Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《李斯列傳》 Biography of Li Si

李斯列傳》 Biography of Li Si

李斯上蔡年少小吏近人驚恐之下不見於是李斯:「不肖譬如!」

荀卿帝王楚王不足西荀卿:「乘方主事天下布衣時而卑賤鹿行者莫大卑賤窮困卑賤困苦無為西。」

襄王李斯呂不韋舍人以為李斯:「大功諸侯以來卑微諸侯關東乘勝諸侯諸侯大王足以諸侯天下一統萬世之一諸侯相聚黃帝不能。」長史謀士金玉諸侯諸侯名士不肯利劍君臣使其後

鄭國宗室大臣:「諸侯大抵一切。」李斯上書

以為西公孫公用二十西戎公用商鞅百姓諸侯千里至今惠王西漢中使西面昭王公室蠶食諸侯使使不用使

陛下昆山明月不生陛下秦國然後夜光朝廷後宮駿江南西丹青所以後宮心意耳目出於然後錦繡隨俗窈窕搏髀嗚嗚異國退若是快意當前而已不然不問可否不論曲直在乎珠玉在乎人民所以海內諸侯

國大人眾是以土壤細流是以四方異國四時鬼神降福五帝所以敵國賓客諸侯使天下退西所謂

敵國諸侯不可

李斯計謀廷尉二十餘年天下皇帝丞相縣城兵刃使子弟功臣諸侯使

三十四置酒咸陽博士仆射威德于越:「子弟功臣陛下有海子弟輔弼何以師古長久面諛陛下忠臣。」丞相丞相上書:「天下散亂是以諸侯虛言私學建立陛下天下私學非法私學以為以為如此不禁勢降便文學詩書百家蠲除滿三十醫藥卜筮種樹學者。」詩書百家百姓使天下明法定律文書離宮周遍天下明年四夷有力

公主公子咸陽李斯置酒百官車騎李斯然而:「荀卿』。上蔡布衣當今人臣可謂富貴未知!」

三十七十月出游會稽海上丞相趙高二十長子直諫使蒙恬胡亥

七月始皇帝沙丘趙高公子:「蒙恬咸陽。」使者趙高獨子胡亥丞相李斯趙高群臣李斯以為在外太子百官

趙高公子胡亥:「封王諸子長子長子皇帝尺寸?」胡亥:「明君捐命諸子可言!」趙高:「不然今天存亡丞相同日!」胡亥:「不孝因人不能三者天下不服傾危社稷。」:「天下其父衛國孔子不孝大行盛德辭讓鄉曲百官不同有害狐疑猶豫鬼神成功!」胡亥:「大行喪禮以此丞相!」趙高:「不及躍馬唯恐!」

胡亥既然:「丞相不能丞相。」丞相:「長子咸陽未有知者長子胡亥太子何如?」:「亡國非人!」:「蒙恬蒙恬蒙恬天下蒙恬長子蒙恬?」:「五者不及蒙恬?」:「內官得以刀筆進入二十餘年未嘗丞相功臣二世皇帝二十所知長子剛毅武勇即位蒙恬丞相歸於鄉里胡亥使法事數年未嘗過失篤厚禮敬諸子未有可以。」:「?」:「安可安危不定何以?」:「上蔡布衣丞相子孫至尊祿存亡安危忠臣庶幾孝子勤勞人臣而已得罪。」:「聖人遷徙無常固有常法今天胡亥高能得志秋霜搖動萬物必然?」:「太子三世不安兄弟親戚社稷三者逆天宗廟!」:「上下合同可以長久中外世世子孫足以寒心何處?」仰天垂淚:「亂世不能!」於是胡亥:「太子丞相丞相!」

於是丞相胡亥太子更為長子:「天下名山延壽將軍蒙恬十萬有餘不能進而士卒尺寸上書直言誹謗所為不得太子日夜為人不孝將軍匡正為人賜死。」皇帝胡亥

使者自殺蒙恬:「陛下太子使三十公子天下重任使者自殺而後。」使者為人蒙恬:「!」自殺蒙恬不肯使者屬吏

使者胡亥高大咸陽發喪太子二世皇帝趙高郎中

二世謀事:「夫人天下耳目心志宗廟天下年壽?」:「賢主能行昏亂斧鉞之誅陛下留意沙丘公子大臣公子大臣陛下屬意不服蒙恬唯恐陛下為此?」二世:「?」趙高:「大臣骨肉除去陛下親信陰德陛下群臣莫不潤澤陛下出於。」二世更為法律於是群臣公子大臣公子十二咸陽市公主財物縣官相連不可

公子上書:「輿寶馬不能為人不孝為人無名酈山哀憐。」胡亥趙高:「可謂?」趙高:「人臣不暇!」胡亥十萬

法令日益群臣人人]、馳道於是戍卒陳勝吳廣作亂山東李斯二世不許二世責問李斯:「有所韓子天下高三茅茨逆旅宿鹿夏日監門龍門大夏手足胼胝面目黎黑會稽臣虜』。天下勞神身處逆旅宿監門臣虜不肖賢者賢人天下專用天下而已天下所謂賢人天下萬民不能治天下天下?」李斯吳廣西過去使者三公如何如此李斯恐懼爵祿二世欲求

賢主督責督責上下天下不肖盡力是故天下賢明

天下天下桎梏不能督責天下桎梏不能督責天下勞神百姓天下自古未有不然所為賢者所為不肖天下所為可謂桎梏」,不能督責

韓子:「慈母敗子道者重罰輕罪重罪是故韓子布帛尋常庸人庸人心重尋常隨手不必庸人尋常是故泰山聖王所以天下非有督責天下所以慈母所以敗子聖人不能聖人天下

仁義論理烈士死節三者聽從明法賢主必將尊重賢明是以明君然後仁義烈士視聽不可仁義烈士不可忿獨行然後可謂天下王道能行督責天下天下