Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百十七 列傳第一百七十六 喬行簡 范鍾 游似 趙葵 謝方叔 Volume 417 Biographies 176: Qiao Xingjian, Fan Zhong, You Si, Zhao Kui, Xie Fangshu

〈()〉

婺州東陽呂祖謙進士通州便民事主管戶部 秘書正字樞密院編修秘書西轉運判官嘉興淮南轉運判官西刑獄常平中國 四事近臣金人西刑獄鎮江起居郎國史編修實錄檢討 宗正秘書監工部侍郎兼職

即位丞相應詔上疏

人才治本國威奸宄近事不然侍從郡守賢能才識 不知陛下其一內外陛下其一二見施行天下 陛下

決不決不風節收拾施行往往末節無關古今不至於抵觸然後聽受其間遠識高出忠言

陛下至今職業 天下未知得罪甚至流竄以為陛下厭惡直言以此得名朝廷 便於不當不當安危莫不

:“天命士氣。”殿”,:“異同渙散。”國子祭酒吏部侍郎禮部尚書刑部尚書殿學士樞密院樞密院

太后

向者陛下內廷舉動稟承小人蠱惑有所忌憚不敢安能小人陛下安能聖心不無陛下天下皇極小人

為此奔走使令綱紀聰明天下官府公道亂民曲直 勢必至於眾人陰險日積月累氣勢人主威權

陛下在身警戒之間眾多春秋聲色萬一不能自製盛德虧損陛下

火災外行不當不當

:“國家節度邊陲大將一旦李全肘腋驅除憤激 莫若乘勢淮陰然後殺青姓名誅戮存吾大體不然跋扈不敢不敢朝廷柔道李全而已。”

:“山陽當日揚州足以未必窺伺非我不可。”重兵南北

:“李全泰州不可未必深謀勇決西西下邳下邳敗軍之將十年之內忘恩天理人情決意。” 樞密院收復上疏

中原有為 不可至於不可自古而後陛下今日之內 之前之後更新君子未盡小人未盡士大夫 朝廷州縣不知自如低價物價京師百貨法度 號令陛下國內臣子乾坤混一奸雄

自古帝王以為根本十年上下相接不知有所緩急有效奮勇平日其他人心如此陛下未有轉移從事忠義境內州縣時而報怨未可 強敵不得赤子復有奈何不可往時 山谷窺伺朝廷北方不能

自古 必須練兵然後舉事遼闊陛下一面屈指二三 足以陛下二三十萬不足進取威望意氣招徠接納為兵未知錢糧興師十萬千金千里至於 至於不知幾千而後可以百姓州縣大軍多端何以陛下金幣不可不可再三之後中輟勉強不足不堪北方未可南方騷動中原 所在空曠縱使東南遼遠河渠可通盜賊必須負載二十未必千里之外糧道為兵以為進退不能陛下堅持 紛紛

樞密院

殿司主帥 為首二十丞相襄陽收復。”進取 :“內外事勢不可。”懇切不出

九月雷雨 丞相故事以邊執政中興國事軍國以上重地節度宣撫使十八節度使使魯國元年二月八十六太師

老成居官顯達至於當時隱逸賢者周禮》、《文集》。

婺州嘉定進士調博士通判太平徽州刑部殿說書 :“仁宗甚多。”:“仁宗多事至於今日。”吏部郎中說書秘書國史 編修祿檢討起居郎祭酒兵部侍郎修國史祿修撰兵部侍郎給事兵部尚書殿學士 參知政事元年不許樞密院丞相樞密使東陽不許 文殿大學士使正月

守法赫赫雅量齊名禮記》。

刑獄嘉定十四進士大理大理寺太常兵部秘書丞郎中轉運判官刑獄常平軍器監宗正樞密承旨

禮部侍郎禮部侍郎上疏:“政事 。”修國史實錄修撰禮部尚書:“真命從軍十年能立統領 所屬朝廷功勞。”

禮部尚書給事修國史實錄修撰工部侍郎四川宣撫司軍事給事吏部尚書:“唐太宗貞觀如是?”:“人主一念足以王道不知一日歸仁王道 一念有時間斷挽回天下至於非人何以。”太宗:“太宗 貞觀陛下艱危回視太宗敬畏貞觀用以 貞觀陛下益加聖心。”

正月殿學士樞密院八月參知政事閏月樞密院 參知政事萬壽樞密院參知政事丞相樞密使不許 文殿大學士使十一致仕

使初生南嶽神降 襄陽飲食事功南康有用警報深入 死戰惟恐以此一日將士十二:“朝廷。” 一言機警

嘉定十年襄陽棗陽人情敗走十三金人高頭高頭金人率先鄧州金人進擊 萬戶十數八百

十四金人蘄州方命:“相見。”三月丁亥大將萬餘金人閉門不出金人 久長十四數百力戰步騎庚寅官軍 左右策應金人背山分為相當:“金人預備大鼓鼓聲五十 未幾土豪 金人僵屍金人黎明四面山谷金人乘勝斬首 子女萬餘重器棗陽安撫

十五通判大理西安 參議十七李全青州使:“。”:“不能 不能奈何?”:“精銳三萬不敢。”:“示眾可選。”:“ 豈可使命必將力爭自衛強壯示眾。”

元年揚州調五千寶應使不合以為

元年滁州西朝廷上書丞相:“不宜 使內地包藏不止肆行所謂入室不可。”金人 不少形勢不得求解不許不得已

:“李全鹽城知縣朝廷彼得一意舟楫器械窺伺城邑 觀火鹽城設施鹽城入山堂堂如此舉措豈不 貽笑天下貽笑山陽已知鹽城明言人心解體萬事渙散社稷不可 李全忠臣孝子丞相發兵可以強國安社稷父子庶幾萬一使丞相 發兵討賊不可強國安社稷不知不復朝廷東安江南江南 社稷社稷丞相丞相臣子丞相門人弟子莫不。”

:“父子兄弟見外盜賊 不為視朝李全可言城邑忌憚朝廷隱忍何以 欲望水陸誅鋤安社稷生靈不才朝廷不然處分安邊以便 國事。”

參知政事刑獄滁州刻日武定步騎 參議