Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《劉敬叔孫通列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

隴西洛陽高帝將軍:「便。」將軍:「。」於是將軍

:「陛下洛陽?」:「。」:「陛下天下積德有餘國人文王西受命呂望海濱來歸武王孟津之上八百諸侯成王即位周公成周以此天下之中諸侯四方納貢無德後世天下四夷天子大國莫不天下不能形勢陛下豐沛三千蜀漢項羽滎陽大戰七十四十使天下父子中野不可哭泣以為以為卒然百萬所謂天府陛下入關山東故地未能陛下入關故地天下。」

高帝群臣群臣山東數百秦二世不如未能明言入關便車駕西關中

於是:「,『。」賜姓郎中

高帝晉陽匈奴大怒使使匈奴匈奴壯士牛馬使者匈奴使使匈奴:「兩國所長奇兵以為匈奴不可。」二十業行:「口舌妄言。」械系平城匈奴奇兵高帝然後高帝:「不用平城使。」二千關內

高帝平城單于三十北邊:「天下士卒未可未可仁義可以久遠子孫陛下不能。」:「不能?」:「陛下公主蠻夷以為閼氏生子太子單于陛下歲時使辯士風諭禮節婿外孫單于外孫抗禮陛下不能公主宗室後宮公主不肯無益。」高帝:「。」公主后日:「太子匈奴!」不能公主家人名為公主單于使

匈奴匈奴河南白羊長安七百輕騎一日可以地肥諸侯陛下關中一日陛下陛下名家關中可以諸侯」。:「。」使關中

文學博士陳勝山東使者二世博士儒生問曰:「戍卒如何?」博士三十:「人臣陛下發兵。」二世作色:「天下合為一家縣城天下法令使人人奉職四方郡守。」二世:「。」於是二世御史二十博士:「先生?」:「虎口!」定陶長沙事項漢王諸侯彭城漢王漢王西

漢王短衣漢王

儒生弟子百餘壯士弟子:「事先不能?」:「漢王天下搴旗。」漢王博士

天下諸侯漢王皇帝定陶高帝簡易群臣飲酒高帝通知說上:「儒者進取守成弟子。」高帝:「得無?」:「五帝不同因時世人損益可知。」:「能行。」

於是使三十不肯:「面諛今天禮樂禮樂積德百年而後不忍所為所為不合不行!」:「。」

三十西左右學者與其弟子百餘綿野外:「。」使行禮:「為此。」群臣十月

長樂諸侯群臣十月殿車騎步卒傳言」。殿下郎中數百功臣列侯將軍西方東鄉文官丞相以下東方西鄉大行於是皇帝百官諸侯以下六百諸侯以下莫不肅敬殿尊卑」。御史執法不如置酒失禮於是高帝:「今日皇帝。」太常五百

:「弟子儒生陛下。」高帝以為五百:「聖人當世要務。」

高帝太子太傅十二高祖如意太子:「太子晉國十年天下趙高得以胡亥使陛下太子天下陛下陛下伏誅。」高帝:「。」:「太子天下天下振動何以天下!」高帝:「。」置酒太子太子

高帝即位:「陵寢群臣。」太常宗廟太常

長樂煩人武庫:「陛下衣冠出游太祖後世子孫宗廟上行?」:「。」:「百姓陛下原廟衣冠出游宗廟。」原廟原廟

出游離宮:「櫻桃陛下櫻桃宗廟。」

太史公千金非一非一三代之際非一。」高祖微細定海謀計可謂然而一說萬世進退變化。「」,

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary