Back to collection

History of Song 宋史

卷三百七十四 列傳第一百三十三 張九成 胡銓 廖剛 李迨 趙開 Volume 374 Biographies 133: Zhang Jiucheng, Hu Quan, Liao Gang, Li Dai, Zhao Kai

Click on any word to see more details.

九成
維基百科標誌 维基百科條目九成
九成其先開封錢塘京師權貴:「。」九成:「遊客?」

紹興上將進士考官直言高等九成對策:「禍亂所以聖人陛下大為中國好戰人心不服背叛委身夷狄經營兒戲前世中興大抵中興皆知父兄妻子陛下天子不得不得淒惋所以?」:「閹寺聞名不祥名字稍稍使掃除結交往來干預政事。」首選九成:「中興以來不為不能。」

不能逮捕九成:「。」九成:「主上觀望宰相?」九成學者聞人

以太博士著作著作:「家法而已在於陛下不以。」浙東

未幾宗正禮部侍郎刑部侍郎大辟成案九成始末平反九成:「?」

議和九成:「中國。」使在朝秦檜:「。」九成:「九成胡為異議不可輕易。」:「優遊委曲。」九成:「未有。」九成:「敵情不可不察。」

經筵西漢災異倉庫僚屬宿九成:「未能惠民?」

秦檜:「自古朋黨人主無所畏宮觀。」九成往來其間大方朝政謫居南安南安十四隱然九成:「苟取。」溫州戶部督軍九成戶部九成數月

九成經學議論太師

胡銓
維基百科標誌 维基百科條目胡銓
胡銓建炎高宗策士淮海治道天道」,:「陛下干戈內訌。」:「宰相晏殊樞密參政范仲淹。」萬餘高宗多士第五撫州軍事判官太后贛州本州官軍先生春秋》。

紹興湖北審察兵部尚書賢良方正樞密院編修

秦檜決策使詔諭江南中外

小人市井無賴宰相無識使欺罔天聽天下切齒無故使詔諭江南臣妾南面稱王以為子孫帝王萬世一旦豺狼父子不遠陛下天下祖宗天下陛下所居祖宗奈何祖宗天下天下祖宗陛下屈膝祖宗夷狄祖宗數百赤子朝廷天下士大夫變為胡服異時豺狼安知不加無禮

童子無識使怫然堂堂大國相率陛下:「屈膝太后中原。」嗚呼變故以來不以陛下然而情偽可知陛下不覺膏血不恤國大忍恥天下甘心天下後世陛下何如百出奸邪決不太后決不決不中原不可得不可國勢陵夷不可痛哭流涕

向者陛下間關危如累卵當時不忍北面臣虜國勢士卒頃者陸梁入寇襄陽淮上淮陰往時萬萬不得已至於用兵無故穹廬三軍所以虛名天下大勢有所不可百官軍民陛下一旦變作不測存亡未可知

雖然不足道秦檜大臣陛下不能陛下禮部侍郎厲聲:「侍郎故事不知!」可見建白僉議可否天下有識之士以為朝廷無人可惜

孔子:「微管被髮左衽。」管仲衣裳秦檜大國衣冠陛下罪人管仲罪人傅會參知政事天下有如饑渴不敢可否天子政事堂發問:「侍從。」嗚呼參贊如此有如折衝秦檜

區區人頭竿然後羈留使無禮問罪之師三軍不然東海朝廷

狂妄劫持除名降詔中外朝臣迫於公論廣州明年改簽威武判官十二諫官橫議除名新州十八新州怨望

二十六上書宜興進士師古千金廣州啟事新州為人師古袁州安遠縣三十一自便

即位議郎召對修德練兵:「。」吏部興元秘書起居郎史官失職不必庶人之下殿東南未嘗殿殿不立前後殿侍立史官未嘗今日班次自今前言不必班次國史院編修禮記》,:「為重分為名為陛下假人。」

進言建康:「入關光武守信大抵不能全勝今日大勢以北天下建康建康中原。」

行幸恢復御史宿州大將李顯忿上疏

問政應詔上書始終春秋災異政令上下不合:「不能秦二世趙高橫行不得漢成帝不得靈帝竇武陳蕃天下不得不得隋煬帝虞世基李密稱帝不得唐明皇不得陛下即位以來號召災異不能。」

:「周世宗七十淮南一日七十世宗恢復勇敢宿州滿敗軍之將所得權貴上天昭然陛下不可。」納諫:「興元所謂一言』。」:「。」

:「陛下銳意恢復。」舍人修國史不當如此臣子不顧

十一月遣使侍從可否不可而已:「京師播遷維揚完顏秦檜:『。』向來不能?」宗正不許

以軍節度使:「受降六朝河南旋踵河南未幾未幾中國大將爵祿中原萬一包藏禍心絕後。」

國子祭酒兵部侍郎八月災異殿減膳急務急務議和議和

靖康迄今四十大變不可彰彰肉食牢不可破不知附會不知立國不戒鴆毒附會小人情狀

今日不成陛下何謂

真宗皇帝宰相:「切勿講和聞出無敵國外如是自此中國多事。」不以為然既而海內不用

中原謳吟思歸日夜引領陛下拯溺救焚不啻赤子慈父中原絕望後悔

今日藩籬咽喉彼得藩籬咽喉決不大江決不大江不守決不

紹興戊午建議大臣南京交割一旦親征請和反覆如此如初驚動太上居民一空覆轍不遠忽而不戒

紹興議決歸正歸正一切遣還數百蕭牆歸正反側決不反側肘腋決不釁端不知何以

二十年間膏血迄今府庫生理蕭然蝗蟲自此蠹國害民

今日養兵之外歲幣十年千億歲幣之外覿覿之外賀正生辰使賀正生辰之外使使使生民疲於奔命中國陛下

去國再拜以為繁文小節不必計較以為四郊大夫問鼎義士;「橫行國號大小輕重?「再拜臣子則是不足問鼎不必,「不必

再拜不已稱臣稱臣不已不已不已不已輿輿不已青衣然後

至於匹夫尚可

今日決不獨斷追回使者請和戰士哀痛民心天下如此千億歲幣專意書名再拜稱臣忿輿青衣

利害較然童稚陛下。《春秋左氏婦人今日婦人不然流放以為臣子分之

急於歲幣使者本職措置西東海

使忠義八十楚州高郵射陽大將密詔:「詔令緩急射陽大事。」出師掎角大雪