Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《魏其武安侯列傳》 Biographies of the Marquis of Weiqi and the Marquis of Wu'an

Click on any word to see more details.

武安列傳》 Biographies of the Marquis of Weiqi and the Marquis of Wu'an

孝文賓客孝文即位

孝王太后孝王太子從容:「千秋之後。」太后:「天下高祖天下父子相傳何以!」太后太后不得

吳楚宗室辭謝不足太后於是:「天下王孫寧可?」大將軍賢士在家廊廡滎陽七國賓客大事列侯

太子使太子太子不能謝病藍田南山之下數月賓客辯士:「富貴將軍將軍太后將軍太子太子不能不能謝病不朝明揚主上將軍妻子。」如故

太后景帝:「太后以為沾沾自喜難以持重。」不用丞相

武安生長大將軍往來大夫王太后太子賓客太后武安

武安卑下賓客名士家居建元元年丞相丞相太尉武安:「久矣天下將軍將軍丞相丞相將軍太尉太尉丞相。」武安太后於是丞相武安太尉:「善人丞相惡人兼容不能。」

武安儒術御史大夫郎中列侯太平宗室行者列侯列侯公主太后太后黃老武安儒術道家是以太后建元御史大夫東宮太后大怒丞相太尉許昌丞相御史大夫武安家居

武安任職王太后天下趨勢武安武安日益建元太后丞相御史大夫喪事武安丞相大司農安國御史大夫天下諸侯愈益武安

武安以為諸侯即位春秋肺腑京師天下丞相起家二千主上:「。」工地:「何不武庫!」退東鄉以為不可武安田園器物屬於前堂鐘鼓婦女諸侯金玉不可

太后不用將軍默默不得將軍

將軍舍人二千吳楚將軍太尉校尉年老郁郁不得軍法父子從軍死事不肯:「將軍。」於是壯士十數殺傷不得走入萬金良藥得無將軍:「曲折。」將軍太尉太尉以此名聞天下

之上中郎將數月家居長安長安即位以為淮陽天下淮陽太守建元元年太仆長樂衛尉輕重不得太后太后家居長安

為人剛直使不好面諛貧賤以此

文學任俠交通無非千萬食客池田宗族賓客權利潁川潁川:「氏族。」

夫家賓客生平之後列侯宗室人相父子

丞相丞相從容:「。」:「將軍安敢將軍。」武安許諾所謂武安與其夫人日中丞相:「丞相?」:「。」丞相丞相前戲無意丞相於是:「將軍昨日夫妻至今嘗食。」武安:「昨日。」徐行愈益飲酒丞相丞相丞相丞相

丞相使:「將軍寧可!」不許丞相:「。」武安:「殺人不可不敢。」武安

丞相夫家潁川:「丞相。」丞相淮南語言賓客

丞相王女夫人太后列侯宗室:「丞相丞相。」:「。」飲酒武安故人不悅起行武安武安:「不能滿。」:「將軍貴人!」武安不肯耳語發怒:「生平今日長者女兒呫囁耳語!」武安:「東西衛尉將軍不為將軍?」:「今日斬頭!」更衣武安:「。」不得不肯武安長史:「今日宗室。」不敬居室前事棄市媿使賓客武安耳目不得武安

夫人:「將軍得罪丞相太后寧可?」:「自我自我獨生。」上書不足:「朝廷。」

丞相武安所為不可奈何丞相武安:「天下幸而安樂肺腑音樂田宅倡優巧匠不如日夜天下壯士論議腹誹仰視天下大功不知所為。」於是朝臣:「?」御史大夫安國:「死事三軍天下壯士非有不足丞相通奸潁川宗室侵犯骨肉所謂大於大於』,丞相。」都尉內史當時不敢內史:「公平武安長短今日。」太后太后使太后太后:「可信?」:「宗室不然獄吏。」郎中人事

武安車門御史大夫:「禿為首兩端?」禦史良久丞相:「何不印綬肺腑』。如此杜門自殺今人譬如女子大體!」武安謝罪:「不知。」

於是使禦史簿司空遺詔便以便」。明言使弟子上書召見尚書大行遺詔詔書棄市十月家屬良久食欲無意治病議定蜚語惡言十二月棄市渭城

武安謝罪使武安坐衣襜褕不敬

淮南謀反前朝武安太尉:「未有太子大王高祖晏駕大王!」淮南大喜財物武安太后淮南:「使武安。」

太史公武安以外一時吳楚武安日月之際不知人相禍亂武安嗚呼哀哉遷怒惡言嗚呼哀哉從來

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary