Back to collection

Yue Jue Shu 越絕書

卷三 越絕吳內傳第四 Scroll 3

Click on any word to see more details.

第四

何以稱人夷狄奈何伍子胥闔廬闔廬:「。」報仇:「不可諸侯不為匹夫報仇不可。」於是

昭公南朝昭公昭公然後昭公用事:「天下寡人前列!」 使興師昭公於是闔廬:「南朝然後:『天下寡人前列。』使興師有罪無道中國。」闔廬於是使興師楚王鞭笞平王:「先君無罪報子!」大夫大夫楚王

楚王何以稱人夷狄稱人

句踐吳王闔廬范蠡:「不可陰陽日月星辰綱紀貴定長生丘陵平均無不得宜貴定公卿大夫調陰陽和順天下天下莫不忠信政教天道天生萬物天下蠕動秋收冬藏天道地道生長五穀萬物天地人道四時以下至於庶人陰陽四時之變有福人道四時存亡吉凶天道。」

范蠡伍子胥教化天下未有死亡天道以下至於庶人暮春中夏不可以五穀國家不見死亡不可故地

戰地闔廬闔廬天子諸侯大夫祿闔廬諸侯無明天子諸侯力政南夷北狄交爭中國不絕弒君弒父天下禁止於是孔子春秋諸侯

公子天子微弱諸侯力政文公三月國政敬賢明法諸侯朝天於是諸侯天子所謂公子國定天下

公子小白齊國天下大夫無知出奔公子公子小白小白大臣鮑叔牙報仇無知興師公子以為魯莊公莊公魯君:「使國事不以國事。」於是鮑叔牙小白小白管仲諸侯天下桓公

 太子丹禽獸不可退天下

 不孝歷山父母變心未嘗使未嘗不在不孝天下其後不為天下天下天下後母

桓公諸侯管仲桓公公子管仲張弓桓公帶鉤桓公天下莫不諸侯

啟者百里君臣之後犧牲:「。」

荊州仁義鬼神天下一心當是時於是媿:「失事聖人。」誠心

句踐於是使方舟」。紛紛勇士宿

不從帝嚳之後洪水滔天使七十明知人情地形不能不從

夏桀無道殘賊天下於是伊尹至聖無道王道移風易俗改制海內天下承風

文王天下殘賊不顧文王百里無道誅殺賞賜不當文王聖事天下賢聖文王 至聖仁義

武王文王天下八百諸侯一旦孟津之上自來武王忠信武王當是時比干箕子微子武王諸侯比干箕子微子妊婦武王賢臣朝天興師武王下車比干太倉天下微子武王

周公盛德武王周公使相成成王周公賞賜不加刑罰不加無罪天下家給人足使以時順天澤及夷狄於是不知周公成王周公巡狩暴風雨日夜不休五穀樹木成王金縢周公周公盛德周公流涕周公五穀樹木天下周公盛德

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary