Back to collection

Book of Wei 魏書

卷100 高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯 Volume 100: Goguryeo, Baekje, Wuji, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Kumo Xi, Khitan, Wuluohou

Click on any word to see more details.

高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯
高句麗出於夫餘先祖河伯夫餘既而夫餘牛馬夫餘不能置於及其善射夫餘非人所生異志駿夫餘于田善射之一甚多夫餘謀殺:「才略四方。」夫餘東南大水夫餘:「是日河伯外孫今日逃走如何?」於是不得遇見其一麻衣號曰高句麗以為

夫餘懷孕及長國主國事征夫夫餘大敗統屬子孫相傳國人及長殘破曾孫曾祖名為高句麗相似」。勇力便弓馬正始入寇遼西安平,[1]幽州刺史玄孫慕容氏相攻擊建國慕容真率乘勝珍寶男女五萬宮室都城遣使來朝阻隔不能百濟

世祖曾孫遣使方物國諱世祖名諱員外侍郎都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東開國高句麗其所平壤遼東一千東至夫餘民戶東西千里南北一千土著山谷布帛蠶農不足飲食歌舞男女貴賤潔淨宮室官名鳥羽貴賤跪拜十月祭天國中大會公會衣服錦繡金銀以為蹲踞食用使黃金二百白銀四百

率眾世祖散騎常侍上書王化不送世祖樂平世祖

文明太后顯祖出嫁朝廷安樂尚書左右朝廷婚姻未幾不遠方便上書妄稱朝廷散騎常侍駿切責死者:「天子奉詔。」顯祖

至高貢獻時光蕭道成使高祖:「成親竊號江左滅國繼絕世越境外交篡賊守節不以送還承明所部動靜。」

太和十五百餘高祖舉哀東郊謁者僕射李安車騎大將軍太傅遼東開國高句麗大鴻臚使持節都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東開國高句麗衣冠世子入朝上書使詣闕自此貢獻正始世宗東堂引見使,[2]:「高麗地產黃金出自夫餘夫餘勿吉百濟國王境內所以王府。」世宗:「高麗上將專制海外使復舊失常。」

神龜靈太后舉哀東堂遣使車騎大將軍東夷校尉遼東開國高句麗世子將軍東夷校尉遼東開國高句麗正光光州安寧將軍衣冠使京師出帝使持節散騎常侍車騎大將軍東夷校尉遼東開國高句麗衣冠天平侍中大將軍如故成立武定使

百濟其先出自夫餘高句麗土著率皆山居五穀衣服飲食高句麗

餘慶遣使:「建國豺狼瞻望涼風伏惟皇帝陛下協和不勝私署冠軍將軍駙馬都尉長史將軍太守司馬自然萬一神祇垂感天庭。」:「高句麗夫餘先世親率餘燼醜類三十殫力天慈奉送後宮子弟牧圉匹夫不敢自有。」:「有罪大臣無已滅亡假手士馬樂浪天威一舉有征無戰承風響應高麗不義非一南通北約蠕蠕共相唐堯至聖不捨壅塞後悔庚辰西北國高麗乃是王人長蛇徒跣無已區區萬代陛下天地所得以為實驗。」

顯祖僻遠冒險禮遇優厚遣使與其使:「無恙之外不遠魏闕至意萬世四海統御宇內八表歸義不可風俗士馬所聞高麗陵犯順義遣使浮海從來積年存亡未能中國不可以疑似必然經略。」:「高麗先君舊怨大德使國有乘機高麗供職未有使命便往年平壤高麗行人不能司法其所自陳然後興師海外羈縻歲時強弱大略猶在中夏宇內無虞偏方高麗未及卜征不從詔旨元戎啟行便使鄉導之後元功不亦至心雜物。」護送

高句麗餘慶等於下詔切責使浮海餘慶誠節海濱風飄

勿吉高句麗肅慎各自東夷言語豆莫婁五千和龍二百玉山北行十三日北行日至北行十五日至東北十八國有大水地下築城穴居形似開口出入車馬水氣鹽池婦人男子皮裘女家便以為夫婦洗手虎豹善射長三其父八月毒藥箭鏃禽獸便毒氣殺人太山大白」,虎豹害人不得山上

遣使太和五百乘船河西𣳅沉船契丹西和龍高句麗百濟水道并力高句麗奉使大國可否三國共和侵擾取得遣使明年入貢

回國、[3]何國、[4]前後遣使

太和十二勿吉遣使方物京師十七遣使五百景明遣使朝貢自此正光使爾後中國紛擾興和六月遣使方物至於武定不絕

失韋勿吉千里千里和龍契丹國北行日至北行北行高大三百北行大水北行日至北行大水國土庫莫奚契丹豆莫婁頗有牛馬逐水貂皮丈夫角弓束髮叉手竊盜殺人三百男女白鹿釀酒婦人穿不得乃至父母男女置於之上武定四月遣使方物武定使

豆莫婁勿吉千里千里扶餘失韋東至千里土著宮室倉庫多山東夷最為五穀長大君長六畜飲食麻布高麗國大金銀殺人家人奴婢山上女家牛馬

地豆于,[5]失韋西牛羊出名衣服五穀八月遣使朝貢至于太和使不絕十四來犯高祖西大將軍陽平京師武定使不絕

庫莫奚東部宇文慕容遺落之間潔淨善射登國太祖親自洛水四部牛羊:「不識互相鼠竊然後不服。」既而車駕燕趙十數年間庫莫奚遼海和龍方物高宗顯祖庫莫奚高祖遣使朝貢太和地豆于詔書切責二十二入寇交易世宗:「庫莫奚太和二十一以前安營邊民交易往來無疑二十二叛逆以來猶在交易不許歸向不虞萬一不容交易事宜。」常朝至於武定不絕

契丹國庫莫奚異種同類之間登國國軍庫莫奚十年滋蔓部落和龍數百真君以來顯祖使奉獻國家於是東北莫不萬丹、[6]、[7],[8]天府和龍密雲之間貢獻不絕太和高句麗蠕蠕地豆于分之契丹部落萬餘自此常朝高祖入關世宗肅宗遣使方物熙平契丹使三十靈太后嫁娶之際依舊朝貢受禪不絕

烏洛侯地豆于四千五百霧氣穿畜牧君長部落不為箜篌西北東北合于西北二十大水所謂北海世祖真君年來西北國家先帝石室南北九十東西四十七十有神