Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》

《離婁章句上》 Commentary on Li Lou I

Click on any word to see more details.

章句》 Commentary on Li Lou I

二十八

孟子:「規矩不能師曠六律不能五音堯舜仁政不能平治天下巧人所以所以師曠樂師知音六律陰陽五音之上無射五音:「治天下不可無法仁政治天下法度。」不可後世不行先王去聲愛人愛人聲聞先王仁政:「齊宣王不忍可謂梁武帝終日一食宗廟::犧牲死刑涕泣天下可謂然而宣王齊國不治武帝江南不行先王。」不足以為不能自行空也程子:「須要綱紀文章讀法平價不可。」,「有關然後可以周官法度」,:『舊章。』先王大雅所行不過遺忘典故聖人目力規矩準繩以為平直不可耳力六律五音不可竭心不忍天下平聲所以所以聖人耳目心思以為足以天下後世法度繼續丘陵先王可謂丘陵高下用力成功:「先王。」是以仁者高位高位仁者先王道者無道無法不信不信君子小人高位義理制度義理度量事物法度自守君子小人無道無法無道不信君子無法不信小人亡者僥倖而已城郭兵甲田野無禮無學去聲不知教民不知:「是以仁者所以。」詩曰:『。』大雅顛覆顛覆群臣急救孟子如此進退無禮先王道者詆毀責難不能。」:「人臣使堯舜尊君善道惟恐陷於不能行善。」:「所以。」:「先王君臣。」

孟子:「規矩聖人人倫人倫規矩所以聖人所以為人二者堯舜而已所以不敬所以堯舜君臣規矩孟子所以道性堯舜孔子:『而已。』堯舜君臣不法堯舜之外』,孝子不能苟得其實孝子不得公義至於不遠』,。」大雅孟子後人

孟子:「三代天下天下三代所以廢興存亡諸侯天子四海諸侯社稷大夫宗廟庶人四體死亡死亡。」去聲樂音上聲

孟子:「愛人不治平聲不治去聲我愛不得天下不得不得不治如此自治無不天下:『自求多福。』」

孟子:「天下國家』。天下在家在身。」常言未必有序大學所謂天子至於庶人修身」,是故

孟子:「不得天下四海。」大家得罪齊桓公:「得罪群臣百姓。」如此誠服盛大流行充滿難以國人國人可以君子人心不服人心不服:「戰國諸侯擅權或者未必取禍孟子可以天下所謂輿討賊朝廷死命處置。」

孟子:「天下大德小賢大賢天下無道二者順天逆天大小天下無道而已當然:『不能不受。』去聲使受命聽命蠻夷涕泣國師大國受命弟子受命自強般樂大國所為不可莫若文王文王大國天下文王方策所謂文王不同天下無道自我大國程子:「聖人學者作為如何有益。」:『孫子上帝天命。』孔子:『不可國君天下。』去聲大雅文王孟子孔子文王十萬孫子宗廟孫子眾多不但十萬而已上帝天下孫子臣服所以天命是以京師孔子仁者十萬不能當之國君天下不可所謂難為難為天下:『?』」受命大國天下師大文王大雅執持不能自強德行天命

孟子:「仁者所以亡者亡國不知以為安利所以亡者荒淫暴虐所以私欲本心顛倒錯亂至於如此所以不可忠言至於敗亡孺子:『滄浪可以滄浪可以。』滄浪水名孔子:『小子濯足自取。』清濁自取聖人入心無非至理可見夫人然後而後而後所謂自取:『作孽作孽不可。』。」得失存亡禍福自取

孟子:「天下天下天下去聲聚斂所謂人情莫不三王人情莫不三王人情1莫不三王人情莫不三王」,歸仁所以在乎去聲茂林所以在此今天仁者諸侯不可去聲終身不得終身陷於死亡去聲所以欲求不然日益日益不可』,。」大雅所為陷於而已

孟子:「不可不可有為禮義不能不知禮義不見仁義怠惰不能有為不能程子;「自治無不皆可不信不為聖人不能所謂不移。」安宅正路天理無人邪曲正路安宅正路哀哉!」上聲空也固有自絕可哀聖賢學者

孟子:「人人天下。」古字通用去聲上聲人為人為人人天下

孟子:「不可不信反身不悅不明信任反身所以不明不能真知所在:「不明至於不致以內以外以上可以以下可以。」是故天道人道當然不動未有。」:「便是之類。」中庸孔子見思修身子思曾子孟子子思大學學者潛心

孟子:「北海文王:『西養老。』太公東海文王:『西養老。』去聲何不西文王西方諸侯征伐故稱西太公文王鰥寡孤獨庶人太公求仕二老天下