Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《朝鮮列傳》 Treatise on Korea

Click on any word to see more details.

朝鮮列傳》 Treatise on Korea

朝鮮滿自始真番朝鮮遼東復修遼東浿水盧綰匈奴滿亡命蠻夷走出浿水空地上下真番朝鮮蠻夷亡命王險

孝惠高后天下遼東太守滿塞外蠻夷使蠻夷君長見天禁止滿兵威財物侵降旁小邑真番臨屯千里

亡人滋多未嘗真番上書見天不通元封使不肯奉詔界上浿水使刺殺何者朝鮮天子朝鮮」。何為遼東東部都尉朝鮮發兵襲攻

天子罪人朝鮮樓船將軍渤海五萬左將軍荀彘遼東發兵距險左將軍遼東敗散多還走坐法樓船將軍七千王險城守窺知樓船樓船樓船敗散將軍山中左將軍朝鮮浿水西未能

天子未有使兵威使者頓首:「見信節請服。」太子五千軍糧萬餘浿水使者左將軍太子太子使者左將軍浿水還報天子天子

左將軍浿水西北樓船堅守數月未能

左將軍侍中乘勝樓船敗亡其先左將軍急擊朝鮮大臣使私約降樓船往來言尚未肯決左將軍樓船樓船不會左將軍使降下朝鮮朝鮮不肯樓船左將軍心意樓船有失朝鮮天子不能)[使太子使不能左將軍圍城不決使濟南太守公孫)[便宜得以從事左將軍:「朝鮮當下久矣不下。」樓船不會以素:「如此大害非獨樓船朝鮮。」以為樓船將軍左將軍左將軍麾下樓船將軍天子天子

左將軍急擊朝鮮朝鮮路人谿將軍相與謀:「欲降樓船樓船左將軍不能,(不肯。」路人亡降路人元封谿使朝鮮王險城大臣左將軍使子長路人告諭朝鮮頗有

左將軍爭功棄市樓船將軍當待左將軍失亡多庶人

太史公為兵樓船番禺見疑荀彘

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary