Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷一百九十九 志第一百五十二 刑法一 Volume 199 Treatises 152: Punishment and Law 1

萬物始終相成先天刑罰慈惠殺戮所以:「百姓之中。」使威遠不能而已王道陵遲專任於是作為 本末無序不足相成

太祖太宗重典歲時忠厚海內文教立法用法之際天下犯法幾乎三代以來州郡愛民祖宗其實刑法》。

法制隨時損益一路大理寺一百三十天下參酌輕重太平興國十五淳化咸平八千五百五十給事二百八十十二十一儀制當時便簡易大中三十三百七十四農田

仁宗:「詔令不可?」:「咸平太宗詔令一二繁密以便不可?」於是中外得失官修咸平儀制制度約束五百號曰》。天聖農田有餘三十二百五七十六十七十頒行:「敕令治世動搖何以訓迪天下刪改未便樞密院。」五百二千三百一路八百二十四百五十三十二十六十八十六十在編之外

樞密使內外祿無著祿三司名數:「四千前後中外使得失天聖故事。」八百三十四六十五十六十七十三十三十四十

不足事情之外中外便可采成書二十然後頒行留意法令:「出於立法足以。」:「使。」於是以下二門輕重以下三十五約束禁止庶人七十等級高下之類體制

:「編修敕令違令足以仁厚不能推廣增多條目舊制一言一法不足事物幾時以來參照去取一代。」難以刊定宗親不專用法以後

崇寧元年臣僚:「然後破法非理。」前後編修法制條例變亂靖康:「祖宗一定奉行出於法令之外前後編修敕令以來成書。」

高宗播遷散逸建炎以前施行四月政和敕令不同官制法外條約紹興元年紹興敕令格式》,記者亦復引用監察御史:「法令得以一切!」十一月左右敕令刊定通用引用大理十年僕射秦檜專政指揮行事吏部之中有所畏忌不敢並立吏部尚書:「天子制度。」臣僚:「紹興以來指揮難以。」大理寺可否刑部分送六部參詳刑部侍郎敕令格式》,法令一切從事當然 不行甚至賄賂

刑部,?道經條例指揮其餘不得既而臣僚戶部尚書刪改九百敕令格式》。散漫用法之際不暇得以敕令名曰法事》,法令未有七月引用便於人情刑部未成丞相二十敕令格式》。

宗寶敕令:「二十九指揮非一未盡參酌而後不必引用一時權宜不可常法條目遵守。」四月敕令敕令格式》。十一其間修改四十四百五十刪去十七四百三十以後其餘一路前後增損不可

衰亂削除有所用法于時太祖受禪流刑二十三千二十二千五百十八二千十七徒刑二十十八十七一年半十五十三一百二十九十十八八十十七七十十五六十十三五十四十三十二十常行顯德不過不得通用常行

藩鎮跋扈朝廷姑息不問刑部刑部舊制大理寺而後刑部參軍司法內外刑部大理寺用法終身持平

建中竊盜滿武宗竊盜滿以來用法建中三千八十既而:「設法哀矜竊盜愛人竊盜滿。」

強盜傷人棄市傷人明白天下不明用法防禦使超等死罪海島奉法

開寶五月暑氣:「檢視洗滌杻械不能飲食病者醫藥即時。」仲夏官吏以為囚徒專事御史大理官屬選擇御史:「漢書》,天下。」廣州:「竊盜死者嶺南。」:「海隅習俗穿。」:「嶺南竊盜滿以上。」太宗隱微太平興國:「大獄逮捕滋蔓。」大事四十二十小事逮捕:「四十所在其事。」州縣往往破家江西轉運使罪人檢察三五疏理刑部官吏兩浙:「繫囚滿妄言朝廷。」:「加深。」

罪人所在細微道路非理死者:「罪人罷官家屬。」:「所在轉送。」元年犯罪刑部專意三百在外?不斷

開封女子登聞鼓一旦家業獨有:「之下如此得無恨不能四方不辭!」殿御史十四江南兩浙四川嶺南刑獄刑獄

宰相:「御史臺之前四方臺中御史躬親雍容自尊 ?」御史躬親專任:「大理節目移文千里可憐非人區分。」不須疑獄無疑官吏疑案

竊盜滿一貫舊制八月遣使:「夙夜。」十月京城繫囚近臣勞苦:「使不致以為?」宰相:「中外臣僚留心政務天下不治古人守一使飛蝗猛虎渡河黎庶申理豈不感召和氣改易帝王不當自居不能上達。」繫囚以為後世遵行》。

上疏:「四裔遠方天子使:『 。』之中行法罪人送上不行殿引見御史廷尉使法官。」不能

儒士判官不須刑部:「官吏死罪。」定制死刑不得法官判官刑部天下獄吏御史臺二十大獄:「滋蔓。」推事大理寺以下刑部天下判刑:「舊制大理定刑判官開寶斷定大理官印得當。」

淳化刑獄疑獄未決州縣稽留小吏便宜從事大理刑部樞密學士知院事大理寺刑部裁決中書省宰相

大理寺天下大事二十五二十小事大事十五小事御史臺以上尚書以上:「大小以下不得專責。」以來參軍選擇詣闕使數年之間刑罰既而刑獄未嘗有所平反其事轉運

至道可疑不敢死事可疑轉運格律

真宗宰相:「執法不可稱職。」刑部三十二引用翌日裁處輕重咸平黃州王禹偁以上景德元年:「不定所在處斷之類。」刑獄筆記其一:「四方刑獄官吏未盡得人軍民事務轉運使周知朝臣