Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《蕭相國世家》 House of Chancellor Xiao

相國世家》 House of Chancellor Xiao

相國何者

高祖布衣高祖高祖左右高祖咸陽

御史從事泗水第一御史

高祖沛公沛公咸陽財物分之丞相御史圖書沛公漢王丞相諸侯咸陽漢王所以天下戶口多少疾苦圖書進言韓信漢王大將軍淮陰

漢王何以丞相巴蜀使軍食漢王諸侯關中太子法令約束宗廟社稷宮室從事不及以便施行上來關中戶口漢王關中補缺以此專屬任何關中

漢王項羽相距使使勞苦丞相丞相:「使使勞苦莫若君子。」於是漢王

項羽天下論功群臣高祖蕭何食邑功臣:「等身堅執百餘攻城大小蕭何未嘗汗馬文墨議論?」高帝:「?」:「。」「獵狗?」:「。」高帝:「追殺指示走獸蕭何指示蕭何不可。」群臣

列侯受封位次:「平陽曹參七十攻城第一。」功臣蕭何位次未有第一關內:「群臣曹參野戰一時相距蕭何關中詔令數萬眾會滎陽數年蕭何關中不乏陛下山東蕭何關中陛下萬世曹參不必一旦萬世蕭何第一曹參。」高祖:「。」於是蕭何第一],殿

:「進賢蕭何。」於是關內安平父子兄弟食邑二千咸陽

十一高祖邯鄲淮陰謀反關中蕭何淮陰淮陰淮陰使使丞相相國五千五百都尉相國東陵布衣長安世俗東陵」,以為相國:「暴露淮陰家私上心。」相國高帝大喜

十二使使相國相國勉力百姓所有相國:「滅族不久夫君相國第一入關百姓餘年孳孳所為傾動關中田地上心。」於是相國

上書相國田宅千萬相國:「相國!」上書相國:「。」相國因為:「長安上林空地禽獸。」大怒:「相國賈人財物!」相國廷尉械系衛尉問曰:「相國陛下?」:「李斯皇帝相國。」衛尉:「職事便於宰相陛下相國賈人陛下陛下相國關中以西陛下相國以此賈人天下李斯陛下宰相。」高帝使使相國相國年老恭謹徒跣高帝:「相國相國不許不過相國相國百姓。」

曹參臨視相國問曰:「?」:「莫如。」:「曹參何如?」:「!」

田宅不治:「後世。」

相國

後嗣天子功臣

太史公相國刀筆未有日月謹守管籥)[順流淮陰誅滅群臣後世

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary