Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《李將軍列傳》 Biography of General Li

Click on any word to see more details.

將軍列傳》 Biography of General Li

將軍隴西成紀其先逐得燕太子丹成紀家世孝文帝十四匈奴蕭關良家子從軍擊胡善騎射漢中從弟常侍八百有所及格猛獸文帝:「不遇高帝萬戶侯!」

孝景隴西都尉騎郎將吳楚驍騎都尉太尉吳楚功名昌邑將軍不行太守匈奴屬國公孫:「李廣才氣天下無雙自負。」於是太守太守隴西代郡太守力戰

匈奴天子使貴人匈奴貴人匈奴貴人貴人:「。」馬步左右其二匈奴之上匈奴以為上山:「大軍如此匈奴匈奴大軍),不敢。」:「!」匈奴:「下馬!」:「柰何?」:「。」於是胡騎不敢白馬李廣上馬射殺白馬會暮不敢夜半以為引兵平旦李廣大軍大軍不知

久之孝景武帝左右以為名將於是以上太守未央衛尉程不識長樂衛尉程不識李廣太守將軍出擊水草人人自便自衛文書斥候未嘗遇害程不識吏治簿不得休息未嘗遇害不識:「李廣簡易士卒我軍煩擾不得。」李廣程不識名將匈奴李廣士卒李廣程不識程不識孝景直諫太中大夫為人文法

後漢馬邑單于使大軍馬邑驍騎將軍領屬將軍單于漢軍其後衛尉將軍匈奴匈奴破敗單于:「李廣。」胡騎胡兒胡兒其餘匈奴數百胡兒射殺於是失亡多所生庶人

頃之家居數歲藍田山中田間霸陵霸陵:「將軍。」:「將軍不得夜行!」宿無何匈奴遼西太守將軍將軍北平於是天子北平太守霸陵

北平匈奴號曰飛將軍」,數歲不敢北平

出獵以為不能所居北平射殺

賞賜麾下飲食二千石四十餘年家產為人善射天性子孫他人學者少言人居士卒不盡士卒不盡嘗食寬緩以此之內猛獸

頃之於是郎中將軍大將軍定襄匈奴郎中四千北平博望侯張騫異道可數百里匈奴軍士使胡騎左右:「。」軍士外向急擊死者過半滿大黃日暮無人意氣自如治軍明日力戰博望侯匈奴漢軍漢法博望侯後期庶人軍功自如

從弟孝文帝景帝功勞二千石孝武帝輕車大將軍樂安元狩年中公孫弘丞相為人在下名聲不得不過九卿列侯三公士卒王朔:「匈奴未嘗不在其中校尉以下才能不及中人擊胡軍功不為後人尺寸封邑不當?」:「將軍有所?」:「隴西八百同日至今。」:「莫大將軍所以不得。」

大將軍將軍出擊匈奴天子以為良久以為前將軍元狩

大將軍匈奴單于所居精兵將軍東道東道大軍水草:「前將軍大將軍東道匈奴得當單于單于。」大將軍以為李廣數奇單于不得而是公孫中將大將軍大將軍使單于前將軍大將軍大將軍長史:「。」不謝大將軍起行慍怒引兵將軍東道失道大將軍大將軍單于接戰單于前將軍將軍大將軍大將軍使長史失道上書天子曲折大將軍使長史幕府對簿:「校尉無罪自失簿。」

麾下;「匈奴大小七十大將軍接單大將軍迷失豈非六十不能刀筆。」軍士大夫百姓不知將軍庶人

天子不遜於是天子以為早死代郡太守遺腹子將軍明年丞相孝景當下吏治自殺不對校尉將軍擊胡力戰斬首賜爵關內食邑二百郎中頃之大將軍其父擊傷大將軍大將軍無何甘泉將軍射殺上諱鹿歲餘病死太子中太子李氏陵遲衰微

李陵善射士卒天子以為李氏使八百深入匈奴視地所見騎都尉丹陽五千酒泉張掖

數歲天漢將軍李廣三萬匈奴祁連天山使步兵五千匈奴單于圍擊五千死者過半殺傷匈奴萬餘百餘匈奴救兵不到急擊招降:「面目陛下。」匈奴四百

單于既得家聲妻子之後李氏隴西

太史公:「不正不從。」將軍將軍鄙人不能天下不知忠實誠信士大夫桃李」。可以

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary