Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《律書》 Bells

》 Bells

立法軌則六律六律萬事根本

吉凶勝負」,不易

武王以至于季冬殺氣相從自然

聖人所以亂世險阻危殆)[好惡喜怒愛心情性

黃帝涿鹿之戰以定火災顓頊水害成湯

之後名士王子吳用孫武申明賞罰諸侯不及三代當世顯揚輕重德化不當侵犯削弱不移不可刑罰不可不可天下逆順

豺狼諸侯懾服秦二世宿無用邊陲結怨匈奴及其敵國不知足

高祖天下大國未盡高祖軍事休息

至孝即位將軍:「南越朝鮮臣子觀望高祖天下人民未可復興陛下仁惠百姓恩澤海內民樂封疆。」孝文:「衣冠不到功臣宗室羞恥居正戰慄凶器百姓遠方不可以為匈奴邊民父子動心傷痛未能使休寧。」百姓內外息肩天下殷富餘錢煙火萬里可謂和樂

太史公文帝天下湯火人民樂業能不擾亂百姓七十未嘗市井嬉戲小兒孔子君子

],二十八所以五行八正所以萬物日月舒氣

西北殺生生氣至於至于十月不用十二子

北方廣大至於冬至至于萬物變動陰陽十一月黃泉十二子萬物萬物萬物揆度牽牛牽牛牽引萬物萬物至於十二月十二子

東北萬物萬物至於萬物正月萬物十二子萬物至於萬物至於萬物至於萬物門戶至于

東方二月陰陽十二子萬物甲乙萬物萬物軋軋至于萬物至於萬物至于萬物三月萬物十二子萬物

清明東南萬物西。[至於萬物西至於萬物羽翼四月萬物西行十二子西至于七星七星七星西至于萬物西至于萬物五月陰氣不用

南方氣道十二子陰陽丙丁陽道萬物西至于萬物西至于萬物度量萬物

西南萬物六月萬物十二子萬物滋味至於萬物至於萬物七月陰氣萬物十二子萬物至於萬物至於稽留八月中南十二子萬物

閶闔西方氣道萬物黃泉陰氣萬物萬物至於至於萬物至於萬物九月陰氣無餘十二子萬物

九九八十一以為三分五十四以為三分七十二以為三分四十八以為三分六十四以為五分三分)[]。)[)[三分)[三分三分)[]。)[四分三分)[四分三分二分三分

三分二十七十六八十一六十四二百四十三一百二十八七百二十九五百十二二千一百八十七一千二十四六千五百六十一四千九十六九千六百八十三八千一百九十二五萬九千四十九三萬二千七百六十八十七七千一百四十七五千五百三十六

以下其實以上其實以為」。終於冬至

形成然後使同類聖人天地以至未有聖人道者非有聖心聰明天地成形不能聖人

太史公:()[玉衡天地二十八宿十二子調上古通道

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary