Back to collection

History of Song 宋史

卷四百十七 列傳第一百七十六 喬行簡 范鍾 游似 趙葵 謝方叔 Volume 417 Biographies 176: Qiao Xingjian, Fan Zhong, You Si, Zhao Kui, Xie Fangshu

Click on any word to see more details.

〈()〉

婺州東陽呂祖謙進士通州便民事主管戶部 秘書正字樞密院編修秘書西轉運判官嘉興淮南轉運判官西刑獄常平中國 近臣西刑獄鎮江起居郎國史編修實錄檢討 宗正秘書監工部侍郎兼職

即位丞相應詔上疏

人才治本國威奸宄不然侍從郡守其所賢能才識 不知陛下其一內外無所不有陛下其一施行天下 陛下

決不決不風節不阿收拾其所施行往往末節無關古今不至於抵觸然後聽受其間遠識高出忠言

陛下至今職業 天下未知得罪甚至流竄以為陛下厭惡直言以此得名朝廷 便於不當不當治亂安危莫不由此

:“天命士氣。”殿”,:“群賢異同渙散。”國子祭酒吏部侍郎禮部尚書刑部尚書殿學士簽書樞密院簽書樞密院

太后

向者陛下內廷舉動稟承小人蠱惑有所忌憚不敢安能小人陛下安能不無陛下天下皇極小人其所

為此奔走使令綱紀聰明天下官府公道亂民曲直 不已勢必至於眾人陰險巧佞日積月累氣勢人主威權自知

陛下在身警戒之間眾多春秋聲色萬一不能自製盛德大有虧損陛下

火災外行不當不當

:“國家節度邊陲大將一旦李全變生肘腋驅除竊意憤激 莫若乘勢淮陰然後殺青姓名誅戮大體不然跋扈不敢見殺不敢朝廷柔道其所不獨李全而已。”

:“山陽久安當日揚州足以未必窺伺不可。”屯駐重兵南北

:“李全泰州剿除不可氣貌未必深謀勇決西西下邳下邳敗軍之將十年之內自白忘恩天理人情決意。”所料 樞密院收復上疏

中原大有有成 出師不可至於不可自古而後陛下今日之內 之前之後更新君子未盡小人未盡更始士大夫苟且 朝廷州縣不知自如低價物價京師百貨紀綱法度 號令陛下國內臣子乾坤混一奸雄戎狄

自古帝王以為根本十年上下相接不知有所緩急有效將校奮勇平日其他人心如此陛下未有轉移從事忠義境內州縣饑寒乘時報怨蕭牆未可 強敵不得赤子有如奈何不可往時 山谷窺伺朝廷有事北方不能

自古 必須練兵然後舉事遼闊出師陛下一面屈指三十 足以驅馳陛下三十不足進取威望意氣招徠即可接納降附即可為兵未知錢糧興師十萬千金千里饋糧不已至於 不已至於不知幾千而後可以百姓州縣大軍多端何以陛下金幣可一而不可再不可再三之後中輟前功勉強不足不堪北方未可南方騷動中原 所在空曠縱使東南遼遠河渠可通盜賊必須負載二十未必千里之外糧道為兵以為他日進退不能陛下堅持 紛紛

樞密院

殿主帥 為首二十右丞撓敗戰守襄陽收復。”進取 :“內外事勢不可。”懇切不出

九月有事雷雨 左丞故事邊防財用執政中興國事平章軍國以上重地節度宣撫使十八節度使使魯國元年二月八十六太師

老成居官顯達至於當時隱逸周禮》、《文集》。

婺州蘭溪嘉定進士調博士通判太平徽州刑部殿說書 :“仁宗甚多。”對曰:“仁宗多事至於今日。”吏部郎中說書秘書國史 編修祿檢討起居郎祭酒兵部侍郎修國史祿修撰兵部侍郎給事中兵部尚書殿學士簽書 參知政事元年歸田不許樞密院歸田左丞樞密使東陽歸田不許 殿大學士使晚節正月

守法赫赫雅量齊名著書禮記》。

刑獄嘉定十四進士大理大理寺太常兵部秘書丞郎中轉運判官刑獄常平軍器監宗正樞密承旨

禮部侍郎禮部侍郎有事上疏:“事天政事 。”修國史實錄修撰禮部尚書:“告之真命從軍十年立功統領 所屬朝廷功勞。”

禮部尚書給事中修國史實錄修撰工部侍郎四川宣撫司軍事給事中吏部尚書:“唐太宗貞觀如是?”對曰:“人主足以旋乾轉坤王道不知一日歸仁期月王道 不速有時間斷挽回天下大勢至於佐理非人何以。”太宗:“太宗 貞觀陛下艱危回視太宗乃爾敬畏貞觀超卓節用以致 貞觀陛下益加。”

正月殿學士簽書樞密院南充八月參知政事閏月樞密院 參知政事萬壽樞密院參知政事右丞樞密使歸田不許 殿大學士使爵國十一致仕

使初生南嶽神降 襄陽飲食事功南康有用警報深入 死戰惟恐以此一日將士十二:“朝廷別有。” 一言機警

嘉定十年襄陽棗陽人情敗走十三至高高頭率先鄧州進擊 萬戶十數八百

十四人犯蘄州方命:“不克相見。”三月丁亥大將引兵萬餘閉門不出 久長出山大成十四數百力戰步騎庚寅官軍 左右策應背山分為相當:“夜戰預備大鼓鼓聲五十 未幾下山土豪祝文 相持如故將校黎明四面山谷乘勝斬首 子女萬餘重器棗陽安撫

十五通判大理西安 參議十七李全青州使:“。”:“不能 不能奈何?”:“精銳三萬不敢。”:“不若示眾可選。”:“ 豈可使命必將力爭自衛強壯老弱示眾。”

慶元揚州調五千寶應使不合以為

元年滁州西朝廷上書丞相