Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《朝鮮列傳》 Treatise on Korea

Click on any word to see more details.

朝鮮列傳》 Treatise on Korea

朝鮮滿自始朝鮮遼東復修遼東浿水匈奴滿亡命蠻夷走出浿水空地上下朝鮮蠻夷亡命

天下遼東太守滿塞外蠻夷使蠻夷君長見天禁止滿兵威財物千里

亡人未嘗上書見天不通元封使不肯奉詔浿水使刺殺何者朝鮮天子朝鮮」。何為遼東東部都尉朝鮮發兵

天子罪人朝鮮樓船將軍渤海五萬將軍遼東發兵將軍遼東樓船將軍七千城守窺知樓船樓船樓船將軍山中將軍朝鮮浿水西未能

天子未有使兵威使者頓首:「請服。」太子五千軍糧人眾萬餘浿水使者將軍太子太子使者將軍浿水還報天子天子

將軍浿水西北樓船堅守數月未能

將軍侍中乘勝樓船敗亡其先將軍朝鮮大臣使樓船往來尚未將軍樓船樓船不會將軍使降下朝鮮朝鮮不肯樓船將軍心意樓船有失朝鮮天子不能)[使太子使不能將軍圍城使濟南太守公孫)[便宜得以從事將軍:「朝鮮當下久矣不下。」樓船不會以素:「如此非獨樓船朝鮮。」以為樓船將軍將軍將軍麾下樓船將軍天子天子

將軍朝鮮朝鮮路人谿將軍相與:「樓船樓船將軍不能,(不肯。」路人路人元封谿使朝鮮大臣將軍使子長路人告諭朝鮮頗有

將軍爭功棄市樓船將軍將軍庶人

太史公為兵樓船番禺

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary