Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《張儀列傳》 Biography of Zhang Yi

列傳》 Biography of Zhang Yi

蘇秦先生學術蘇秦不及

諸侯:「無行。」數百不服:「讀書安得?」:「?」:「。」:「。」

蘇秦相約諸侯使用使:「蘇秦何不?」於是蘇秦蘇秦不為使不得因而:「不能富貴不足。」以為故人諸侯

蘇秦舍人:「天下賢士。」金幣車馬使宿舍車馬金錢得以惠王惠王以為諸侯

蘇秦舍人辭去:「報德何故?」舍人:「以為使計謀。」:「不及安能!」:「!」

攻擊告急惠王發兵以為惠王不利猶豫未能司馬爭論惠王之前司馬:「不如。」:「。」

:「屯留南陽南鄭新城宜陽不能九鼎九鼎圖籍天子天下天下西不足不足以為天下。」

司馬:「不然富國小民從事西譬如使豺狼足以足以富民天下以為西海天下以為一舉名實天子未必天下天下宗室九鼎合謀求解所謂不如。」

惠王:「寡人。」起兵十月使諸侯

惠王十年使公子使公子:「不可無禮。」惠王惠王

惠王

其後使相會以為諸侯不肯曲沃襄王哀王哀王哀王於是

明年斬首諸侯:「地方千里不過三十四平諸侯無名二百不待西四方十萬地勢戰場不合西所謂四分

諸侯安社稷一天白馬之上父母錢財詐偽反覆蘇秦不可

大王、[]、酸棗大王不可所為大王

大王莫如不敢大王無憂

莫如莫如空虛然而不能南面嫁禍安國善事大王不可

可信諸侯是故天下莫不日夜瞋目切齒便人主人主得無

大王審定計議骸骨。」

哀王於是曲沃明年

於是:「何以?」楚王:「大王閉關六百使大王嫁女兄弟西便。」楚王群臣楚王:「寡人興師發兵六百群臣?」:「不然不可。」楚王:「?」:「所以閉關六百西兩國使合謀。」楚王:「寡人。」於是閉關使將軍

不朝三月楚王:「寡人?」使勇士齊王齊王大怒交合使者:「大王左右。」使者:「六百。」楚王楚王大怒發兵:「不如王國。」楚王發兵使將軍斬首丹陽漢中益發藍田大戰大敗於是

黔中關外楚王:「黔中。」惠王:「楚王甘心。」:「夫人使假令黔中之上。」使:「?」:「?」:「以上美人宮中楚王重地夫人。」於是日夜:「人臣使未有大怒江南。」後悔厚禮如故

蘇秦楚王:「半天四國以為百餘法令士卒席卷天下天下猛虎猛虎以為大王

天下兩國兩立大王宜陽之上不通河東西社稷安得

不料危亡不如挑戰不如持久是故大王

西巴蜀三千五十三月一日三百然而牛馬黔中南面危難三月之內諸侯之外)[所以大王

大王新城大王

所以不出十五陰謀天下漢中不勝列侯死者七十漢中楚王大怒興兵藍田所謂其後大王

大關天下大王起兵數月十二諸侯

天下蘇秦武安出走齊王齊王大怒車裂蘇秦詐偽蘇秦欲經天下混一諸侯不可

大王使太子太子大王以為終身無相攻伐以為便於。」

於是楚王黔中屈原:「大王以為大王邪說不可。」:「黔中不可。」

:「險惡山居五穀大抵不過九百無二大王不過三十在其中不過二十而已百餘跿不可不可山東會戰徒裼人頭山東重力獲之嬰兒獲之不服千鈞之上

群臣諸侯不料聽從可以天下』。不顧社稷須臾詿人主

大王宜陽之上滎陽福報不可

大王莫如莫如地勢西面便於。」

惠王號曰使:「天下大臣父兄然而大王一時不顧大王西民眾』。大王其實朋黨莫不危亡其後戰勝亡國之上之下之後十萬邯鄲戰勝

嫁女宜陽澠池大王清河一日不可是故大王。」

齊王:「隱居東海之上未嘗社稷。」

西:「使使大王大王天下不敢函谷關十五大王山東恐懼車騎之內不敢動搖大王有意督過

大王巴蜀漢中九鼎白馬僻遠然而忿久矣澠池渡河邯鄲之下甲子使使左右

大王蘇秦蘇秦熒惑諸侯以是齊國車裂天下不可稱為右臂右臂豈可

將軍其一使興師清河邯鄲澠池四國)[],四分是故不敢隱情左右大王莫如