都在此項籍垓下東城宗族天人時宜祖宗威靈王孫災患合謀其後涼州國王月支康居二十節度大軍便兵馬先驅天命人事而且血刃牧野商人倒戈漿國有大小宗族中外利害逆順微子此前宣恩元帥詔書丞相露布天下使。」〉

 陳倉退漢中

 陰平南山孫權天下

 使司馬懿西,〈。〉漢中丞相城固大雨雍州安平分界

 二月司馬懿六月退交戰八月梓潼。〈《漢晉春秋十月江州江南渡江不能死者。〉

 十年勸農

 十一使諸軍將軍

 十二二月八月渭濱西大將軍丞相長史敗走諸軍成都大赦將軍車騎將軍漢中丞相長史尚書總統國事

 十三正月中軍四月大將軍

 十四四月後主,〈蜀郡。〉旬日成都四百成都

 十五六月皇后

 元年正月皇后大赦太子安定王十一月大將軍漢中

 三月司馬

 使太守平定

 十月尚書漢中論事正月監軍漢中

 十月司馬漢中十一月大赦尚書大將軍

 閏月大將軍漢中北大將軍王平大將軍諸軍退四月安平九月成都

 八月皇太后十二月大將軍漢中

 六月成都大赦十一月司馬。〈《魏略自攝國事。〉

 十年涼州白虎率眾將軍迎逆安撫

 十一五月大將軍漢中涪陵屬國車騎將軍

 十二正月大將軍將軍四月大赦將軍雍州將軍

 十三西平

 十四大將軍成都大赦

 十五王孫西

 十六正月大將軍?四月將軍率眾南安

 十七正月成都大赦六月率眾隴西、(河間)[]、臨洮綿竹

 十八成都諸軍雍州西退保

 十九大將軍戎馬西將軍八月大將軍退成都平王大赦

 二十大將軍諸葛壽春率眾大赦

 耀元年成都史官於是大赦專政大將軍琅邪

 六月新興上黨

 九月追諡將軍關羽張飛黃忠

 三月追諡將軍趙雲十月大赦

 正月西率眾

 大興西將軍西將軍雍州諸葛於是左右車騎將軍國大將軍大赦將軍諸葛綿竹用光祿大夫

深遠京畿萬里初中皇帝虎牙將軍三好開示門戶大義闇弱俯仰大教神武官府帑藏百姓餘糧後來宰輔私署祿大夫駙馬都尉印綬存亡輿不復

 妻子自殺。〈《漢晉春秋後主:「便當父子君臣社稷。」後主妻子而後自殺左右無不涕泣。〉相遇大喜,〈:「失道群英終歸真主天命自古受命莫不在乎中土出書聖人不由未有顛覆公孫前世聖上明哲宰相使非人微子君子義存輿歸命全國通明何以!」太常益州節度太僕尚書郎簿二十八男女九十四將士十萬二千萬人四十金銀二千二十。〉後主延請相見。〈《劉禪騾車亡國。〉後主將軍後主然後降下使後主故宮明年正月成都作亂中軍死喪狼籍

 後主舉家洛陽

 三月丁亥皇帝使太常劉禪安樂光宅天下時雍孕育群生上下然後萬物乿六合太祖承運天順使西方外。  是以干戈不得保安四海六師耀大正愛民全國左右豈不祿開國白茅廣德

食邑萬戶奴婢子孫都尉五十尚書祿大夫秘書殿列侯。〈《漢晉春秋司馬文王旁人喜笑自若:「無情至於使諸葛亮不能?」:「不如殿下。」:「?」:「。」:「王后答曰先人墳墓西』,。」:「正語!」:「尊命。」左右。〉泰始洛陽。〈公子。〉

後主昏暗之後無常’,國君章武建興古義是以行事災異諸葛亮之類十二不易軍旅不亦優劣。〈《丞相答曰:“治世大德匡衡周旋不語父子!”以為’,至於不易’,建武建安以為美談。 ‘十二’,歿二十,‘’,不然。〉


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary