Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《劉敬叔孫通列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

Click on any word to see more details.

劉敬叔孫列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong

劉敬齊人隴西洛陽高帝齊人將軍:「便。」將軍:「不敢。」於是將軍

:「陛下洛陽?」:「。」:「陛下天下后稷積德有餘國人隨之文王西受命呂望伯夷海濱來歸武王伐紂不期孟津之上八百諸侯成王即位周公成周以此為天下之中諸侯四方納貢後世驕奢天下和洽四夷事天大國莫不賓服貢職周之衰天下不能德薄形勢陛下豐沛蜀漢項羽滎陽大戰七十四十使天下涂地父子中野不可勝數哭泣以為且夫以為卒然百萬所謂天府陛下入關山東故地未能陛下入關故地天下。」

高帝群臣群臣山東數百秦二世不如未能明言入關便即日車駕西關中

於是:「,『。」賜姓郎中

高帝晉陽匈奴大怒使使匈奴匈奴壯士牛馬見老使者匈奴使劉敬使匈奴還報:「兩國所長老弱見短奇兵爭利愚以為匈奴不可。」二十劉敬:「口舌妄言。」械系平城匈奴出奇高帝然後高帝:「不用平城使。」關內

高帝平城當是時冒頓單于三十北邊劉敬劉敬:「天下士卒未可冒頓未可仁義可以久遠子孫陛下不能。」:「何為不能柰何?」劉敬對曰:「陛下長公主蠻夷以為閼氏生子太子單于何者陛下歲時使辯士風諭禮節冒頓婿外孫單于嘗聞外孫抗禮陛下不能長公主宗室後宮公主不肯無益。」高帝:「。」長公主呂后日夜:「太子柰何匈奴!」不能長公主家人名為長公主單于使劉敬和親

劉敬匈奴匈奴河南白羊長安七百輕騎一日可以肥饒諸侯陛下關中一日陛下陛下豪桀名家關中可以諸侯以東」。:「。」使劉敬關中

叔孫文學博士數歲陳勝山東使者二世博士儒生問曰:「戍卒如何?」博士諸生三十:「人臣陛下發兵。」二世作色叔孫:「諸生天下合為一家郡縣天下不復明主法令使人人奉職四方安敢鼠竊郡守。」二世:「。」諸生諸生於是二世御史諸生叔孫二十博士叔孫諸生:「先生?」:「不知虎口!」叔孫定陶義帝長沙叔孫事項漢王諸侯彭城叔孫漢王漢王西

叔孫漢王短衣漢王

叔孫儒生弟子百餘壯士弟子:「事先數歲不能?」叔孫:「漢王天下諸生斬將搴旗諸生。」漢王叔孫博士

天下諸侯漢王皇帝定陶叔孫高帝簡易群臣飲酒爭功高帝叔孫通知說上:「儒者進取守成諸生弟子。」高帝:「得無?」叔孫:「五帝三王不同時世人情節文損益可知。」:「所能行為。」

於是叔孫使諸生三十不肯:「面諛今天死者傷者禮樂禮樂積德百年而後不忍所為所為不合不行!」叔孫:「不知。」

三十西左右學者與其弟子百餘人為綿野外叔孫:「。」使行禮:「為此。」群臣十月

長樂諸侯群臣十月平明謁者以次殿車騎步卒傳言」。殿下郎中數百功臣列侯將軍以次西方東鄉文官丞相以下東方西鄉大行於是皇帝百官諸侯以下六百以次諸侯以下莫不肅敬殿尊卑謁者」。御史執法不如置酒失禮於是高帝:「今日皇帝。」叔孫太常五百

叔孫:「弟子儒生久矣陛下。」高帝以為叔孫五百諸生諸生:「叔孫聖人當世要務。」

高帝叔孫太子太傅十二高祖如意太子叔孫:「晉獻公太子晉國十年天下趙高得以胡亥使陛下太子天下呂后陛下陛下而立伏誅。」高帝:「。」叔孫:「太子天下天下振動柰何天下!」高帝:「。」置酒太子太子

高帝孝惠即位叔孫:「先帝陵寢群臣。」太常宗廟叔孫太常

孝惠長樂煩人武庫叔孫:「陛下衣冠出游太祖柰何後世子孫宗廟道上?」孝惠:「。」叔孫:「人主百姓皆知陛下原廟衣冠出游宗廟。」有司原廟原廟

孝惠出游離宮叔孫:「古者櫻桃陛下櫻桃宗廟。」由此

太史公千金非一臺榭非一三代之際非一。」高祖微細定海謀計用兵可謂然而劉敬一說萬世豈可叔孫進退變化漢家。「」,

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary