Back to collection

New Book of Tang 《新唐書》

卷八十四    列傳第九 李密 Volume 84 Biographies 9: Li, Mi


一字遼東平人曾祖司徒對策儒學正統學術先聲學說儒家賜姓太師魏國家長

策略大都東宮瞳子黑白明澈煬帝宇文:「黑色小兒?」:「。」:「顧盼。」:「!」大喜謝病讀書漢書其後:「書生如此?」:「《項羽》。」:「識度。」傾心結納私自:「中原一日?」:「足以不如天下英雄使遠近歸屬不如。」

大業遣人入關:「今天幽州千里號令榆林一道高麗其後然後傳檄天下關中留守長安萬全中計便東都不可勝負。」:「之下百官家屬何以?」不行東都內史舍人不專兩端:「觀望大事奸人。」不從:「反而!」大將軍李子得罪傳送使者大號:「陳勝荀彧阿諛義士未有東都救兵關中奈何?」

:「?」:「隴右使西。」弘農:「紿入關不得退何以!」不能

行入護送:「等至菹醢可以?」所有使:「報德。」使者平原不見淮陽姓名教授不得太守婿大俠

萬人:「遼海突厥南巡足下士馬天下不足。」因為:「難以持久不如滎陽休兵。」滎陽滎陽太守河南大使:「。」不得已何等二十

十三牙帳盛夏號令霜雪金寶:「先天窮乏百萬一朝。」:「不及。」

二月陽城方山縣長十萬西洛水西左右東都太微滿

為主壇場即位歃血永平大赦文移行軍元帥公府司徒長史長史司馬司馬大將軍大將軍記室周四將軍 三百攻城將軍」。進逼東都

四月淮陽太守長白山都城居人天津司馬戰死三萬故城司馬司馬清河平原因襲永安大族任城大俠來歸密令幕府州縣煬帝天下震動

:「長安百姓然後豪傑天下廓清為人。」:「山東西統一掃地。」中流

高祖太原將軍步騎河內:「陸梁不可京師未能守成東都使不得西莫如使關中大事。」記室大雅厚禮大喜:「天下可慮。」專事

九月十二郎將河陰方士上書士氣江都天下煬帝十萬西不利登山不得乘勝進攻月城洛南西師徒溺死洛水大小六十

部將威望大冢:「天子自取?」退明日密令左右出名滿滎陽夜襲

義寧浮梁迎擊不勝數百溺死數萬洛水大將大雨士卒僵死偃師金墉城三十東都留守大匠宇文儒童河南留守職方河陽都尉河內於是海岱江淮建德士林勸進官屬:「東都。」

五月六月宇文遣使太尉尚書東南大行行軍元帥魏國而後持重使不可:「公家父子兄弟公主不能虐殺天下後嗣。」默然良久瞋目左右:「庸人。」輕騎五百使既而大戰堅壁魏縣前後

刑部尚書西遣使東都使

府庫戰勝人心不勝:「國本人天百姓道路受命國本有時成功?」使後世

武德元年九月決戰數百迎戰明日精兵偃師邙山便:「東都兵法所謂。」不能:「!」出兵使充軍江淮出入心動使:「!」萬歲偃師洛水不時

:「?」河陽輕騎:「自刎!」仰視:「關中富貴。」:「盆子同族歸路使西京師。」:「將軍?」:「蕭何以為失利隕首。」左右感動來歸

疾風即位風發砂礫白日西北不絕

入關高祖使相望大喜:「百姓山東數百歸國竇融豈不?」及至祿執政不平朝會進食:「祿為此。」

未幾部將高祖招撫經略東都將軍不從:「存亡畢命死生無益。」婦人婢妾須臾南山

步騎之下出擊年三十京師遣使發喪威儀三軍縞素陽山西南

以為仆射才幹歸國

友善馬上中號」。偃師降世大將東都:「!」退東都

仆射博學隋文帝:「是非明月人兒無用。」煬帝知名調東都檢校宿城宿城:「國足?」:「使!」郎將:「有余。」偃師

項羽天下不能東都關中自立不能西使不為不可


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary