Back to collection

Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹四書章句集注

《離婁章句上》 Commentary on Li Lou I

Click on any word to see more details.

章句》 Commentary on Li Lou I

二十八

孟子:「不以規矩不能師曠不以六律不能五音堯舜不以仁政不能平治天下巧人所以所以師曠樂師知音六律陰陽五音之上無射五音:「治天下不可無法仁政治天下法度。」不可後世不行先王之道去聲愛人愛人先王之道仁政:「齊宣王不忍可謂梁武帝終日宗廟::犧牲死刑涕泣天下可謂然而宣王齊國不治武帝江南不行先王之道。」不足以為不能自行程子:「為政須要綱紀文章讀法平價不可。」,「有關然後可以周官法度」,:『不愆不忘率由舊章。』先王大雅假樂不過遺忘典故聖人目力規矩準繩以為平直不可耳力六律五音不可竭心不忍天下平聲所以所以聖人耳目心思以為足以天下後世法度繼續不窮丘陵川澤為政先王之道可謂丘陵川澤高下因之用力成功:「至此先王之道。」是以仁者高位不仁高位仁者先王之道無道無法不信不信君子小人不仁高位義理制度義理度量事物法度自守君子小人而言無道無法無道不信君子無法不信小人亡者僥倖而已城郭兵甲田野無禮去聲不知教民不知:「是以仁者至此所以。」詩曰:『泄泄。』大雅顛覆泄泄顛覆群臣泄泄急救泄泄沓沓沓沓泄泄孟子如此無義進退無禮先王之道沓沓詆毀責難不能。」:「人臣使堯舜尊君惟恐陷於之至不能行善不以。」:「至此所以。」:「先王之政君臣。」

孟子:「規矩之至聖人人倫之至人倫規矩所以聖人所以為人臣道二者堯舜而已不以之所以不敬不以之所以堯舜君臣規矩孟子所以道性堯舜孔子:『不仁而已。』堯舜君臣不法堯舜不仁之外出乎』,孝子不能苟得其實孝子不得公義不仁至於不遠』,。」大雅商紂夏桀孟子後人

孟子:「三代天下天下不仁三代不仁之所以廢興存亡諸侯天子不仁四海諸侯不仁社稷大夫不仁宗廟庶人不仁四體死亡死亡不仁。」去聲樂音上聲

孟子:「愛人不治平聲不治去聲我愛反求諸己不得反求諸己天下不得不得其所不治反求諸己如此自治無不天下:『自求多福。』」而言

孟子:「天下國家』。天下在家在身。」常言未必有序而言大學所謂天子至於庶人修身」,是故

孟子:「為政不難不得巨室巨室天下四海。」巨室大家得罪不正邑人齊桓公:「得罪群臣百姓。」如此心悅誠服盛大流行充滿巨室難以國人取信國人可以而言君子不患人心不服人心不服:「戰國諸侯巨室擅權或者未必取禍孟子而言修德可以天下所謂輿討賊朝廷死命處置得宜此類。」

孟子:「天下有道大德天下無道二者順天逆天有道修德大小天下無道修德而已當然:『不能不受。』去聲使受命聽命蠻夷涕泣國師大國受命弟子受命先師修德自強般樂大國所為不可得莫若文王文王大國為政天下修德文王方策所謂文王其所不同天下無道修德之至自我大國程子:「聖人此類學者作為如何有益。」:『孫子上帝天命。』孔子:『不可國君天下無敵。』去聲大雅文王孟子孔子文王十萬孫子宗廟降神孫子眾多不但十萬而已上帝天下孫子臣服所以然天命是以京師孔子而言仁者十萬不能當之故國無敵於天下不可所謂難為難為無敵於天下不以不以:『不以?』」受命大國無敵於天下師大文王不以大雅不以不能自強修德天命

孟子:「不仁其所亡者不仁亡國不知以為安利所以亡者荒淫暴虐所以不仁私欲本心顛倒錯亂至於如此所以不可忠言至於敗亡孺子:『滄浪可以滄浪可以。』滄浪水名孔子:『小子濯足自取。』清濁自取聖人無非至理此類可見夫人然後而後而後所謂自取太甲:『作孽作孽不可。』。」得失存亡禍福自取

孟子:「桀紂天下天下有道天下有道有道去聲聚斂所謂人情莫不三王人情莫不三王人情1莫不三王人情莫不三王不盡」,此類歸仁之所以其所在乎湯武去聲茂林之所以其所在此今天仁者諸侯不可得去聲終身不得終身陷於死亡去聲所以欲求久之自今不然日益日益不可得』,。」大雅所為陷於而已

孟子:「不可自棄不可有為非禮不能自棄不知禮義不見自棄仁義怠惰不能有為不能程子;「自治無不之至皆可漸磨而進不信自棄不為聖人不能所謂不移。」安宅正路天理無人邪曲正路安宅正路不由哀哉!」上聲固有自絕可哀聖賢學者猛省

孟子:「人人天下。」古字通用去聲上聲人為人為不外人人天下

孟子:「不可得有道不信有道有道反身不悅有道不明信任反身其所以為不實不明不能真知所在:「不明至於不致以內以外以上可以以下可以。」是故天道人道當然至誠不動未有。」:「便是之類。」中庸孔子修身子思所聞曾子孟子子思大學學者潛心

孟子:「伯夷北海文王:『西養老。』太公東海文王:『西養老。』去聲何不西文王西方諸侯專征故稱西太公文王鰥寡孤獨庶人伯夷太公求仕二老天下天下天下二老伯夷太公非常老者天下既得天下不能蕭何所謂天下公私學者不可以諸侯行文之內為政天下。」而言大國在其中

孟子:「無能