Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Song 《宋史》

卷四百四十二 列傳第二百〇一 文苑四 穆脩 石延年劉潛 蕭貫 蘇舜欽 尹源 黃亢 黃鑑 楊蟠 顏太初 郭忠恕 Volume 442 Biographies 201: Literature 4 - Mu Xiu, Shi Yannianliuqian, Xiao Guan, Su Shunqin, Yin Yuan, Huang Kang, Huang Jian, Yang Pan, Yan Taichu, Guo Zhongshu

文苑

延年〈()〉

鄆州章句真宗經行預選進士出身調泰州參軍齟齬通判使誣告池州中道京師登聞鼓訴冤京師出遊潁州文學參軍道中

修性權貴交結往往作佛使白金五百不受:“糊口。”宰相學官自負孝經》、《》,浮屠佛事

五代開始古文其後楊億天下學者於是古文兄弟一時士大夫參軍延年先世幽州幽州契丹延年為人跌宕任氣讀書大略

進士真宗進士以為奉職延年:“祿?”延年不得已殿直太常寺金鄉通判乾寧大理評事校勘祿大理寺上書太后還政天子太后延年延年延年通判海州太子中登聞鼓院

天下三十餘年二邊召見河東十數延年:“不暇行者人人。”使唃廝囉回鶻

延年喜劇酒樓對飲終日一言以為非常美酒自若酒色明日酒樓延年不可世務天下是非不當

使河東朝廷其一

定陶古文進士起家軍事推官蓬萊鄆州大號:“。”

同時文學京東進士三禮出身調乾寧主簿二十

臨江氣概進士大理評事通判宿太子中史館仁宗即位太常吏部開封府推官三司判官京東轉運使

”,不法前後凶悍江東洪州尚書刑部員外使江東

撫州司法參軍明法紿後周發誓生子撫州:“!”生子轉運使不受:“得知。” 布衣姓名乞食道上兵部員外營建皇太后未及

不苟合於中人》,詞語清麗李賀

子美參知政事工部郎中集賢院慷慨狀貌當天學者河南修好古文一時

調滎陽玉清昭應宮二十一登聞鼓院上疏

烈士明君過失是以上前腹誹不如不如三代陛下

今歲陰晦農田十九任用政令賞罰陛下大臣歸咎刑獄陛下肆赦天下以為如此則是殺人傷人抵罪天意斷決之後陰霾

:“火災。”烈焰四起陛下降服哀痛失職輔弼左右國體弄權芻蕘庶幾所以

之間為此修復聚首橫議皇帝勤儉餘年天上富庶及其海內陛下即位十年百姓大興土木財力百姓何以天災逆天陛下莫若至治使百姓可以天意安民

賢君修道亂世陛下漢元帝茂陵白鶴:“ 火災戰慄恐懼變異不肯以至於!”茂陵不及上都白鶴不及四方帝王如此

五行》:分別信道耀虛偽宗廟宮室興師不能魯成公劉向成公子孫襄公劉向大夫陛下內省前世天下

上書

聖神四海不可遍照無間然後

乙亥詔書四方往往陛下陛下即位以來勤求直言使直言詔書前事大臣陛下聰明杜塞虧損自取覆亡進賢宰相諫官御史旨意多士不得陛下天下

孔道剛直不知數年不敢陛下中傷使目睹時弊不敢

:“國家?”:“大臣祿小臣畏罪不敢不得。”漢文女子肉刑武帝肉刑古法近臣女子所在不可後世國家爵位安可使閉塞上位孤危陛下芻蕘可以保全

進士祿寺主簿大理評事康定河東地震

河東地大十萬不止疑惑衰微喪亂大變內外交歡衰微喪亂災變天人古今恐懼安於逸豫信任近臣政事廟堂之上祿施設便之中西北遠方不知近事心疑不敢朝廷安民默然諫官御史災害上心民情聚首橫議

祿目睹心思流汗剛直奸臣不用天下不許中傷不知所措

既而國家陛下丁寧陛下陛下發明群臣踴躍旬日其間切中朝廷虛言可以可以安民安民何以神靈大臣天聽不為陛下迂闊不足綱紀其事不可二事

治國治家治家正則神明民間陛下比年俳優賤人賜予過度賜予過度政事用度不足國史祖宗視朝白事委曲真宗末年陛下春秋鼎盛隔日殿政事府庫匱竭計度經費二十祖宗用度不足政事用度不足國大陛下放棄親近鯁直因此災變天下幸甚

其二使不須一二御史諫官而已陛下用人尚未吏部侍郎侍郎超越非常非常輔相之後沸騰天意愛惜陛下中立在朝詼諧士人語言人情使災害朝廷近臣陛下左右如此天下官吏可知遠人中國罷免御史登高溫和執政建置不敢有所相關旁人可笑御史諫官陛下執政諫官近臣不敢

陛下勤儉輔弼得人天下不治災異陛下留意

集賢宰相政府引用一時聞人御史便所為殿直公錢妓樂賓客搖動開封府於是同時知名因緣得罪四方以為:“一舉。”

吳中友人京師隔絕

兄弟京師相就千里自取愁苦親戚豈不知會安逸愁苦

京師不敢犯人顏色不敢議論時事上下不幸嫌疑不能之後死地然後來者往往言語傳播好意幾希不敢相見如此安可其間超然江湖之上衣食

持國團聚衣食不可閉關不可使人人持國持國惡言上下使不能前日

終日勞苦應接不暇寒暑奔走塵土泥淖不能人事都城使譏笑愁苦

兄弟親戚居室終日應接奔走耳目機關待人安閑之下羅列愉悅二門覽古江山之間足以足以高僧隱君子園林不覺日暮

孔子春秋:“。”風俗樂善好事守道好學欣然罪人相遇孔子彼此人生自得有所何必高位祿奉養然後仕宦南北安可親戚窘迫不得持國使而後以為!《:“莫如兄弟。”兄弟急難拯救:“喪亂兄弟不如。”安寧禮義琢磨持國兄弟急難安寧之際古人不能持國

湖州長史上書朝廷蘇州石作滄浪讀書發憤豪放往往驚人草書落筆為人

為人任氣草書不能尚書員外三司判官

博學文學知名議論明辨有為源自有所過人殿直進士太常博士芮城河陽新鄭通判滄州上書:“為主萬歲不為以此輕視主將。”所以諸侯諸侯亡者諸侯建國諸侯輕重不得河北聽命天下不能河北不順奸雄德宗李希烈敗亡四方不生中興歸國武宗如是二百奸臣逆子相者不敢神器不足諸侯

廣明之後關東方鎮王室河南羅氏河北一舉諸侯使承嗣如此不過一方