Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《張丞相列傳》 Biography of Chancellor Zhang

丞相列傳》 Biography of Chancellor Zhang

丞相御史下方沛公南陽身長沛公西咸陽沛公漢王漢中山王淮陰漢王高祖相從年中北平食邑二百

一月列侯為主蕭何相國天下圖書善用列侯領主皇子淮南十四御史大夫

泗水高祖擊破泗水於是沛公沛公職志入關沛公漢王御史大夫中尉

漢王漢王滎陽漢王出去使滎陽滎陽:「漢王不然!」項羽於是御史大夫擊破項籍年中死事

為人直言卑下高帝高帝逐得問曰:「何如?」:「陛下。」於是太子如意太子大臣為人盛怒:「不能期期不可陛下太子期期奉詔。」欣然側耳:「太子。」

如意高祖萬歲之後年少御史御史大夫:「奇才。」;「年少刀筆!」高祖高祖悲歌群臣不知所以請問:「陛下所為年少夫人萬歲之後不能?」高祖:「不知。」:「陛下太子群臣。」高祖:「如是群臣?」:「御史大夫堅忍質直太子大臣。」高祖:「。」於是:「我相。」:「陛下陛下中道諸侯?」高祖:「不得已!」於是御史大夫

高祖御史大夫:「可以御史大夫?」:「。」御史大夫軍功食邑御史大夫

高祖太后使使不行使者三反於是后患使使:「不知?」使使長安謝病不朝

後五御史大夫高祖如意御史大夫

獄吏高祖高祖高祖御史高祖漢王項籍上黨堅守八百御史大夫平陽御史大夫,(大臣祿淮南御史大夫

孝文皇帝丞相丞相

至孝二十餘年天下公卿高祖十月因故十月歲首五德以為如故調音聲定律天下至於丞相不通

安國死後丞相夫人然後歸家

丞相餘年魯人公孫上書黃龍以為其後黃龍成紀於是文帝召公以為博士制度元年丞相謝病任人丞相十五諸侯不敬

不滿丞相女子乳母妻妾不復有餘

申屠丞相高帝項籍都尉淮陽孝文帝元年二千皇帝以為關內食邑二十四申屠食邑五百丞相御史大夫孝文帝皇后丞相:「天下。」不可高帝大臣御史大夫丞相因故

為人廉直不受大夫鄧通賞賜文帝如是丞相怠慢丞相:「陛下幸臣富貴至於朝廷不可!」:「。」鄧通丞相文帝文帝:「使。」丞相徒跣自如不為:「朝廷皇帝朝廷小臣殿不敬!」出血不解文帝丞相使使者丞相:「弄臣。」鄧通文帝:「丞相。」

丞相孝文帝景帝即位內史諸法變更諸侯丞相不用內史便穿一門太上皇因此穿宗廟景帝丞相內史景帝:「穿其中使無罪。」長史:「。」三十一九江太守

申屠之後景帝開封丞相許昌高陵丞相列侯繼嗣丞相而已發明功名有著當世

太史公:「文學名相公孫正朔顓頊申屠可謂剛毅守節

丞相起居以來

丞相丞相丞相賢者魯人讀書至大丞相使第二:「。」丞相:「即為丞相長子?」丞相病死長子不得佯狂不肯後坐不敬一級關內列侯國邑丞相丞相

丞相相者丞相前奏京兆丞相以免使丞相欲求使丞相夫人獨奏丞相奴婢笞擊兵刃丞相京兆迫脅丞相夫人圍捕丞相騎士京兆使平等尚書不敬長史以下丞相丞相病死子嗣後坐不敬一級關內列侯國邑丞相御史大夫

丞相魯國人讀書法令御史大夫列侯因為丞相大智後世丞相病死後坐不敬一級列侯國邑太仆庶人

丞相丞相長安中有田文丞相丞相丞相微賤客家田文:「丞相。」其後丞相

丞相淮陽讀書潁川太守潁川禮義犯法自殺大行名聲:「潁川太守宣布詔令拾遺男女關內黃金。」京兆丞相禮義丞相病死子嗣列侯丞相御史大夫丞相廷尉廷尉丞相御史大夫

丞相丞相列侯讀書論語衛尉太子太傅御史大夫御史大夫丞相骸骨丞相數年病死親臨子嗣世俗而後丞相父子丞相豈不丞相御史大夫匡衡

丞相匡衡東海讀書博士平原文學數年尊敬御史博士太子祿殿左右縣官旁聽尊貴御史大夫御史大夫丞相丞相樂安十年不出長安城門丞相時而

太史公所以御史大夫大夫丞相丞相陰私不得至於真命御史大夫數年不得滿丞相豈可賢聖

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary