Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《留侯世家》 House of Marquis of Liu

世家》 House of Marquis of Liu

開地惠王哀王釐王惠王惠王二十三二十年少良家三百報仇五世

淮陽得力二十皇帝狙擊皇帝皇帝大怒天下下邳

從容下邳老父:「孺子!」:「!」長跪大驚:「孺子後五。」:「。」:「老人?」:「後五。」雞鳴:「?」:「後五早來。」有頃:「如是。」:「十年十三孺子黃石。」不復太公兵法誦讀

下邳任俠殺人從良

十年起兵少年百餘自立沛公沛公地下西沛公太公兵法沛公沛公常用為他:「沛公。」

沛公:「公子。」使以為西往來潁川

沛公雒陽沛公擊破沛公留守攻下西沛公萬人:「未可沛公使先行五萬旗幟山上疑兵持重。」西咸陽沛公:「士卒不從不從不如。」沛公秦軍。()[藍田咸陽王子沛公

沛公宮室婦女沛公沛公:「無道沛公天下殘賊縞素所謂』。忠言逆耳利於毒藥苦口利於』,沛公。」沛公還軍

項羽沛公沛公:「沛公。」沛公沛公大驚:「奈何?」:「沛公項羽?」沛公:「諸侯。」:「沛公項羽?」沛公默然良久:「不能奈何?」沛公沛公沛公不敢項羽所以項羽項羽

元年正月沛公漢王巴蜀漢王漢王使漢中漢中漢王漢王:「何不棧道天下。」使棧道

漢王:「漢王棧道。」齊王以此西發兵

不肯以為彭城漢王漢王彭城漢王問曰:「?」:「九江齊王使漢王韓信大事一面。」漢王九江使使韓信人力

良多未嘗時時漢王

項羽漢王滎陽漢王:「其後武王其後諸侯社稷之後使陛下後世君臣百姓陛下莫不臣妾陛下稱霸斂衽。」漢王:「刻印先生。」

外來漢王:「子房有為。」:「子房何如?」:「陛下陛下。」漢王:「?」:「大王。」:「其後死命陛下項籍死命?」:「未能。」「不可武王其後陛下項籍?」:「未能。」「不可武王箕子陛下聖人賢者智者?」:「未能。」「不可鹿貧窮陛下府庫貧窮?」:「未能。」「不可倒置干戈天下不復陛下行文不復?」:「未能。」「不可華山所為陛下?」:「未能。」「不可不復陛下不復?」:「未能。」「不可天下親戚墳墓陛下日夜咫尺之後天下親戚墳墓陛下天下不可國立陛下陛下。」漢王:「公事!」

韓信自立齊王漢王漢王漢王使齊王淮陰

漢王不利諸侯漢王漢王諸侯項籍

正月功臣未嘗高帝:「運籌決勝千里子房三萬。」:「下邳陛下陛下幸而不敢當三萬。」蕭何

大功二十其餘日夜雒陽南宮望見往往相與:「?」:「陛下不知謀反。」:「天下安定何故?」:「陛下布衣以此天下陛下天子故人親愛生平仇怨天下不足陛下不能平生過失相聚謀反。」:「奈何?」:「平生群臣?」:「不忍。」:「群臣群臣人人。」於是置酒丞相御史群臣:「。」

高帝:「關中。」左右大臣山東上都雒陽:「雒陽西。」:「雒陽其中不過數百田地四面關中沃野千里巴蜀一面諸侯諸侯安定天下西京師諸侯順流足以所謂金城千里天府。」於是高帝西關中

入關杜門不出

太子夫人如意大臣未能堅決不知所為:「信用。」使建成:「謀臣太子安得?」:「之中今天安定愛欲太子骨肉之間百餘。」:「。」:「難以口舌不能天下年老以為山中不為上高金玉太子安車使辯士以為時時。」於是使太子厚禮建成

十一使太子人相:「來者太子太子。」建成:「太子太子從此太子天下使太子使不肯盡力母愛』,夫人日夜如意使不肖愛子之上』,太子何不:『天下猛將善用陛下太子使使西不敢盡力妻子。』」於是人意:「不足自行。」於是群臣:「爭鋒。」說上:「太子將軍關中。」:「子房太子。」太傅

十二擊破太子太傅稱說古今太子置酒太子太子八十有餘鬚眉皓白衣冠問曰:「?」角里先生大驚:「自從?」:「陛下不受太子為人恭敬天下莫不太子死者。」:「調太子。」

人為目送夫人指示:「羽翼。」夫人:「。」:「鴻鴈高飛一舉千里四海四海奈何!」夫人流涕不易太子

蕭何相國從容天下天下所以存亡:「家世萬金天下振動萬戶位列布衣人間松子。」高帝:「人生一世自苦如此!」不得已

文成

子房所見下邳老父太公十三高帝黃石黃石)。黃石

孝文帝不敬

太史公學者多言鬼神所見老父可怪高祖功力豈可:「運籌之中決勝千里不如子房。」以為魁梧奇偉狀貌婦人孔子:「以貌取人。」

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary