Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷九十六 列傳第二十一 房玄齡 杜如晦弟:楚客 叔父:淹 五世孫:元穎 六世孫:審權 七世孫:讓能 Volume 96 Biographies 21: Fang Xuanling, younger brothers Du Ruhui and Du Chuke, Uncle: Yan, Fifth Generation Descendent: Du Yuanying, Sixth Generation Descendent: Shen Quan, Seventh Generation Descendent: Rang Neng

Click on any word to see more details.

房玄齡:遺愛 : 叔父: 五世: : :

目录
1 房玄齡
1.1 遺愛
2
2.1
2.2 叔父
2.3 五世
2.4
2.5
房玄齡
 房玄齡臨淄刺史屬文開皇天下:「功德近親誅殺神器不為子孫長久。」無妄!」十八進士秘書吏部侍郎知人:「未有如此不見。」漢王中原天下綿不解入口

 太宗燉煌杖策軍門一見行軍記室參軍記室臨淄征伐未嘗不從爭取人物幕府人人:「光武門人。」出入十年文約不著稿高祖:「委任千里對面。」

 太子對曰:「聖人大王天下非特。」大計累進東道大行郎中文學學士太子太子方士皇太子庶子太子即位長孫無忌尉遲第一食邑三百群臣:「公等封邑不能無有。」淮安神通:「最先刀筆居第。」:「叔父未嘗躬行建德不振反動望風決勝帷幄社稷蕭何所以叔父不可功臣先後。」將軍攘袂自陳神通:「陛下!」

 尚書僕射監修國史:「僕射耳目數百求人?」左右大事僕射

 :「創業?」:「群雄競逐攻破戰勝創業。」魏徵:「衰亂既得天下安於徭役為難。」:「定天下一生創業天下富貴不為創業不易既往公等。」

 大臣世襲宋州刺史群臣世襲刺史未幾太子東宮皇太子不敢宰相十五王妃頃之司空朝政遣使:「美德國家一日左右手!」皇太子太子太傅省事母喪陵園留守京師:「蕭何西。」總之上書輕敵太子太傅

 晚節玉華宮肩輿殿流涕起居諸子:「天下事不得高麗群臣抱愧!」上疏

 上古不臣陛下陛下中國突厥大小可汗相次束手禁衛鐵勒州縣高昌偏師掃除高麗歷代陛下旬日遼東虜獲十萬不敢可謂前世

 《:「進退存亡聖人!」退存有陛下:「知足。」陛下威名功烈開疆不足仁義古者陛下死罪疏食音樂人命感動之間之下使肝腦塗地老父孤子慈母其所變動陰陽傷害和氣天下使高麗違失侵擾百姓後世中國雪恥新羅報仇高麗自新不朽

 高陽公主:「國事!」

 帝命以便握手皇太子遺愛中郎將大夫七十一太尉都督鼓吹陪葬高宗配享太宗

 夙夜聞人明達吏治緣飾文雅不以卑賤所能稽顙請罪

 貞觀末年黃門侍郎褚遂良:「不可以便天子大臣。」不出久之芙蓉觀風子弟:「輿臨幸。」有頃翠微民部尚書京師來者:「尚書?」:「。」太子詹事京師男子急變:「。」男子下詔:「何不自信!」委任如此

 治家有法諸子古今家誡屏風:「留意足以。」

遺愛
 次子遺愛武力高陽公主將軍公主婿驕蹇不許怏怏辯機奴婢怨望高宗汴州刺史遺愛刺史長孫無忌得主遺愛遺愛伏誅賜死銅陵配享


 克明京兆有名風流自命大節臨機大業吏部侍郎:「令德。」棄官

 高祖京師曹參長史房玄齡:「不足大王欲經四方。」:「!」幕府征伐常參帷幄多事裁處僚屬東道大行郎中建平縣文學學士皇太子庶子兵部尚書益州三百檢校侍中吏部尚書總監東宮尚書僕射

 朝政不肖當時浩然監察御史合上》,不可總數:「不以治天下以此離間君臣?」

 久之辭職常俸使皇太子梗塞四十六三司司空虞世南使君臣

 :「。」流淚:「鬼神。」平生明日明年勞問妻子功臣世襲追贈刺史

 天下制度議事:「。」長於同心當世

 刺史次子城陽公主襄陽謀反:「琅邪大事陛下太上皇臨問可以得志。」臨刑意象


 叔父王世充瀕死不許:「豈不!」感悟高祖建成嵩山貞觀給事中太宗:「宰相不恤才不一心。」頓首中郎將蒲州刺史王府長史工部尚書用事

叔父
 多聞美名開皇與其:「上好。」太白山文帝謫戍江表雍州司馬承奉御史王世充僭號吏部親近用事洛陽不得調往事太子房玄齡曹參文學學士賦詩慶州楊文太子歸罪黃金三百踐阼御史大夫安吉四百建言御史太宗僕射:「其事御史不法。」:「何不?」對曰:「國大?」以資東宮儀典簿檢校吏部尚書朝政四十皆知:「吏部煬帝江都群臣不可。」:「?」:「。」:「道者何不?」:「不從無益。」:「不足?」群臣:「公等?」:「比干孔子泄冶:'自立。'祿重責。」:「?」對曰:「不見。」:「?」不得:「?」答曰:「。」貞觀臨問尚書僕射貴重清白當世

五世
 五世貞元進士使補闕翰林學士文辭員外穆宗朝章舍人戶部侍郎學士承旨平章建安即位宰相劍南西節度使平章安福

 敬宗珍異百工造作軍食給與不時於是人人大和南詔乘虛鄉導成都不知左右牙城寶貨工巧子女挺身文宗遣使南詔南詔:「不能陛下。」由是刺史不厭司馬官屬六十四湖州刺史李德裕會昌赦令太子賓客


 進士西幕府拔萃拾遺宣宗翰林學士兵部侍郎學士承旨平章再遷侍郎鎮海節度使平章徐州令狐掎角檢校司空尚書僕射襄陽河中節度使太子太師寡言翰林方鎮視事日入未始斂衽賓客晝日無人退將相先進故世」。


 進士宣武推官長安集賢進兵員外舍人翰林學士關東調發號令處事值機倚重京師再遷兵部尚書建平縣

 用兵鳳翔蒼黃無知徒步輿走寶翌日乃至俄而棧道山南天子間關未嘗:「失道宗廟艱難不少所謂忠於!」頓首:「陛下不以不肖使牧圉臨難苟免。」兵部侍郎平章

 于時襄王十八貢賦衛兵往往君臣大使河中奉詔京師中書侍郎襄陽官吏有司脅從不足尚書僕射晉國鐵券累進太尉

 鳳翔自大