Back to collection

Discourses on Salt and Iron 鹽鐵論

卷七 Scroll 7

Click on any word to see more details.

崇禮第三十

大夫:「樽俎為主炫耀奇怪所以四夷夫家倡優縣官戎馬所以示威珍怪所以盛德莫不。」

賢良:「崇禮仁義聖人孔子:『忠信不可。』萬方天子盛德中國禮儀辟雍干戚好不角抵炫耀周公遠方周公治天下越裳文王目睹威儀干戚聽清至德欣然四夷所以重譯猛獸熊羆南夷所多北狄中國外國南越孔雀門戶昆山玉璞貴人所以中國盛德不能安危存亡示威賢臣不在犬馬珍怪是以聖王不以珠玉晏子樽俎之間千里不能滿無益存亡。」

大夫:「晏子無道公國莊公城郭宮室所能由此賢良賢人損益輕重。」

賢良:「管仲伍子胥闔閭所在去國有子文公晉獻賢臣所在除開春秋:『虎豹國有賢士邊境。」


第三十

大夫:「:『。』世俗鄉曲明天匈奴侵擾邊境仁義孔子不仁是以縣官不義機械不仁。」

賢良:「匈奴沙漠之中男女閭里穹廬家室中國麋鹿好事使中國干戈至今萬里設備小人。」

大夫:「天子天下父母四方莫不臣妾城郭武士宮室所以萬方匈奴?」

賢良:「吳王所以所以亡者以外用軍故人遐邇偕行文王不得臣妾武勝。」

大夫:「四夷朝鮮東越東海浙江南越昆明隴西北邊未定一舉匈奴中外?」

賢良:「古者君子是以孔子三月齊平三月德安綏遠無敵變節都城大國齊人來歸為政非獨自得百姓所以中外匈奴匈奴不變中國騷動未可一世。」

大夫:「古者扶危扶危君悅無罪征伐不息不備則是黎民春秋諸侯之後自古非獨。」

賢良:「匈奴廣大戎馬騷動不足不堪二者不息之所以民心社稷古者天子封畿千里五百疾病過時民心是以行者山東戎馬甲士戍邊遼遠心懷老母老母垂泣饑渴:『楊柳依依行道遲遲傷悲。』聖人如此父母妻子暴露中野使使失職所以老母德惠奉職士卒使不以士卒失職老母妻子愁思不得今天不得非獨西老母春秋長葛君子用心若是。」

大夫默然不對


第三十

丞相:「先王之道賢良文學深遠難行至德美言當世所能急務使百姓衣食風雨五穀天下安樂盜賊奉職元元。」

賢良:「孟子:『遠人。』:『求之不得寤寐。』何不不得高山行止不能不遠顏淵:『何人何人?』不休公卿先王之道齊桓公諸侯思王平夷存亡信義大行天下為主:『。』故土成山江海君子孔子:『之至。』而已古者寒暑衣服不易夫婦失時獄訟刑罰陰陽調風雨煩勞賦斂失時百姓上清危難父母西男女相思西鄉曲萬人:『不能父母?』『涕零豈不。』奉法權充嗜欲愁苦不恤邪氣邪氣用事豈能調陰陽盜賊?」


第四

大夫:「儒者治亂無能不行牧童獲之使儒者治亂盲人不出而言不能行者君子。」

賢良:「不能行者國之寶不能二者君子一者牧童滿天四海周公躬行默然而已執事不舉小利君子正言公卿自強文學之至周公天下儒者安得治亂?」


第四十一

大夫:「不軌文學賢良歸於縣官無可安得上下君臣?」

賢良:「古者自養不過籍斂不過十一篤愛盡力上下天下。『』,。『』,先公孟子:『未有而後。』君臣何為無禮德惠嗜欲奢侈是以衛靈公隆冬穿:『天寒百姓。』:『天寒何不?』:『不能不能。』難為隱約難為高堂邃宇洞房不知納新不知良田連比不知牛羊滿不知叫號不知不知短褐𫂹從容之間垂拱不知躬耕成行不知步行者滿不知登高溫室安車不知邊城清風妻子子孫不知老母憔悴五音目視不知敵方振筆調不知之上安圖不知商鞅刑人菅茅彈丸從軍長城相望非人君子好惡天下不仁行者好色怨女曠夫文王武王民樂何苦?」

公卿愀然無人於是

:「賢良文學不明縣官不便關內。」

︰「。」


第四十二

賢良文學大夫丞相御史

大夫:「公事賢良文學稱引往古世務不必相反可行縣官邊城四面北邊先帝方國以為窮極匈奴匈奴遼遠不遂使得喘息休養士馬紿西域西域迫近是以主上掃除倉廩終日成功以軍何如?」

文學:「異時縣官公用其後四夷費用不足於是利害贖罪甲士軍旅中士不能。」

大夫:「洪水百姓及至其後先帝戎事:『見機不遂。』一日累世乘時帝王聖賢不能功業。」

文學:「國危兵強身亡螻蟻得志匹夫是以聖王見利見遠縣官莫若和親修文而已不恤不計無用文學所知。」

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary