Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《宋微子世家》 House of Song Wei Zi

Click on any word to see more details.

微子世家》 House of Song Wei Zi

微子帝乙不明淫亂微子西修德:「!」於是微子不可未能太師:「不治四方婦人有罪小民涉水至于。」:「太師發出無故顛躋?」太師:「王子天篤不用神祇治國不得不如。」

箕子親戚箕子:「遠方珍怪輿宮室自此不可。」箕子:「可以。」箕子:「為人不忍。」鼓琴箕子

王子比干親戚箕子:「不以百姓!」直言:「聖人七竅?」王子比干

微子:「父子骨肉人臣可以。」於是太師微子

武王伐紂微子祭器軍門肉袒於是武王微子如故

武王祿使

武王訪問箕子

武王:「下民相和不知常倫。」

箕子對曰:「陳其五行帝乃震怒不從鴻範常倫嗣興鴻範常倫

初一五行八政五紀皇極

五行曲直稼穡下作曲直稼穡八政司空司徒司寇

五紀星辰歷數

皇極庶民庶民庶民庶民有為有守高明有為使正人不能使作惡王道蕩蕩王道平平王道正直庶民天子天子父母以為天下

正直正直高明無有民用

建立卜筮卜筮立時人為卜筮庶人卜筮庶民大同子孫庶民庶民庶民庶民用作

五者時雨時寒歲月百穀民用家用日月歲時百穀不成不明民用家用庶民好風日月有夏風雨

短折。」

於是武王箕子朝鮮不臣

其後箕子宮室毀壞箕子不可婦人歌詠詩曰:「漸漸油油!」所謂狡童流涕

武王成王周公旦代行作亂成王周公周公成王微子其先微子之命微子

微子其弟公共公共即位公子自立」,公舉

十七厲王出奔

二十八惠公惠公周宣王即位三十惠公哀公哀公元年公立

二十九周幽王犬戎列為諸侯

三十四公司魯惠公夫人魯桓公十八宣公

宣公太子十九宣公其弟:「天下通義。」宣公

大司馬:「先君宣公太子而立不敢。」:「群臣公子。」:「不可以宣公。」於是公使八月庚辰宣公君子:「宣公可謂知人其弟

公元公子自立諸侯使:「。」東門東門其後諸侯

大司馬太宰使宣言國中:「即位十年十一不堪。」隱公十年公子而立莊公

莊公元年十九莊公

齊桓公即位使自罪:「寡人不能鬼神。」公子

十年南宮十一南宮:「。」萬有大夫太宰公子諸公公子南宮諸公擊殺南宮而立桓公使婦人醇酒

桓公諸侯齊桓公二十三公子文公文公桓公夫人秦穆公即位三十桓公太子桓公太子三十一桓公太子襄公齊桓公諸侯襄公

襄公茀星退

齊桓公十二宋襄公鹿以求諸侯公子:「。」諸侯:「在此何以!」於是宋襄公:「。」十三:「在此。」襄公:「久矣不可。」十一月襄公成王:「及其。」:「。」:「。」師大襄公國人:「君子不成。」:「常言?」

成王:「成王無禮不遂。」

公子襄公厚禮二十

十四襄公成公王臣

成公元年晉文公即位文公成王告急晉文公晉文公十一太子其父成王十六秦穆公

十七成公成公太子大司馬公孫自立而立成公杵臼昭公

昭公楚莊王即位

昭公無道國人昭公下士襄公夫人公子不可大夫昭公出獵夫人使昭公杵臼文公

文公元年諸侯弒君文公昭公文公文公

,()[)[使羊羹不及四百未盡

十四楚莊王

十六使使九月楚莊王十七五月不解城中莊王:「城中何如?」:「。」莊王:「我軍。」罷兵

二十二文公君子不臣

)[十三司馬唐山太子唐山

共王彭城諸侯彭城三十五公子自立靈王四十四

公子靈王自立平王十年諸公大夫作亂楚平王太子華氏相攻十五魯昭公行道

十六二十五孔子司馬孔子孔子微服三十三十六

三十七惠王熒惑分野星子:「。」:「股肱。」:「。」:「。」:「。」:「饑民!」:「熒惑。」於是三度

六十四公子太子自立昭公昭公昭公公孫公子昭公昭公太子自立

昭公四十七公田公田二十三成立四十一成敗自立

十一自立五城三百西敵國」。婦人群臣於是諸侯」。「所為不可」。四十七齊湣王三分

太史公孔子微子箕子比干」。春秋宣公太子而立襄公修行仁義大夫高宗所以襄公君子以為中國禮義有禮

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary