Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《劉敬叔孫通列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

Click on any word to see more details.

列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

隴西洛陽高帝將軍:「便。」將軍:「不敢。」於是將軍

:「陛下洛陽?」:「。」:「陛下天下積德有餘國人隨之文王西受命呂望伯夷海濱來歸武王伐紂不期孟津之上八百諸侯成王即位周公成周以此為天下之中諸侯四方納貢無德後世天下和洽四夷天子大國莫不賓服天下不能形勢陛下豐沛三千蜀漢項羽滎陽大戰七十四十使天下父子中野不可勝數哭泣以為以為卒然百萬所謂天府陛下入關山東故地未能陛下入關故地天下。」

高帝群臣群臣山東數百秦二世不如未能明言入關便即日車駕西關中

於是:「,『。」賜姓郎中

高帝晉陽匈奴大怒使使匈奴匈奴壯士牛馬老弱使者匈奴使使匈奴還報:「兩國所長老弱奇兵愚以為匈奴不可。」二十業行:「口舌妄言。」械系平城匈奴出奇高帝然後高帝:「不用平城使。」二千關內

高帝平城當是時冒頓單于三十北邊:「天下士卒未可冒頓未可仁義可以久遠子孫陛下不能。」:「何為不能?」對曰:「陛下長公主蠻夷以為閼氏生子太子單于何者陛下歲時使辯士風諭禮節冒頓婿外孫單于嘗聞外孫抗禮陛下不能長公主宗室後宮公主不肯無益。」高帝:「。」長公主呂后日夜:「太子匈奴!」不能長公主家人名為長公主單于使

匈奴匈奴河南白羊長安七百輕騎一日一夜可以地肥諸侯陛下關中一日陛下陛下名家關中可以諸侯以東」。:「。」使關中

文學博士數歲陳勝山東使者二世博士儒生問曰:「戍卒如何?」博士諸生三十:「人臣陛下發兵。」二世作色:「諸生天下合為一家縣城天下不復明主法令使人人奉職四方安敢郡守。」二世:「。」諸生諸生於是二世御史諸生二十博士諸生:「先生?」:「不知虎口!」定陶義帝長沙事項漢王諸侯彭城漢王漢王西

漢王短衣漢王

儒生弟子百餘壯士弟子:「事先數歲不能?」:「漢王天下諸生搴旗諸生。」漢王博士

天下諸侯漢王皇帝定陶高帝簡易群臣飲酒爭功高帝通知說上:「儒者進取守成諸生弟子。」高帝:「得無?」:「五帝三王不同因時世人損益可知。」:「所能行為。」

於是使諸生三十不肯:「面諛今天死者傷者禮樂禮樂積德百年而後不忍所為所為不合不行!」:「不知。」

三十西左右學者與其弟子百餘人為綿野外:「。」使行禮:「為此。」群臣十月

長樂諸侯群臣十月平明以次殿車騎步卒傳言」。殿下郎中數百功臣列侯將軍以次西方東鄉文官丞相以下東方西鄉大行於是皇帝百官諸侯以下六百以次諸侯以下莫不肅敬殿尊卑」。御史執法不如置酒失禮於是高帝:「今日皇帝。」太常五百

:「弟子儒生久矣陛下。」高帝以為五百諸生諸生:「聖人當世要務。」

高帝太子太傅十二高祖如意太子:「太子晉國十年天下趙高得以胡亥使陛下太子天下呂后陛下陛下而立伏誅。」高帝:「。」:「太子天下天下振動何以天下!」高帝:「。」置酒太子太子

高帝即位:「先帝陵寢群臣。」太常宗廟太常

長樂煩人武庫:「陛下衣冠出游太祖後世子孫宗廟道上?」:「。」:「人主百姓陛下原廟衣冠出游宗廟。」有司原廟原廟

出游離宮:「櫻桃陛下櫻桃宗廟。」由此

太史公千金非一非一三代之際非一。」高祖微細定海謀計可謂然而一說萬世豈可進退變化。「」,

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary