Back to collection

Book of Wei 《魏書》

卷100 高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯 Volume 100: Goguryeo, Baekje, Wuji, Shiwei, Doumolou, Didouyu, Kumo Xi, Khitan, Wuluohou

Click on any word to see more details.

高句麗 百濟 勿吉 失韋 豆莫婁 地豆于 庫莫奚 契丹 烏洛侯
高句麗出於夫餘先祖河伯夫餘既而夫餘牛馬夫餘不能置於及其善射夫餘非人異志善惡駿夫餘善射之一甚多夫餘謀殺:「四方。」夫餘東南中道大水夫餘:「日子河伯外孫今日逃走如何?」於是不得遇見其一麻衣納衣號曰高句麗以為

夫餘懷孕後生國主國事夫餘夫餘大敗統屬子孫相傳國人殘破曾孫曾祖名為高句麗相似」。勇力便弓馬正始遼西安平,[1]幽州刺史玄孫慕容氏攻擊建國慕容真率木底乘勝珍寶男女五萬宮室都城遣使來朝阻隔不能百濟

世祖曾孫遣使方物國諱世祖名諱員外侍郎都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東開國高句麗平壤遼東一千夫餘民戶東西二千南北一千山谷布帛土田不足飲食歌舞男女貴賤潔淨宮室官名鳥羽貴賤跪拜十月祭天國中大會公會衣服錦繡金銀以為蹲踞食用使黃金二百白銀四百

率眾世祖遣散常侍上書王化世祖樂平世祖

文明太后顯祖出嫁朝廷安樂尚書等至左右朝廷婚姻未幾方便上書妄稱朝廷散騎常侍駿切責死者:「天子奉詔。」顯祖

高祖貢獻時光蕭道成使高祖:「成親江左境外守節承明動靜。」

太和十五百餘高祖舉哀僕射李安車騎大將軍太傅遼東開國高句麗使都督遼海諸軍將軍東夷中郎將遼東開國高句麗衣冠世子上書使詣闕貢獻正始世宗東堂引見使,[2]:「高麗地產黃金出自夫餘夫餘勿吉百濟國王境內所以王府。」世宗:「高麗上將專制海外使。」

神龜靈太后舉哀東堂遣使車騎大將軍東夷校尉遼東開國高句麗世子將軍東夷校尉遼東開國高句麗正光光州安寧將軍衣冠使法盛京師出帝使散騎常侍車騎大將軍東夷校尉遼東開國高句麗衣冠天平大將軍如故成立武定使

百濟出自夫餘高句麗山居五穀衣服飲食高句麗

餘慶遣使:「建國豺狼瞻望涼風皇帝陛下不勝私署冠軍將軍駙馬都尉長史將軍太守司馬自然萬一神祇垂感天庭無餘。」:「高句麗夫餘先世親率餘燼醜類三十殫力天慈奉送後宮子弟牧圉不敢。」:「大臣無已滅亡假手士馬樂浪一舉響應高麗非一南通北約蠕蠕共相唐堯至聖壅塞後悔庚辰西北國高麗乃是長蛇徒跣無已區區萬代陛下天地所得以為實驗。」

顯祖僻遠冒險禮遇優厚遣使與其使:「之外萬世四海統御宇內不可稱風俗士馬聞見高麗陵犯順義遣使從來積年存亡未能中國不可疑似必然經略。」:「高麗舊怨大德使國有乘機高麗供職未有使命便往年等至平壤高麗行人不能司法自陳然後興師海外歲時強弱大略中夏宇內偏方高麗未及不從詔旨元戎便使之後元功不亦悉達至心雜物。」護送

等至高句麗餘慶等於切責使餘慶誠節等至海濱風飄

勿吉高句麗肅慎各自東夷言語豆莫婁五千二百玉山北行十三日北行北行十五東北十八國有大水地下築城穴居形似開口出入車馬水氣鹽池婦人男子女家便以為夫婦洗手虎豹善射其父八月毒藥箭鏃禽獸便毒氣殺人太山大白」,虎豹害人不得山上

遣使太和五百乘船河西𣳅沉船契丹西高句麗百濟水道高句麗奉使大國可否三國共和侵擾取得遣使明年

回國、[3]何國、[4]前後遣使

太和十二勿吉遣使方物京師十七遣使五百景明遣使朝貢正光使爾後中國紛擾六月遣使方物至於武定不絕

失韋勿吉千里六千契丹國北行北行北行高大三百北行大水北行北行大水國土庫莫奚契丹豆莫婁頗有牛馬逐水貂皮丈夫束髮叉手竊盜殺人三百男女鹿釀酒婦人穿不得乃至父母男女置於之上武定四月遣使方物武定使

豆莫婁勿吉千里六千扶餘失韋至於二千宮室倉庫多山東夷五穀不生五果長大六畜飲食麻布高麗國大金銀殺人家人奴婢南山女家牛馬

地豆于,[5]失韋西牛羊出名衣服五穀食肉八月遣使朝貢至于太和使不絕十四來犯高祖西大將軍陽平京師武定使不絕

庫莫奚東部宇文慕容遺落之間潔淨善射登國太祖親自洛水四部牛羊:「互相然後不服。」既而車駕燕趙十數年間庫莫奚遼海方物高宗顯祖庫莫奚高祖遣使朝貢太和地豆于詔書切責二十二交易世宗:「庫莫奚太和二十一以前安營邊民交易往來無疑二十二叛逆以來交易不許歸向萬一不容交易事宜。」常朝至於武定不絕

契丹國庫莫奚異種同類之間登國國軍庫莫奚十年滋蔓部落數百真君以來顯祖使奉獻國家於是東北莫不萬丹、[6]、[7],[8]天府密雲之間貢獻不絕太和高句麗蠕蠕欲取地豆于分之契丹部落三千萬餘常朝高祖入關世宗肅宗遣使方物熙平契丹使三十靈太后嫁娶之際依舊朝貢受禪不絕

烏洛侯在地四千五百霧氣穿畜牧部落不為箜篌西北東北合于西北二十大水所謂北海世祖真君年來西北國家石室南北九十東西四十七十有神世祖中書侍郎

史臣夷狄中國而已高麗歲修天朝其他碌碌牛馬東風律者

正始遼西安平 三國魏志東夷隋書高麗遼西安平西安」。後漢書安平冀州西安幽州遼東遼西沒有安平西安
正始世宗東堂引見使 」,北史高麗宣武」。正始年號當作世宗」,