Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷五十二 吳書七 張顧諸葛步傳 Volume 52: Book of Wu 7 - Biographies of Zhang, Gu, Zhuge, and Bu


 彭城好學隸書左氏春秋》,博覽琅邪東海友善孝廉才士。〈汝南主簿异同风俗》。:“见大君子建武名讳五十六以为后生不得经论行事可嘉愚意乾坤剖分万物父子君臣圣人顺天亲临莫大臣子亲亲礼服高祖玄孙传记五世袒免同姓亲属曲礼五十六会盟来归鲁人臣子周穆王定王王孙大夫厉王众多建议然后进攻退守垂示疑云曲礼疑事上下文辞不法将来在前!”〉刺史陶謙以為拘執營救漢末方士避難孫策創業長史中郎將比肩文武。〈吴书:“四方士人贤者不得。”校尉师友。〉北方士大夫書疏進退不安歡笑:"管仲仲父仲父桓公功名!",

 。〈:“任事便自取缓步西。”〉中外奉職:"為人後者負荷今天鼎沸滿孝廉哀戚?"上馬陳兵然後有所長史授任。〈吴书天下分裂孙策恩泽一旦狼狈同异百姓诸侯出征镇守幕府黄巾讨平合肥攻破豫章等於南城常在左右待遇尤重。〉劉備行車將軍軍師田獵乘馬馬鞍變色:"將軍?為人駕御英雄驅使馳逐原野勇於猛獸一旦天下?":"年少以此。"不能逸群以為初二遣使入門:"不敬不行自尊江南!"綏遠將軍。〈。〉武昌飲酒使群臣:"今日酣飲台中。"正色遣人:"作樂?":"長夜當時以為以為。"默然

 丞相:"多事所以。":"?丞相不從所以。"

 尊號老病官位統領。〈江表百官归功周瑜功德未及:“乞食。”伏地流汗大臣敬重所以周瑜鲁肃以为曹公岂不正色厄运涂炭是以鼎峙曹公在於使六合战国天下窦融升降望风顺服测量然则为人岂不!〉將軍三司食邑萬戶春秋左氏傳論語衛尉:"小時?"孝經》"仲尼"。:"陛下。""君子",

 朝見形於色直言進見使群臣:"使自誇?"明日使勞問坐定:"太后桓王老臣陛下陛下老臣是以使泯沒之後淺短違逆溝壑引見帷幄心所畢命而已變心不能。"辭謝

 公孫遼東:"求援使不亦取笑天下?"相反不能:"吳國士人。"熟視:"不用太后老臣遺詔。"涕泣橫流忿不用不朝權數閉門使滅火良久諸子不得已然後朝會。〈习凿齿於是不从退不绝忿西戎晋文大业悔过君臣道泰上下为人得道夙夜忿不用归罪岂不!〉

 容貌威風:"不敢。"八十一嘉禾。〈荆州正平正平:“如是使孙策下兒使?”正平以为虽然蕴藉典雅不可笔迹吴中称谓仲父如此一时会稽。〉長子


 弟子二十造作攻城:"軍旅?":"死難不才不為。"將軍功效都督


 知名諸葛友善將軍西長沙西部都尉討平精兵五千都督將軍五千為人人物彭城南陽衛尉豫章太守。〈款字文德内外当世卫尉孙皓尚书太子临川太守》。〉諸葛年少眾人諸葛庶幾六十七赤烏喪妻諸葛相與婿。〈诸葛赤乌。〉權數婿諸葛


 諸葛太子漢書。〈吴书指摘文义分别事物宴饮欢乐为人常在左右。〉從中庶子都尉遊獵上疏羽林都督軍事武將論功交州忿,〈会稽。〉詔書四十一


 字元吳郡。〈曾祖父鸿颍川太守。〉琴書。〈江表专一清静:「。」同名字元以为。〉州郡合肥上虞孫權領會太守太守寧靜歸服數年司馬大理尚書家人不知

 黃武公卿大臣太子為人不飲酒寡言舉動:「。」飲宴歡樂之際左右是以不敢:「使。」如此改為太常醴陵丞相尚書選用文武能所民間不用宣洩以此有所得失法令刑罰有所默然顧問:「以為何如?」:「。」於是。〈江表有所访施行相反酒食不合正色默然施设退:「欢悦合宜。」如此江边立功便宜有所访:「兵法邀功陛下禁制不足不宜。」军国得失行事未尝。〉官府州郡文書因此造作大臣無辜發露顏色:「得無有所?」叩頭時尚:「正法至於?」〈江表父子尚书贵重醉酒不知明日:「君王臣下恭谨萧何大功高帝不能汗马门户不复酒后谦虚不足。」一时和颜悦色长者毁伤吴国寒心太子不能是以形於色发起申理丞相复原承明不当怀无私所为恶意仁者子产以此不当怀。〉

 十九七十六赤烏都尉:「生死目見。」長子次子永安元年:「丞相至德次子醴陵。」〈宜都太守晋书东南名士黄门镇江司马礼遇将军三司有名侍郎吴书游学孙权主簿出行男子巿行刑徽语使须臾诣阙:「畜养健兒。”曹公:「怀使。」都尉曹公相见境内消息应对江东大丰宿:「将军结婚一家?」:「主将磐石休戚江表消息是以。」厚待云何:「敌国隐情探察未有。」巴东太守大用知名将军族人孝悌十五郎中将军末年不分将军祸福言辞朝廷左右贞洁如此县令年老致仕衣服拜跪应诺哽咽寿终入口布衣强令公议不见父丧哭泣交州刺史尚书仆射。〉


 博覽好樂人倫齊名。〈吴郡淡泊文辞孙权车骑将军西主簿年三十。〉州郡庶幾四方人士往來相見風聲遠近二十七起家豫章太守先賢孺子優待其後淫祀小吏資質就學先進右職風化大行出於庶民烏程雲陽微賤聲譽大喪制服當之豫章近路疾病賓客:"不能不見