Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《韓長孺列傳》 Biography of Han Changru

Click on any word to see more details.

列傳》 Biography of Han Changru

御史大夫韓安國成安睢陽韓子雜家孝王中大夫吳楚孝王使安國力戰安國持重不能吳楚安國由此

孝王景帝太后二千石出入天子天子太后使者所為韓安國使長公主:「為人為人太后前日七國以東西鄉艱難太后諸侯擾亂一言吳楚吳楚不敢西破亡太后王父帝王所見驅馳國中諸侯天下太后使日夜涕泣思慕不知所為太后?」長公主太后太后:「。」太后:「兄弟不能太后。」使其後王益太后長公主安國由此

其後安國坐法抵罪獄吏安國安國:「死灰不復?」:「。」無何內史使使安國內史二千石安國:「。」肉袒安國:「公等?」

內史孝王齊人公孫以為內史太后安國內史

公孫孝王太子大臣使用事謀臣景帝計畫遣使必得使以下舉國不得內史安國孝王安國:「大王故事紛紛至此不得請辭賜死。」:「至此?」安國:「大王皇帝太上皇高皇帝皇帝臨江?」孝王:「。」安國:「太上臨江父子然而高帝天下』,太上皇不得臨江太子一言臨江自殺中尉何者治天下不以:『安知不為安知不為?』大王諸侯犯上明法天子以太不忍太后日夜涕泣大王大王不覺有如太后晏駕大王?」孝王謝安:「。」自殺使還報安國於是景帝太后安國孝王共王即位安國坐法居家

建元武安田蚡太尉用事安國五百安國太后天子以為都尉大司農閩越東越相攻安國大行王恢建元武安丞相安國御史大夫

匈奴請和天子大行王恢:「匈奴和親不過數歲不如興兵。」安國:「千里獲利匈奴戎馬禽獸遷徙難得不足以為不足以為上古為人千里爭利人馬不能穿不能鴻毛不便不如和親。」群臣安國於是許和

明年元光元年雁門馬邑大行王恢:「匈奴和親親信。」使匈奴單于:「馬邑財物。」單于以為死罪馬邑單于使者:「馬邑長吏。」於是單于穿

當是時伏兵車騎材官二十馬邑衛尉李廣驍騎將軍太仆公孫輕車將軍大行王恢將軍太中大夫材官將軍御史大夫韓安國將軍單于馬邑王恢李廣於是單于長城馬邑百餘畜牧不見單于烽燧:「十萬馬邑。」單于左右:「!」引兵:「。」天王」。傳言單于王恢三萬單于單于精兵兵勢以便罷兵

天子王恢不出單于引兵:「馬邑單于單于三萬不敵陛下三萬。」於是廷尉廷尉私行千金丞相不敢而言太后:「王恢馬邑不成匈奴報仇。」上朝太后太后丞相:「馬邑天下十萬為此單于不可得所部士大夫天下。」於是自殺

安國為人多大足以當世出於忠厚推舉天下名士以此天子以為安國御史大夫歲餘丞相田蚡安國丞相天子安國使使丞相安國數月安國中尉歲餘衛尉

車騎將軍衛青匈奴將軍李廣匈奴所得公孫庶人明年匈奴遼西太守車騎將軍衛青衛尉安國材官將軍漁陽安國匈奴上書匈奴漁陽安國七百不勝匈奴畜產天子使使責讓安國安國北平匈奴東方

安國御史大夫將軍衛青安國疏遠默默匈奴失亡多忽忽不樂數月安國年中

太史公定律長者不虛詹事天子以為不然之內鞠躬君子

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary