Back to collection

New History of the Five Dynasties 新五代史

卷五十四 雜傳第四十二: 序言 馮道 李琪 鄭玨 李愚 盧導 司空頲 Volume 54 Miscellaneous Biographies 34: Xu Yan, Feng Dao, Li Qi, Zheng Jue, Li Yu, Lu Dao, Si Kongting

Click on any word to see more details.

:「禮義廉恥四維四維滅亡。」禮義大法廉恥大節無所不為如此禍亂敗亡無所不至大臣無所不為天下國家亡者馮道長樂》,自述以為可謂廉恥天下國家從而

五代死事被服儒者祿任人使忠義出於儒者豈非不肯天下不足孔子:「忠信。」虛言

五代小說李氏婦人如此不得之間參軍李氏遺骸開封旅舍旅舍主人婦人不許宿李氏不肯主人李氏仰天:「婦人不能守節為人不可以一手!」路人彈指開封其事賜藥李氏主人嗚呼自愛忍恥偷生李氏

馮道
馮道劉守光參軍事宦承業承業河東以為巡官文學河東節度掌書記莊宗即位戶部侍郎翰林學士為人刻苦儉約而已所得俸祿飲食得人美女不能學士父喪所有鄉里退自負不能後來不以翰林學士汴州作亂京師:「奉詔豈可!」京師莊宗即位知道所為問安:「先帝馮道何在?」:「學士。」:「真吾宰相。」殿學士兵部侍郎歲餘中書侍郎平章

天成長興之間中國:「河東掌書記奉使中山井陘不敢及至平地人情之常。」問曰:「天下百姓?」:「。」文士田家》,左右水運臨河玉杯傳國寶萬歲」,:「此前有形固有無形。」:「仁義帝王:『何以。』」已去講說嘉納

餘年鳳翔出奔百官廢帝廢帝即位猶在廢帝出道同州節度使司空高祖司空平章司徒侍中魯國高祖出帝太尉燕國公國軍節度使契丹契丹耶律德光京師無狀不能問曰:「何以來朝?」對曰:「安敢。」:「何等老子?」對曰:「老子。」太傅常山漢高祖以太太祖太師大臣持重鎮物當世元老稱譽

耶律德光問道:「天下百姓如何?」對曰:「此時不得皇帝。」契丹夷滅中國道一京師太祖大臣推戴無意太祖不得已平時太祖未可湘陰徐州太祖太祖不以亡國未嘗

當是時天下大亂生民急於倒懸自號長樂」,著書數百契丹所得官爵以為:「忠於為人師長有子安於當代?」自述如此

前事未嘗諫諍世宗即位上黨世宗:「新立國有大喪不能出兵善用出其不意。」切諫以為不可世宗:「唐太宗平定天下大小親征。」:「陛下未可唐太宗。」世宗:「烏合之眾。」:「陛下?」世宗高平世宗淮南威武自高不以以為太祖山陵使七十三追封稱嘆孔子稱譽如此有子

〈()〉
河西敦煌唐末進士及第監察御史丁內艱乞食而後哀憐御史掌書記太祖數萬:「甲士糗糧緩急不可敵人武陵武安之後不若巴陵。」溺死襄陽掌書記太祖:「真書。」太祖即位員外太祖故吏刺史兵部郎中學士太祖為人嚴酷從事切諫下獄代行留後將吏使:「朝服。」臥內太祖還報太祖太祖:「。」尤甚太祖大校百餘諫議大夫太祖河北內黃:「何謂內黃?」:「河南故此內黃。」太祖:「何在?」:「都尉北齊在陳。」太祖平生儒者大喜散騎常侍討賊

進士博學殿御史與其文章知名太祖翰林學士征伐四方下詔所為下筆太祖御史尚書左丞平章宰相周密倜儻負氣不拘小節異同掎摭大怒太子

唐莊宗以為嫉忌以為太常吏部尚書天下大水京師尤甚莊宗上書莊宗稱重以為使以為莊宗洛陽群臣勸進有司即位故事國號何謂對曰:「莊宗天命自新。」其事群臣群臣不決:「殿下宗室立功興兵難為更易使先帝便路人何所!」以為發喪成服而後即位御史

唐末喪亂朝廷天子未嘗視朝常參日至正衙傳聞退大臣一見便殿侍從而已即位群臣宰相殿起居故事起居朔望:「起居所以群臣不可朔望。」故事天子殿群臣常參朔望陵寢思慕不能殿便殿群臣殿便殿殿正衙百官宴見其事乾符天子不能群臣朔望正衙常日朔望其後習見為重殿其後有司不能其事群臣中興殿便殿起居朔望文明殿殿不能建言:「有待論事殿起居一見退無由自陳所以群臣。」起居出行自陳百官以次

樞密使專權用事前驅御史臺殿直延誤而後不敢彈糾諫官宰相而後不敢正言其事尚書僕射開元》「僕射百官送上。」太常送上不可

定州百官至上東門偃師奉迎奏章契丹真定」,以定真定罰俸一月神道碑文馮道

為人稱人文章知名以此自負金字進士」,為人持重不知進退當時以太太傅致仕六十


宰相其父河南判官河南進士有司及第監察御史太祖即位補闕大臣舍人翰林學士奉旨中書侍郎平章

唐莊宗鄆州惶恐不知所為相持慟哭:「不知陛下?」如何:「陛下傳國寶救兵之至。」:「不足了事?」俯首:「不易。」於是左右大笑莊宗百官萊州參軍司馬太子賓客即位新進樞密使謹慎長者平章

汴州家屬軍士大臣以為上下動搖稱贊以為驚懼切諫又稱以為相位碌碌所為樞密使去職僕射致仕鄭州司空


渤海無棣為人寡言好學古文滄州節度使主簿關中使興復不能洛陽進士河南府參軍白馬山東經術由此久之拾遺學士

大臣長揖:「?」:「陛下家人有所?」鄧州觀察判官

唐莊宗京師諸公主客郎中翰林學士判官蜀道招討使:「荒怠倉卒無備不可。」以為至寶判官厲聲:「見利大軍涉險人心。」由是

即位兵部侍郎承旨宰相馮道加恩太常中書侍郎平章不治賓館宦官四壁蕭然嗟嘆

京師出奔明日馮道太后:「處處招安太后?」相與出迎廢帝道出同州動輒違戾馮道以此僕射

天下多事六典使州縣貢士鄉飲酒禮迂闊不用即位有意學士以時未嘗有所廢帝宰相:「!」飽食終日無所用心


范陽唐末進士監察御史郎中御史雜事唐明宗諫議大夫舍人鳳翔京師出奔