Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《韓長孺列傳》 Biography of Han Changru

列傳》 Biography of Han Changru

御史大夫安國成安睢陽韓子雜家孝王大夫吳楚孝王使安國力戰安國持重不能吳楚安國

孝王景帝太后二千出入天子天子太后不善使者所為安國使見大公主:「為人為人太后前日西鄉艱難太后諸侯擾亂一言吳楚吳楚西破亡太后王父帝王所見國中諸侯天下太后使日夜涕泣思慕所為太后?」公主太后太后:「。」太后:「兄弟不能太后。」使其後王益太后公主安國

其後安國抵罪獄吏安國安國:「?」:「。」內史使使者安國內史二千安國:「。」肉袒安國:「公等?」

內史孝王公孫以為內史太后安國內史

公孫孝王太子大臣使謀臣景帝計畫遣使必得使以下舉國不得內史安國孝王安國:「大王故事紛紛不得請辭賜死。」:「?」安國:「大王皇帝太上皇皇帝皇帝臨江?」孝王:「。」安國:「太上臨江父子然而高帝天下』,太上皇不得臨江太子一言臨江自殺中尉治天下:『?』大王諸侯犯上明法天子太后不忍太后日夜涕泣大王大王不覺太后晏駕大王?」孝王謝安:「。」自殺使安國於是景帝太后安國孝王共王即位安國居家

建元武安太尉安國五百安國太后天子以為都尉大司農安國大行建元武安丞相安國御史大夫

匈奴天子大行:「匈奴不過不如興兵。」安國:「千里獲利匈奴戎馬禽獸遷徙難得不足以為不足以為上古為人千里人馬不能穿不能鴻毛便不如。」群臣安國於是

明年元年雁門大行:「匈奴親信。」使匈奴單于:「財物。」單于以為死罪單于使者:「。」於是單于穿

伏兵車騎二十衛尉李廣將軍公孫將軍大行將軍大夫將軍御史大夫安國將軍單于李廣於是單于長城百餘畜牧不見單于烽燧:「十萬。」單于左右:「!」:「。」天王」。傳言單于三萬單于單于精兵勢必以便罷兵

天子不出單于:「單于單于三萬人眾不敵陛下三萬。」於是廷尉廷尉私行千金丞相太后:「不成匈奴報仇。」太后太后丞相:「天下十萬為此單于不可士大夫天下。」於是自殺

安國為人多大足以當世出於忠厚推舉天下名士以此天子以為安國御史大夫丞相安國丞相天子安國使使丞相安國數月安國中尉衛尉

車騎將軍衛青匈奴將軍李廣匈奴所得公孫庶人明年匈奴遼西太守車騎將軍衛青衛尉安國將軍漁陽安國匈奴上書匈奴漁陽安國七百不勝匈奴天子使使安國安國北平匈奴東方

安國御史大夫將軍衛青安國疏遠默默匈奴數月安國年中

太史公定律長者天子以為不然之內鞠躬君子

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary