Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷三十九 蜀書九 董劉馬陳董呂傳 Volume 39: Book of Shu 9 - Biographies of Dong, Liu, Ma, Chen, Dong, and Lü


 枝江江州漢末宗族西益州以為、〈。〉成都時俗奢侈婚姻葬送傾家蔬食所在縣界豪強巴東屬國都尉益州太守蠻夷從事誠心

 先主中郎將軍師將軍諸葛亮將軍司馬居官食祿二十丞相:「相違珠玉人心不能不惑至於十一殷勤忠於。」:「交州得失從事姿不能足以直言。」追思如此。 〈主簿諸軍監軍將軍漢中兗州刺史將軍校尉尚書。〉


 零陵知名,〈零陵先賢祖父蒼梧太守江夏太守將軍孫堅董卓以南太守軍糧同心南陽敗亡不善親信:「危害。」如此再三報表十八主簿答曰:「不足墨翟不用鸞鳳燕雀何以啟明’,何以!」〉荊州曹公荊州先主江南曹公曹公使長沙零陵桂陽。 〈零陵先賢曹公不如曹公:「劉備荊州不可。」:「。」〉先主不得使交阯,〈零陵先賢零陵不成交州京師諸葛亮:「歷險勸動荊州。」:「蓋世據有莫不天人可知足下? 」:「受命不成足下!」〉先主以為

 交阯。〈零陵先賢交阯交阯太守谿計議不合益州拘留太守主簿:「非常不可。」主簿益州孝廉驚喜大事劉焉漢靈帝已經宗正太常益州孫堅長沙江夏太守不得孝廉。〉先主益州辭謝先主。〈零陵先賢劉備:「不可。」:「使山林。」閉門成都:「有害三族。」。〉孔明先主將軍西。〈零陵先賢張飛宿忿諸葛亮:「張飛敬慕足下主公文武大事足下。」:「大丈夫處世四海英雄如何?」:「天下假道?」:「才智任用。」:「運籌帷幄之中不如使百姓。」:「府庫百物。」成都干戈寶物軍用不足:「巿。」數月之間府庫充實。〉

 建安二十四先主漢中尚書後代尚書躬履不治產業歸附退無私公事。〈零陵先賢中夏人情四方銳意以為如此天下主簿遠人。〉先主尊號昭告皇天上帝后土神祇章武尚書僕射丞相諸葛亮消息君子敬重。 〈零陵先賢將軍孫權不當張飛太甚:「稱為?」〉

馬良
 馬良襄陽宜城兄弟鄉里:「五常。」中有白毛先主荊州從事先主諸葛亮荊州:「。〈以為兄弟年長。〉使高妙利於無相調!」先主將軍

 遣使:「介於將軍。」:「。」即為:「馬良。」

 先主尊號東征武陵蠻夷蠻夷如意先主敗績夷陵遇害先主都尉


 荊州從事先主綿竹成都太守過人丞相諸葛亮先主:「其實不可大用!」不然參軍引見談論。〈《襄陽建興:「歷年。」:「不服今日明日北伐仁者不可倉卒攻心攻城心戰公服而已。」南方南方。〉

 建興宿以為先鋒大眾在前士卒離散退漢中流涕年三十年三十。〈襄陽臨終:「使平生。」十萬遺孤平生漢中:「然後文公可知天下未定豈不!」流涕:「孫武所以天下用法是以四海分裂討賊!」習鑿齒諸葛亮不能豈不之後一方俊傑退明法先主不可大用豈不奉承天下大過有益智者。〉


 南陽先主荊州從事先主既定北部都尉太守建興尚書尚書奉命使孫權尊號衛尉諸葛亮:「及其東西歡樂和合可貴。」

西使往來日新其事天下響應有所此時同心討賊西君臣引領使踴躍春秋使行人各自

武昌孫權天下函谷關城陽

 諸葛亮長史:「中有鱗甲以為不可以為鱗甲不當復有出於使。」十三


 中郎將先主太子洗馬後主黃門侍郎丞相漢中後主春秋上疏:「侍郎陛下至於斟酌忠言以為宮中大小裨補有所。」參軍中郎將宿親兵和順而已。〈楚國先賢南陽知名。〉處事後主採擇以為天子后妃不過十二不宜增益後主尚書益州刺史上疏歷年王室。」後主長大便正色不過黃門

 尚書嚴駕郎中襄陽年少逡巡不許:「所以同好所謂。」不行下士。〈《襄陽襄陽使孫權:「小人時務不得一朝諸葛亮禍亂所謂?」四顧不能:「忿掃除混一其後風波舟楫。」大笑諸葛亮以為滿丞相太守:《漢晉春秋不同年少」,丞相以此。〉將軍尚書大將軍。〈《諸葛亮四相一號。〉


 互相政事死後黃門都尉追思左右

 汝南之外少孤知名威容技藝尚書將軍大將軍率眾在外閹豎權重耀元年後主痛惜發言流涕:「義利存有。」關內次子黃門侍郎後主浸潤巴西太守。〈以為王肅莫不未詳名位事蹟魏書卷雲將軍。〉


 南陽劉焉不得少孤讀書先主益州校尉校尉南陽都尉綿竹百姓巴西太守丞相諸葛亮連年調發五千逃竄漢中太守軍糧廣漢太守戶口眾多之後亡命非一勸導數年之中尚書尚書內外儉約好用故居名聲十四耀成都文才十五

 郡守監軍大將軍司馬巴西太守親善當時儉素守法不及


 羔羊馬良稱為形於色


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary