Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷57 列傳第22 盧思道 李孝貞 薛道衡 Volume 57 Biographies 22: Lu Sidao, Li Xiaozhen, Xue Daoheng

Click on any word to see more details.

盧思道從父

盧思道范陽秘書監隱居不羈十六中山為人碑銘不解於是感激讀書河間不能:「有益徒然!」魏收數年之間才學操行輕侮,《笞辱前後因而調其後僕射司空參軍員外侍郎中書省文宣當朝文士挽歌魏收不過一二人稱」。漏泄丞相西祭酒太子舍人司徒參軍居官歸於悵然感慨五言詩以為數年京畿主簿主客給事黃門侍郎周武帝三司長安同輩數人蟬鳴》,所為詞意為時新野庾信作者未幾還鄉從兄作亂宇文討平引出露布加點掌教上士高祖丞相太守

鄉里京師便見識知音過誤虛名通人相接吹噓疏懶勢利淡然三十未始懷抱沃野彌望野人馴養朝夕賞玩。《」,。《」,。《淮南東歸」,衡陽」,清音以降罕見獨立唼喋雞鶩不亦五十聊以自慰

清高順風排空島嶼綿邈霜露斗柄寒門遲遲洞庭臨風江湖原野相續齊國密山徐步競逐沅水宿避暑相依重圍刀俎絕命其所於是屏氣煙霞江海何時太清鼓舞薄層小鳥無恥沖天交戰太牢求見榮辱君子

開皇解職自恃既而》,切當

莊子:「。」餘年五十疇昔

餘者少選而言:「天地大德所以兩儀立身孔門麗則有節進退無慍貴賤之間從容之際欣羡。」

莞爾:「何所左右夫人無生教義規行矩步之後仁義本性江湖風波非一才識篤學於焉側目木訥所以漿江都長沙哀歌於是慟哭不遇末葉汗流浹背馬尾之外櫛風沐雨三旬九食不敢小小四門餘年退退游泳耕田鑿井南山明月節制周旋濁酒高歌滿天地野人以是?」

:「他人有心梗概。」答曰:「殊致是以藪澤山林人事可以流涕百年不可周章之內窮通榮辱無識凡近居家人面獸心不孝不義出門讒佞無愧無恥退知足陳力就列格言悠悠遠古近代,《執政朝露小車夕陽匍匐美言諂笑美女遺跡鄧通無餘上堂亡魂心戰俄而揚眉高視闊步攜手華轂山川千變萬化出神為此衣冠士族不仁不畏不義妻子內蘊妙舞以為如此屏息驅馳勢利輕生所以真人榮辱風力文教重臣大道掃地輕薄礫石變成芝蘭不見。《:'聖人萬物',!」

奉詔使頃之未幾侍郎內史侍郎于時大理道上:「太僕刑部大理刑名未可。」殿朝臣京師五十二遣使弔祭三十于時大業河東長史

尚書僕射風神淡雅容止行書幽州:「千里。」十七太尉參軍參軍受禪太子舍人僕射尚書:「尚書郎無愧幽州。」其後侍郎使武帝中士大宗開皇尚書祠部侍郎高祖集群自陳功績僕射使相繼朝廷未幾徐州長史吏部尚書:「為人行為。」以為美談乘馬致死還價:「六畜常理人情?」不受寬厚此類長史宇文刺史仁壽奉詔河南道大使奉使三司三百骸骨不許大業太子庶子洛陽七十二字元人人信州刺史為著好學屬文司徒參軍賓客從兄郎中太子舍人季節范陽給事于時黃門侍郎求婚太尉參軍舍人太守散騎常侍使給事黃門侍郎周武帝三司大夫即位吏部大夫高祖丞相作亂三司開皇太守於是刺史自此不復留意文筆:「五十一時!」暇日賓客弦歌終日內史侍郎內史李德林文翰無干不理禦史其事刺史文集二十

大業至大河東濟州刺史常山太守專精好學十三左氏》,子產》,頗有其後彭城為兵從事尚書僕射弘農一代偉人吏部尚書隴西:「。」河東:「關西孔子。」記室即位太尉府主簿散騎常侍使武平五禮》,尚書使傅縡主客五十南北魏收:「傅縡所謂。」范陽盧思道安平李德林齊名友善中書省中書侍郎太子後主于時頗有附會參預政事不能禦史鄉里主簿祿上士

高祖元帥刺史刺史高祖受禪除名河間北征突厥內史舍人散騎常侍主使:「江東永嘉華夏慕容名號滅亡遠略兩立兼併所以江表有年陛下三代一九使區區天網之外奉使。」高祖:「置之度外言辭。」江東篇什雕蟲有所南人無不吟誦淮南道尚書吏部文翰臨江:「江東。」答曰:「大事成敗以至。《禹貢九州後漢群雄孫權兄弟受命吞併永嘉分割戰爭不息天道郭璞:'江東三百中國。'滿運數而言無德自古由此主上躬履恭儉上下離心在於公卿而已小人政事尚書江總經略摩訶大將有道無德甲士不過十萬西巫峽東至分之席捲。」:「成敗事理分明豁然才學不意籌略乃爾。」吏部侍郎後坐人物任人有意除名揚州令人揚州不樂王府漢王江陵內史內史侍郎加上三司

戶外有人便沉思如此高祖:「作文。」高祖稱職牛弘:「驅使勤勞使。」於是高祖:「國家大事豈非?」樞要太子爭相素雅推重聲名一時

仁壽朝政機密檢校驅策一旦不勝哽咽高祖:「光陰侍奉。」於是