Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷九十九 列傳第二十四 李綱 李大亮族孫:迥秀 戴冑侄:至德 劉洎 崔仁師孫:湜 Volume 99 Biographies 24: Li Gang, Li Daliang Family Descendent: Jiongxiu, Dai Zhouzhi: Zhide, Liu Ji, Cui Renshi and Grandson: Shi

Click on any word to see more details.

:安仁 安靜 : : :至德 : 崔仁師:
目录
1
1.1 安仁
1.2 安靜
2
2.1
2.2
3
3.1 至德
4
4.1
5 崔仁師
5.1
5.2
5.3

 慷慨風節為人齊王參軍僚屬故吏

 太子洗馬太子庶子琵琶》。:「調倡優視聽使豈不殿下。」:「!」文帝官屬:「陛下太子至此太子資中不肖奈何歌舞鷹犬使太子?」:「洗馬何不?」:「東宮。」:「!」尚書右丞用事大將軍劉方林邑林邑不可行軍司馬不得調齊王司馬南海應接林邑所部屬吏赦免大業長史

 高祖京師丞相府參軍新昌縣選舉受禪禮部尚書太子詹事齊王左右攘奪愁苦宇文俄而太原京師:「年少太原十萬十年奈何一旦。」:「養成使陛下愛子可加?」:「。」於是散騎常侍:「周家不得繼世不易使禰衡擊鼓朝衣:'不敢先王法服伶人。'馬駒國家鑒戒新造天下太平功臣未及高才先令創業子孫。」

 東宮太子建成不從太子使太子:「公等。」遣使二百太子朝廷不見骸骨:「長史尚書?」頓首:「殘殺長史無愧陛下功成尚書東宮東宮是以印綬。」:「。」太子尚書詹事如故上書太子:「就木殿下飲酒過量養生之道為人上心不宜聽受邪說朝廷。」太子所為尚書名臣未嘗

 貞觀輿政事東宮太子聽政房玄齡:「百里古人為難以為!」發言毅然不可存問明年八十五三司太子立碑

 齊王號哭》。:「不知退。」安仁安靜

安仁
 安仁永徽太子庶子太子安仁刺史

安靜
 安靜將軍革命群臣勸進安靜安靜:「?」會昌忠臣子孫安靜太子五世安仁安靜李氏不衰


 京兆涇陽尚書文武才略隋末行軍李密東都戰敗百餘

 高祖入關土門盜賊貧瘠乘馬稍稍出擊五十頃之亮度不能分別禍福相率乘馬司馬襄陽安撫進擊遷安刺史使廣州九江刺史固守越州都督

 貞觀交州復出涼州都督使:「陛下畋獵久矣使者陛下使。」太宗:「如此古人一言重訂千金。」荀悅漢紀》,:「論議極為。」突厥四夷首領將軍中郎將河南西北安撫大使使大度:「綏遠中國天下四夷枝葉殘本枝葉突厥入朝陛下江淮內地久安伊吾以為羈縻使塞外所謂河西夷狄州縣蕭條勞役使中國。」

 劍南道大使吐谷渾河東道行軍李靖青海河源大戰數萬大將軍皇太子工部尚書宿衛假寐:「。」

 十八洛陽房玄齡周勃大事」。親和臨終遼東京師宗廟所在關中稿:「男子不死婦人!」左右五十九珠玉三十兵部尚書秦州都督陪葬

 不能剛烈不可天子是非妻子未始兄嫂越州數百留都奴婢:「衣冠子女不幸破亡?」高祖二十吐谷渾奴婢五十親戚宗族無後三十不見不能一日家財不受:「陛下官爵。」中郎將代州都督歿


 貞觀百官不暇歲餘刑部侍郎宰相不可:「不從。」大理


 進士中英傑出調相參軍員外武后舍人大足檢校夏官侍郎文武號稱平章張易之兄弟刺史州長即位學士朔方行軍兵部尚書五十侍中賓客飲酒當時風流不樂答曰:「顏色?」武后內人宮中所居以為孝感大門開元


 相州安陽簿隋末納言黃門侍郎厚禮給事王世充:「君臣父子休戚社稷正在今日王室天下。」:「。」切諫鄭州長史使曹參武昌大理太宗:「大理人命。」即日長孫無忌不解尚書僕射監門校尉不覺無忌:「校尉無忌臣子湯劑飲食舟船陛下無忌無忌校尉不可。」:「天下安得親戚!」復議固執:「不然校尉無忌以致不得。」校尉

 調自首:「而今天下不以?」:「陛下?」:「自守使失信奈何?」:「一時喜怒陛下一朝忿不可忿忿陛下。」秋毫泉湧尚書左丞十萬僕射:「尚書天下。」長於宿武德以來諫議大夫魏徵供奉民部尚書遺言選舉由是檢校吏部尚書文雅

 貞觀朝政洛陽上疏:「關中為兵九成無幾之後戶口經紀不能七月以來河南洿未可知調帑藏宮殿風雨數年不謂?」得失可觀稿左右:「肺腑無不。」

 舉哀尚書僕射追封不容有司王妃房玄齡魏徵生平流涕

 至德

至德
 至德乾封遷西侍郎東西十數父子宰相高宗至德:「舟楫」,:「」,」,贊皇」,尚書僕射有所至德詰究本末由是當時解事僕射」。聽訟至德:「以為解事僕射。」至德長者至德答曰:「刑罰人主人主!」儀鳳百官三司大都


 荊州江陵黃門侍郎五十南康都督長史

 貞觀給事中清苑縣治書御史于時尚書省不能:「尚書貞觀未有左丞右丞魏征不敢在位自強郎中尚書不得管轄綱紀不振精選左右郎中使得人。」未幾尚書右丞於是尚書光祿大夫散騎常侍黃門侍郎

 太宗持論公卿古今往復:「帝王臣庶聖哲等級不倫自強不可得陛下虛心群臣不敢神機無言心氣形神外勞陛下力行長久愛憎取捨貞觀!」答曰:「雖然驕人形神心氣不為。」

 皇太子上書:「太子興亡晁錯上書賈誼禮教太子孝友仁愛姿春秋鼎盛陛下多才多藝異聞太子優遊白日陛下退引見群臣得失太子正人古者問安退太子不出師傅而已所謂愚以為佳賓使未見。」於是岑文本東宮西皇太子:「魏征朝夕岑文本褚遂良今日!」侍中群臣:「。」長孫無忌對曰:「陛下盛德太平不見。」:「然頃上書稱旨無不所以進言。」:「。」

 遼東太子庶子檢校民部尚書皇太子監國:「太子社稷安危。」:「無憂大臣有罪按法。」:「不密不密失身以此。」褚遂良相中