Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百九十九  列傳第一百二十四 儒學中 Volume 199 Biographies 124: Confucian Scholars 2

Click on any word to see more details.

儒學

餘慶

定州新樂有名大業尚書左丞煬帝二郎」。武德大理常山定律持節山東建德白刃不屈乞身

進士參軍從父:「不意松柏。」幽州參軍有為自焚長史官屬:「好生教義其所。」

孝敬東宮》,太子太子著作

餘慶高宗萬年御史御史議論吏部侍郎不以餘慶久之蘇州刺史交州都督

司馬餘慶雅故餘慶詣闕使者餘慶不能最後廣州都督餘慶自恃在朝明法:「不及今日天子有餘。」餘慶服罪高宗瓊州朝廷

餘慶萬年餘慶避免:「國家奈何!」御史:「!」餘慶殘廢

湖州長城太宗調王府參軍高宗王府文學學士皇太子再遷議郎累進西舍人

咸亨突厥酋長子弟東宮上書以為:「冒頓使左右所謂威儀』、『賢才左右。」長孫無忌家廟:「陛下後嗣有罪不宜忠孝所以海內。」無忌

皇太子屬文蘄州司馬欽州四十四睿宗禮部尚書

字元召見十四寬厚長者秀才及第汾州參軍萬年主簿

:「使者人命萬有不實無由豈不不足使死者古者嵇康不復親屬詔書同堂京畿不得侍衛』,詔書一切不禁。」

東都留守判官質疑得所屬文舍人劉知幾三教》,不下專意因之成書給事中

盛夏生長得以禮部侍郎修文學士

睿宗即位太子庶子學士修史東海郡黃門侍郎監察御史築城使:「蠻夷羈縻不宜中國。」劍南築城州縣子女奴婢相率不通數年

太平公主用事邀請不許機密太子詹事:「。」刺史秘書監散騎常侍

玄宗正書集賢院學士集賢:「君子!」泰山儀典光祿大夫典故諳識七十遣使太子

太宗高宗父子

開元員外集賢院學士舍人供奉河南父子相次學士舍人

湖州吳興太子

太常:「鄭玄天帝王肅五行。《貞觀顯慶昊天上帝乾封詔書天帝昊天上元詔書貞觀》,儀鳳?」高宗尚書省未能於是貞觀》、《顯慶

垂拱元年成均助教:「嚴父莫大萬物。《先王作樂之上』。上帝昊天以太高宗上帝皇帝。《》:『文王武王。』。《文王』,文王武王經合。」:「黃帝顓頊宗堯黃帝顓頊文王武王鄭玄:『昊天上帝五帝神明。』退顓頊去取文王五帝武王父子。《:『嚴父莫大。』:『文王上帝。』武王武王:『天地文王五帝。』若一貞觀永徽顯慶高祖太宗南北高宗天帝。」舍人萬頃:「昊天上帝高祖太宗。《昊天』,《》『上帝』,高祖太宗高宗。」

國子祭酒修文學士

臨清流離辛苦行者飲食貞觀司馬

不出入門形容進士再遷太子議郎修國史學士儀典以降》、《衣冠百餘後坐耀交通下獄神龍秘書

齊名參軍耀:「不死生死有命?」左右不為久之舍人

譜學名家其後

鄄城調兗州都督東平受業嵩山博士

讀書》、《春秋》、《長安秘書學士成均博士可否章句同異:「《五經指南。」劉知幾異聞助理下詔以為太子議郎學士東宮官屬大夫

三十六月舍人:「二十五。《春秋僖公三十三十二月乙巳』,文公公子納幣』。左氏:『。』杜預:『十一月納幣十二月。』《公羊傳》:『納幣何以何以之內。』何休:『十二月二十五。』杜預乙巳十一月,《十二月文公元年四月僖公。《:『。』諸侯五月十二月五月不得十一月一月非一二十五其一。《成湯太甲元年:『二月伊尹先王。』孔安國:『元年十一月。』明年明年大祥二月冕服歸於』。十一月。《顧命》:『四月翌日乙丑丁卯癸酉。』成王康王康王十一月十二月。《顧命諸侯』,《伊訓』,元年二十五。《》:『二十五哀痛未盡然而以是送死有節。』:『大祥。』:『九月七月三時五月三月一時。』二十五。《儀禮》:『大祥。』二十五。《》、《春秋》、《周公尼父鄭玄內容一月二十七二十五月初無疑大抵終身歲月未盡哀傷所致外飾先王其中使是以無不行道不忍不能不能過期名教。」當世聖人

尚書曾孫江都客居自給三十一月不受

敬業起兵不肯敬業:「不可。」由是東都殿太子文學累進秘書使皇太子修飾當時公卿莫不張易之兄弟結納

:「水墨積習精心吳中大夫臨寫。」即世

玄宗嵩山太和先生黃老

河間景龍太常博士不日宗廟

親疏多少顯考:「天子始祖高祖曾祖。」進食近古進食近古薦新鄭玄:「薦新。」儀禮》,半日常日朝夕大祥四時近世陵寢四時京師自高太上皇便殿便殿禮節丞相復修復古四時劉歆春秋外傳:「。」以降作法便

不從下詔:「有司不當進食人情沿革所聞乾陵。」

有司皇后不得招魂:「招魂不可衣冠故事以太。」:「。」禮部郎中

幽州范陽侍中五世著書進士神龍給事中時節太子東宮:「太子歲時服用。《周禮》:,『太子不會』。所謂憲章古昔。」

:「公主永泰公主特制後人。」:「安樂公永泰不疑。」固執不及?」大怒刺史:「!」開元秘書

從父記室固安縣

翼城驚悟六經》。諸生講授北面大義

長安定王文學太常博士建言昭王始祖:「王業。」棄官散騎常侍經術欣然禮部員外博士秘書正文

講授未始》、《》、《弟子