Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《李將軍列傳》 Biography of General Li

將軍列傳》 Biography of General Li

將軍隴西成紀逐得燕太子丹成紀家世孝文帝十四匈奴蕭關良家子從軍擊胡善騎射漢中常侍八百有所及格猛獸文帝:「不遇高帝萬戶侯!」

隴西都尉騎郎將吳楚都尉太尉吳楚功名昌邑將軍不行太守匈奴屬國公孫:「李廣天下無雙自負。」於是太守太守隴西太守力戰

匈奴天子使貴人匈奴貴人匈奴貴人貴人:「。」馬步左右其二匈奴之上匈奴以為上山:「大軍如此匈奴匈奴大軍),不敢。」:「!」匈奴:「!」:「?」:「。」於是不敢白馬李廣上馬射殺白馬不敢夜半以為平旦李廣大軍大軍不知

武帝左右以為於是以上太守未央衛尉長樂衛尉李廣以邊太守將軍出擊水草人人便自衛文書斥候未嘗遇害吏治簿不得休息未嘗遇害:「李廣簡易士卒煩擾不得。」李廣匈奴李廣士卒李廣直諫大夫為人文法

後漢單于使大軍將軍領屬將軍單于漢軍其後衛尉將軍匈奴匈奴破敗單于:「李廣。」兒馬其餘匈奴數百射殺於是庶人

家居藍田南山田間:「將軍。」:「將軍不得夜行!」宿匈奴遼西太守將軍將軍北平於是天子北平太守

北平匈奴號曰飛將軍」,不敢北平

以為不能北平射殺

賞賜飲食二千四十餘年無餘家產為人善射天性子孫他人學者人居士卒士卒寬緩以此愛樂之內猛獸

於是郎中將軍大將軍定襄匈奴郎中四千北平博望張騫可數匈奴賢王軍士使左右:「。」軍士死者過半滿大黃數人日暮無人意氣自如治軍明日力戰博望匈奴漢軍漢法博望後期庶人軍功自如

孝文帝景帝功勞二千孝武帝輕車大將軍賢王樂安年中公孫丞相為人名聲不得不過九卿列侯三公士卒王朔:「匈奴未嘗在其中校尉以下才能不及中人擊胡軍功不為後人尺寸封邑不當?」:「將軍有所?」:「隴西八百同日至今。」:「莫大將軍所以不得。」

大將軍將軍出擊匈奴天子以為良久以為將軍

大將軍匈奴單于精兵將軍東道東道大軍水草:「將軍大將軍東道匈奴得當單于單于。」大將軍以為李廣單于不得而是公孫將軍大將軍大將軍使單于將軍大將軍大將軍長史:「。」大將軍起行慍怒將軍東道失道大將軍大將軍單于單于將軍將軍見大將軍大將軍使長史失道上書天子曲折大將軍使長史幕府簿:「校尉無罪失道簿。」

;「匈奴大小七十大將軍單于大將軍迷失六十不能刀筆。」軍士大夫百姓不知將軍庶人

天子於是天子以為早死太守將軍明年丞相當下吏治自殺不對校尉將軍擊胡賢王力戰賢王斬首關內食邑二百郎中大將軍其父大將軍大將軍甘泉將軍射殺上諱鹿病死太子中太子李氏陵遲衰微

李陵善射士卒天子以為李氏使八百深入匈奴二千視地所見都尉丹陽五千酒泉張掖

天漢將軍李廣三萬匈奴賢王祁連天山使步兵五千匈奴單于圍擊五千死者過半殺傷匈奴萬餘百餘匈奴救兵不到招降:「面目陛下。」匈奴四百

單于妻子之後李氏隴西

太史公:「不從。」將軍將軍鄙人不能天下不知忠實誠信士大夫桃李」。可以

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary