Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷五十二 吳書七 張顧諸葛步傳 Volume 52: Book of Wu 7 - Biographies of Zhang, Gu, Zhuge, and Bu

Click on any word to see more details.


 彭城好學隸書左氏春秋》,博覽琅邪東海王友善孝廉才士陳琳。〈汝南主簿应劭异同风俗》。昭著:“大国君子建武名讳五十六以为不得行事可嘉愚意乾坤剖分万物父子君臣圣人顺天亲临莫大臣子万夫亲亲礼服不尽高祖不尽玄孙传记五世袒免同姓亲属曲礼不讳不讳不拘五十六会盟来归鲁人臣子周穆王定王王孙大夫厉王众多建议然后进攻退守应劭疑云曲礼疑事上下文辞不法将来在前!”〉刺史陶謙以為拘執營救漢末方士避難渡江孫策創業長史撫軍中郎將比肩文武。〈吴书:“有事四方士人不得。”校尉师友。〉北方士大夫書疏進退不安歡笑:"管仲一則仲父仲父桓公功名不在!",

 。〈:“任事便自取不克缓步西。”〉漢室中外將校奉職視事:"為人後者負荷今天鼎沸滿孝廉哀戚匹夫?"上馬陳兵然後有所長史授任。〈吴书天下分裂孙策恩泽一旦狼狈颇有同异百姓诸侯寄寓出征镇守幕府黄巾讨平合肥攻破豫章等於南城自此将帅常在左右待遇尤重。〉劉備行車將軍軍師田獵乘馬馬鞍變色:"將軍?為人駕御英雄驅使群賢馳逐原野勇於猛獸一旦天下?":"年少不遠以此。"不能人為逸群以為初二遣使吳王入門不下:"無不無不自尊江南方寸!"下車綏遠將軍。〈。〉武昌飲酒大醉使群臣:"今日酣飲台中。"正色出外遣人:"作樂何為?"對曰:"長夜當時以為不以。"默然

 權當丞相眾議:"多事所以。":"?丞相不從所以。"

 尊號老病官位統領。〈江表百官归功周瑜功德未及:“乞食。”伏地流汗大臣敬重所以周瑜鲁肃以为曹公岂不正色厄运涂炭才略是以汉室鼎峙曹公在於使六合兵连祸结战国天下窦融升降望风顺服测量然则为人岂不!〉將軍三司食邑萬戶春秋左氏傳論語衛尉:"小時?"孝經》"仲尼"。:"陛下。""君子",

 朝見形於色直言進見使群臣:"使自誇?"明日使勞問坐定:"太后桓王不以老臣陛下陛下老臣是以使泯沒之後稱述淺短違逆溝壑引見帷幄所以畢命而已變心不能。"辭謝

 公孫遼東:"求援使不亦取笑天下?"相反不能:"吳國士人。"熟視:"不用以太臨崩老臣遺詔顧命。"涕泣橫流忿不用不朝權數閉門使滅火良久諸子不得已然後朝會。〈习凿齿於是乎不臣不从退不绝忿西戎晋文大业悔过君臣上下降心不远为人夙夜匪懈忿不用归罪岂不!〉

 容貌威風:"不敢。"八十一嘉禾以時素服。〈荆州正平正平:“如是使孙策帐下使?”正平以为虽然犹自蕴藉典雅不可笔迹吴中称谓仲父如此一时会稽。〉長子自封


 弟子二十造作攻城不願:"何為軍旅?"對曰:"死難不才不為。"將軍功效都督


 才學知名諸葛友善將軍西長沙西部都尉討平精兵五千都督將軍五千為人人物彭城南陽衛尉豫章太守。〈款字文德内外当世卫尉孙皓尚书太子临川太守》。〉諸葛年少眾人英才諸葛長進庶幾無不六十七赤烏喪妻諸葛相與婿。〈诸葛赤乌。〉權數令和婿諸葛


 諸葛太子漢書。〈吴书指摘文义分别事物宴饮欢乐为人常在左右。〉從中庶子都尉遊獵上疏侍中羽林都督軍事武將芍陂論功交州忿,〈会稽。〉下詔四十一


 字元吳郡。〈曾祖父鸿颍川太守。〉朔方琴書。〈江表专一清静:「。」同名由此字元以为。〉州郡合肥曲阿上虞孫權領會太守太守寧靜歸服數年司馬吳王大理尚書家人不知

 黃武公卿大臣太子為人飲酒寡言舉動:「。」飲宴歡樂之際左右是以不敢:「使不樂。」如此改為太常醴陵丞相尚書其所選用文武將吏民間不用宣洩以此有所得失法令刑罰有所默然顧問:「以為何如?」對曰:「所聞。」於是。〈江表常令有所访施行相反酒食不合正色默然退:「欢悦合宜。」如此江边立功便宜有所访:「兵法小利邀功陛下禁制不足不宜。」军国得失行事未尝。〉久之官府州郡文書因此造作纖介大臣無辜斷獄雍和顏色:「得無有所?」叩頭無言尚書郎:「正法至於?」〈江表父子尚书任贵是日醉酒起舞不知明日:「君王臣下恭谨萧何大功高帝不能光武汗马门户不复酒后谦虚不足。」一时不以和颜悦色长者奸险毁伤吴国寒心太子切谏不能是以疾恶形於色而今发起申理丞相复原承明不当怀无私所为疾恶不仁子产以此不当怀。〉

 十九七十六赤烏騎都尉:「生死目見。」素服長子次子無後永安元年:「丞相至德次子醴陵。」〈宜都太守晋书东南名士黄门镇江司马礼遇侍中将军三司少有名望侍郎吴书游学孙权主簿出行营军男子巿行刑徽语使须臾诣阙:「畜养健兒。”曹公:「怀使。」都尉曹公相见境内消息应对江东大丰宿:「将军结婚汉室一家何为?」:「主将磐石休戚江表消息是以。」厚待遣还云何:「敌国隐情探察